Soucit zdroj: Pixabay.comBódhičitta je sanskrtský termín pro soucitné přání dosáhnout osvícení pro dobro všech cítících bytostí. “Bodhi” znamená probuzený či osvícený. “Citta” je označení pro mysl či srdce. Překládá se tedy jako probuzená mysl či probuzené srdce. Rozvíjení bódhičitty je důležitou součástí na buddhistické cestě a je stěžejní především u mahájánových škol.

Bódhičitta je přání osvobodit všechny cítící bytosti z utrpení. Ten, kdo v sobě probouzí bódhičittu, se nazývá bódhisattva. Na místo dosažení plného osvobození zůstává v koloběhu zrozování, aby pomohl dosáhnout osvícení všech bytostí.

Bódhičitta je nejvyšší soucit, při kterém jsme spojení se všemi cítícími bytostmi. Je nejmocnější silou, která může být v naší mysli. Nemá žádné limity a vede ke vzniku dobré energie. Je největší ctností, kterou můžeme udělat. Vede k hromadění dobré karmy a očištění té špatné.

Bódhičitta se dělí na relativní a absolutní. Na relativní úrovni je bódhičitta o rozvíjení milující laskavosti a soucitu. Tedy přání, aby všechny bytosti včetně nás dosáhly štěstí a jeho příčiny a o aby byly osvobozeny od utrpení a jeho příčiny. Učíme se do našeho jednání vnést tuto motivaci.

Relativní bódhičitta se dál dělí na bódhičittu aspirace a aplikace. Bódhičitta aspirace je rozhodnutím vydat se po cestě bódhičitty. Bódhičitta aplikace je tím, co pro dosažení tohoto rozhodnutí děláme – recitování manter, meditace, studium apod.

Bez relativní bódhičitty nemůžeme rozvinout absolutní bódhičittu. Absolutní bódhičitta je přímým vhledem do prázdné povahy všech věcí. Je rozpoznáním skutečné podstaty mysli, kdy mizí dualita.

Jednání s bódhičittou tedy znamená, že vše, co děláme, děláme s motivací přinést užitek všem bytostem. Pomáháme dosáhnout ostatním štěstí, protože po něm každá bytost touží. Rozvinutí bódhičitty je na cestě k osvícení klíčové. I když nám může zpočátku motivace bódhičitty připadat jako uměle vyvolaná, krok za krokem se může stát přirozenou součástí života.