Asketický Gautama zdroj: Wikimedia commons

Shrnutí některých hlavních buddhistických myšlenek přehledně a stručně.

1. Každý by rád žil šťastnější život, ale jen málokdo ví, co to obnáší a jak toho dosáhnout.

2. Náš postoj a emoce ovlivňují to, jak se cítíme. S trochou tréninku se těch negativních můžeme zbavit a nahradit je těmi zdravějšími a pozitivnějšími. A právě díky tomu se budeme cítit šťastnější a naplněnější.

3. Rušivé emoce jako hněv, strach, chamtivost a připoutanost nás mohou připravit o klid mysli a sebekontrolu. S dostatečným cvičením se od nich ale můžeme oprostit, a tak se z jejich vlivu vymanit.

4. Kompulzivním jednáním založeném na hněvu nebo chamtivosti si vytváříme problémy, které vedou k naší nespokojenosti. Cvičením se však můžeme naučit jak dosáhnout klidu, přemýšlet jasně a jednat moudře.

5. Pozitivní emoce jako láska, soucit, trpělivost a pochopení nám pomáhají zůstat klidnými, otevřenými a přináší nám více štěstí. Cvičením se je můžeme naučit rozvíjet.

6. Kvůli sobeckému nebo sebestřednému chování a myšlenkám se vzdalujeme od ostatních, což vede k tomu, že jsme nešťastní. S tréninkem se ale můžeme naučit tyto myšlenky a chování překonat.

7. Když si uvědomíme, že jsme všichni propojeni a že naše přežití závisí na druhých, otevíráme naše srdce a mysl, čímž rozvíjíme svůj zájem o druhé, a to nám přináší více štěstí.

8. Většina toho, čeho si všímáme na nás i na druhých, jsou projekce fantazie založené na zmatku. Pokud věříme v to, že naše projekce odpovídají realitě, vytváříme tak problémy sobě i ostatním.

9. S dostatečným pochopením se můžeme zbavit všeho zmatku, a vidět tak skutečnost. Díky tomu získáme schopnost se s klidem a moudrostí vyrovnat s čímkoliv, co nás v životě potká.

10. Práce na tom, abychom se stali lepšími lidmi, nám zabere celý život. Zároveň je to ale také ten nejsmysluplnější způsob, jak se svým životem můžeme naložit.

 

zdroj