BuddhaWeb

Buddhismus jako nadčasová moudrost

Darování vody

I takto lze darovat vodu buddhůmDarování není to samé co obětování. Buddhové jsou osvícené bytosti a nevyžadují oběti. Darování neděláme kvůli buddhům, ale kvůli nám, respektive kvůli všem bytostem. Je totiž protikladem chamtivosti a připoutanosti, pomáhá rozvíjet bódhičittu. Díky darování vytváříme příčinu k rozvinutí kvalit osvícení. Nejčastější formou darování je v tibetském buddhismu tzv. yonchap, neboli darování vody.
Darování vody je univerzální forma obětování vhodná pro každý den. Výhoda vody spočívá v tom, že je hojná a bezplatná, a tak ji lze darovat s lehkostí, se kterou někomu druhému vodu nabízíme. Kdybychom darovali zlato či peníze, které nemáme, mohli bychom ublížit druhým podváděním či chamtivostí, abychom dary mohli přinést.

Misky na darování vody

K darování vody je zapotřebí sedm misek. Za ideální materiály se považuje stříbro, mosaz, měď, sklo či dřevo. Mohou být ovšem i z jiných přírodních materiálů. Misky by měly sloužit pouze pro tento účel, neměly by sloužit k jídlu ani pití.
Sedm misek reprezentuje sedm aspektů modlitby známé jako sedmidílná prosba k buddhům. Můžete použít zkrácenou verzi sedmidílné prosby:
Svým tělem, řečí a myslí se pokorně klaním všem buddhům.
Nabízím vám dary skutečné i dary vycházející z mysli.
Přiznávám všechny škodlivé skutky, které jsem kdy vykonal.
Raduji se ze zásluh všech bytostí.
Prosím, zůstaňte, dokud samsára neskončí,
A otočte pro nás kolem Dharmy.
Všechny zásluhy věnuji vymýcení utrpení všech bytostí a velkému osvícení.
Obecně se daruje obvykle to, co reprezentuje pět smyslů (forma, zvuk, vůně, chuť, hmat). To se odráží i symbolicky v sedmi miskách, které reprezentují:
  • voda na pití
  • voda na mytí
  • květiny
  • kadidlo
  • vůně
  • jídlo
  • zvuk / hudba
  • světlo – nahrazuje svícen

Jak darovat vodu buddhům

Yonchap můžete dělat každé ráno, nebo pouze během zvláštních svátků, jako je Losar (nový rok) či Saka Daw (den, kdy se Buddha narodil, dosáhl osvícení a zemřel).
1. Nalijte do džbánu čistou vodu. Mentálně očistěte vodu pomocí přání a můžete navíc recitovat očistnou mantru Om ah hum.
2. Postupně nalijte vodu do jednotlivých misek a ty umístěte na oltář zleva doprava (při pohledu, když stojíte čelem k oltáři). A to tak, že vezmete první misku, naplníte ji vodou. Vezmete druhou misku a přelijete do ní většinu vody z první misky. První misku s trochou zbylé vody položte na oltář doleva. Vezměte třetí misku a přelijte do ní většinu vody z druhé misky. Druhou misku s trochou zbylé vody položte na oltář vedle první misky. A tak dále až máte na oltáři vyskládány všechny misky s trochou vody.
Misky by neměly být položeny na oltáři nikdy prázdné. Prázdné misky je možné pokládat na oltář pouze dnem vzhůru. Misky by měly být na oltáři jedna od druhé na vzdálenost semínka ječmene.
3. Když jsou misky umístěny na oltář, doplňte je vodou téměř až po okraj. Mezi hladinou a okrajem by mělo být místo na semínko ječmene.
Při přípravě recitujte mantru – Om ah hum, nebo Om mani padme hum, Om tare tuttare ture soha… Záleží na vašem výběru. Představujte si, že je voda očištěná a transformovaná do přirozeně prázdné podstaty všech věcí. Uvědomte si, že skrze vodu darujete nekonečné množství všeho krásného, které věnujete obrovskému shromáždění buddhů.
Mezi 3. a 4. miskou či mezi 4. a 5. miskou je možné umístit svícen či olejovou lampu. Svíčka reprezentuje světlo moudrosti a rozhání temnotu.
4. Nakonec recitujte sedmidílnou prosbu a věnujte zásluhy získané darování na odstranění utrpení a jeho příčin u všech přání, pro dosažení buddhovství všech cítících bytostí.

Odstranění darů

Dary můžete odstranit na konci dne, případně je odstraňte až další den ráno před novým darováním. Misku jednu po druhé vyprázdněte, přičemž tentokrát postupujte zprava doleva. Každou misku vytřete čistým hadříkem a prázdnou misku položte vzhůru nohama na oltář dnem vzhůru. Vodu z oltáře nabídněte vašim rostlinám či zemi.
BuddhaWeb.cz © na texty se vztahují autorská práva Frontier Theme
Inline
Inline