11 způsobů, jak pomáhat druhým

autor: | 21. 06. 2019 | Pelmel

Každý den trpí mnoho lidí a zvířat. Existuje hodně způsobů, jak jim pomoci, ale záleží na situaci a porozumění tomu nejlepšímu způsobu pomoci. Být soucitní a šikovní nestačí. Také musíme být velkorysí a mít sebekázeň, trpělivost, vytrvalost, soustředění a moudrost. Ukážeme si jedenáct způsobů, jak pomáhat ostatním. Nejen, že přinášejí užitek těm, kteří to potřebují, ale také nám pomáhají vymanit se z naší skořápky osamělosti a učinit naše životů smysluplnými.

1. Pečujte o ty, kteří trpí

Musíme se starat o ty, kteří jsou nemocní, postižení nebo v bolestech. Vidíme-li někoho, kdo bojuje s obtížným úkolem, vstoupíme a sdílíme jeho břemeno.

2. Veďte ty, kteří si nedokáži pomoci sami

Zmateným lidem, kteří nevědí co dělat v obtížných situacích, nabízíme radu, pokud o to požádají. Nebo jim alespoň nasloucháme. Můžeme pomoci i tehdy, když nám například vlétne moucha do místnosti. Chce ven, a tak otevřeme okno, aby mohla uniknout.

3. Oplaťte laskavost těm, kteří vám pomohli

Je důležité ocenit veškerou práci ostatních, která uvádí svět do pohybu, a pokusit se jim pomoci – jako naše rodiče, kteří pro nás tolik udělali. To bychom měli učinit s upřímnou vděčností, nejen z pocitu viny nebo povinnosti.

4. Nabídněte útěchu a ochranu těm, kteří jsou naplnění strachem

Měli bychom se snažit co nejvíce utěšit lidi a zvířata, kteří se bojí. Pokud někdo potřebuje jít někam, kde mu hrozí nebezpečí a mohl by se zranit, nabízíme doprovod a ochranu. Uprchlíkům, kteří unikli násilné minulosti, dáváme bezpečí a podporu, aby se mohli usadit. Ti, kdo byli traumatizováni válkou nebo nějakou formou zneužívání, potřebují především naše porozumění a pomoc při léčení svých emocionálních ran.

5. Podpořte ty, kteří čelí smutku

Když lidé truchlí nad rozvodem nebo smrtí někoho blízkého, snažíme se je utěšovat soucitným způsobem. Nikdy bychom se neměli konat blahosklonně a myslet si: „Ach, ty chudáčku.“ Měli bychom se vcítit do situace a podělit se o jejich bolest.

6. Poskytněte materiální pomoc chudým

Je dobré dávat dary charitě, ale také je důležité podpořit žebráky, které vidíme na ulici. Musíme překonat jakoukoliv zdrženlivost, kterou bychom mohli mít. Zejména pokud se bezdomovci zdají být špinaví a neatraktivní a my se na ně ani nechceme podívat. Přesto bychom se měli usmát a zacházet s nimi s úctou. Představte si, že by tato osoba žijící na ulici byla vaší matkou nebo synem – jak bychom mohli projít chladně okolo, jako by šlo o kus páchnoucího odpadu?

7. Seznamte s Dharmou ty, kteří jsou na vás navázaní

Musíme také pracovat na tom, abychom pomáhali těm, kteří jsou neustále okolo nás. Nechceme, aby se na nás stali závislými. Mají-li však s námi velmi silné spojení, můžeme jim pomoci naučit se základním buddhistickým metodám pro dosažení štěstí a pomáhání druhým. Ale pouze pokud projeví zájem. Nejde o konvertování lidí, ale o poskytování všeobecné pomoci a poradenství. Tímto způsobem můžeme učinit vztah smysluplným.

8. Pomáhejte ostatním v souladu s jejich přáním

Měli bychom se snažit pomáhat druhým způsobem, který je pro ně vhodný. Pokud nás někdo požádá, abychom jej něco naučili, i když to není naše oblíbená věc, nicméně je to pro něj vhodné a můžeme tak učinit, měli bychom se snažit co nejvíc. Je to jako bychom šli do restaurace s přáteli. Je bezohledné a sobecké vždy trvat na druhu jídla, který máme rádi. Můžeme také někdy jít společně podle toho, co mají rádi ostatní. Stejně jako ve vztahu musíme udělat kompromis mezi tím, co chceme my, a tím, co chce ten druhý. Nemusí to být vždy o nás a o tom, co se líbí nám.

9. Povzbuzujte ty, kteří žijí čestně

Můžeme pomoci tím, že chválíme ty, kteří vedou slušný život. Podporujeme lidi, kteří následují pozitivní cestu, dělají dobrou práci, a zároveň dávají pozor, aby nebyli arogantní. To je obzvláště důležité, pokud se jedná o ty, kteří mají nízkou sebeúctu. V případě těch, kteří mají dobré kvality, ale jsou arogantní, můžeme je chválit před ostatními, ale ne před nimi samotnými. Stále je povzbuzujeme k tomu, aby využívali svých schopností k prospěchu druhých, ale také jim pomáháme zmírňovat pýchu tím, že je upozorňujeme na jakékoli chyby, které mohou učinit.

10. Naučte konstruktivní chování ty, kteří vedou destruktivní životy

Pokud se setkáme s lidmi, kteří vedou velmi destruktivní, negativní život, neměli bychom je nikdy odmítat nebo odsoudit. Namísto posuzování lidí bychom se měli snažit ukázat způsoby, jak překonat negativní chování, pokud jsou ochotní se změnit.

11. Použijte jakékoliv mimořádné schopnosti, když všechny ostatní selžou

Někteří z nás mají schopnosti nad rámec těch obyčejných. Mohli bychom být experty na bojová umění, ale neprojevujeme to. Kdybychom však viděli, že je někdo napaden, měli bychom využít našich schopností k tomu, abychom útočníka přemohli, pokud neexistuje jiný způsob, jak jej zastavit.

Existuje mnoho způsobů, jak být prospěšný druhým. Dovedností je poznat nejen to, jak, komu a s čím pomoci. Ale také kdy nabídnout takovou pomoc a kdy poodstoupit, aby se ostatní mohli naučit pomáhat sami. Ti, kteří zjevně trpí fyzicky nebo duševně, potřebují naši okamžitou péči. Ale pomoc musí být aplikována ve správném měřítku – ne příliš mnoho a ne příliš málo. Musíme pomoci nešťastníkovi dostat se zpátky na nohy. Možná nejlepší dlouhodobou pomocí je ale poskytnout podmínky a nástroje pro druhé, aby mohli chodit a starat se o sebe sami.

 

Dr. Alexander Berzin, Matt Lindén

zdroj

Redakce

Autor příspěvku: Redakce

Redakční články jsou překladem ze zahraničních článků či pochází z dalších dostupných zdrojů.

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Poznejte Nepál: Stúpa Svájambhú

Poznejte Nepál: Stúpa Svájambhú

Stúpa Svájambhú se tyčí na vrcholu zeleného kopce v Káthmándú. Jedná se jedno o z nejposvátnějších buddhistických poutních míst světa. Tento dávný...

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Reklama

Pin It on Pinterest