Asketický Gautama zdroj: Wikimedia commons

Shrnutí některých hlavních buddhistických myšlenek přehledně a stručně.

1. Každý by rád žil šťastnější život, ale jen málokdo ví, co to obnáší a jak toho dosáhnout.

2. Náš postoj a emoce ovlivňují to, jak se cítíme. S trochou tréninku se těch negativních můžeme zbavit a nahradit je těmi zdravějšími a pozitivnějšími. A právě díky tomu se budeme cítit šťastnější a naplněnější.

3. Rušivé emoce jako hněv, strach, chamtivost a připoutanost nás mohou připravit o klid mysli a sebekontrolu. S dostatečným cvičením se od nich ale můžeme oprostit, a tak se z jejich vlivu vymanit.

4. Kompulzivním jednáním založeném na hněvu nebo chamtivosti si vytváříme problémy, které vedou k naší nespokojenosti. Cvičením se však můžeme naučit jak dosáhnout klidu, přemýšlet jasně a jednat moudře.

5. Pozitivní emoce jako láska, soucit, trpělivost a pochopení nám pomáhají zůstat klidnými, otevřenými a přináší nám více štěstí. Cvičením se je můžeme naučit rozvíjet.

6. Kvůli sobeckému nebo sebestřednému chování a myšlenkám se vzdalujeme od ostatních, což vede k tomu, že jsme nešťastní. S tréninkem se ale můžeme naučit tyto myšlenky a chování překonat.

7. Když si uvědomíme, že jsme všichni propojeni a že naše přežití závisí na druhých, otevíráme naše srdce a mysl, čímž rozvíjíme svůj zájem o druhé, a to nám přináší více štěstí.

8. Většina toho, čeho si všímáme na nás i na druhých, jsou projekce fantazie založené na zmatku. Pokud věříme v to, že naše projekce odpovídají realitě, vytváříme tak problémy sobě i ostatním.

9. S dostatečným pochopením se můžeme zbavit všeho zmatku, a vidět tak skutečnost. Díky tomu získáme schopnost se s klidem a moudrostí vyrovnat s čímkoliv, co nás v životě potká.

10. Práce na tom, abychom se stali lepšími lidmi, nám zabere celý život. Zároveň je to ale také ten nejsmysluplnější způsob, jak se svým životem můžeme naložit.

 

Dr. Alexander Berzin

zdroj