Jídlo pro mnichy zdroj: Wikimedia commonsJídlo je důležitou každodenní součástí našeho života. Ve spojení s buddhismem vyvstávají různé otázky, se kterými se můžeme setkat.

Maso

Ne všichni buddhisté jsou vegetariáni, přesto všem buddhistům není lhostejné utrpení zvířat. Buddhisté rozvíjejí soucit se všemi cítícími bytostmi, a proto podporují neubližování zvířatům. Na téma jedení masa neexistuje jednotný pohled, liší se v jednotlivých školách. Školy se rozcházejí i v tom, jestli byl Buddha vegetarián. Přesto se převážně uvádí, že nebyl.

Podle théravády Buddha schvaloval jedení vepřového, kuřecího a rybího masa, ale nepovoloval maso člověka, psa, kočky, krávy či slona. Maso pro mnichy by nemělo být zabito cíleně pro ně. Obvykle maso dostávají jako dar od ostatních.

Mahájánové tradice často vegetariánskou stravu doporučují. Podle mahájánových textů Buddha nabádal žáky, aby nekonzumovali žádný druh masa. I velký mistr Šántidéva ukazoval na to, že využívání zvířat je důsledkem našeho lpění na sobě samotných:

“Jen z vlastní sebelásky
člověk ubíjí ptactvo, ryby i zvěř,
aby zahnal svůj hlad, žízeň a nemoci,
a dokonce olupuje i druhé.”

Vadžrajána konzumaci masa úplně nezakazuje. Pro buddhisty je mnohdy postoj k vegetariánství výsledkem osobního rozhodnutí. Ubližování se nelze nikdy zcela vyhnout, jelikož i při pěstování ovoce a zeleniny zahyne nespočet živočichů. Pokud se rozhodnete jíst maso, které není starší 7 týdnů (ne mražené), je mysl stále spojená s tělem. Řekněte některou mantru, foukněte na maso a uvědomte si vděčnost. Tím mysl zvířete získá kontakt s buddhismem a může dosáhnout příznivějšího znovuzrození.

Přání

Ať už preferujeme jakýkoliv jídelníček, je možné vyslovit před každým jídlem přání druhým či věnování. Tím lze povýšit jídlo na duchovní úroveň. Obvykle se vrháme do jídla s připoutaností a s minimem bdělosti. Proto je vhodné se před jídlem zastavit a připomenout si svoji motivaci. Buddhisté nejí kvůli dočasnému potěšení, ale aby udrželi svoje tělo zdravé a mohli praktikovat dharmu pro užitek všech bytostí.

Můžete zvolit jakékoliv přání, které přinese podporu všem bytostem. Například si můžete přát, ať vám jídlo dodá sílu, kterou budete používat pro dobro druhých. Nebo se můžete zaměřit na to, aby všechny bytosti měly k dispozici dostatek jídla a vhodné podmínky k vlastnímu rozvoji.

Tibetští buddhisté říkají před každým jídlem následující modlitbu (tomchoe), kdy věnují jídlo třem klenotům (viz buddhistické útočiště), které jsou tím nejdůležitějším k dosažení osvícení:

Tenpa lame sangje rinpočhe
Kjob pa lame dam čhö rinpočhe
Drenpa lame gendün rinpočhe
Kjab ne könčchog sum la čhöpa bül

Nejvyššímu učiteli, drahocennému Buddhovi
Nejvyššímu ochránci, drahocenné Dharmě
Nejvyššímu společenství, drahocenné Sangze
Třem klenotům nabízím tyto dary a přijímám v nich útočiště.