Štěstí zdroj: Pixabay.comObčas se může stát, že se cítíme ztracení a nevíme, jak zvládnout určité životní zkoušky nebo dosáhnout svých pozitivních cílů. Dokonce nám může dělat problém vycházet s ostatními. Nahlédneme-li ale do tradičního buddhistického učení, najdeme spoustu praktických rad, které pomohou komukoliv, kdykoliv a v jakékoliv kultuře.

Vlastnosti, které je třeba zlepšovat, abychom pomohli ostatním

 • Štědrost – z hlediska vašeho času, rad, pomoci a majetku
 • Sebedisciplína – abychom se vyvarovali destruktivnímu chování nebo slovům a pomohli ostatním
 • Trpělivost – abychom nebyli rozzlobení nebo frustrovaní, když při pomáhání druhým nastanou problémy
 • Odvaha a vytrvalost – abychom byli schopni pokračovat dál bez ohledu na náročnost situace
 • Duševní a emocionální vyrovnanost – abychom zůstali soustředění a nenechali se ničím rozhodit
 • Rozlišování – toho, co je nápomocné a co škodlivé, co je vhodné a co ne.

Způsoby jak mít pozitivní vliv na druhé

 • Buďte štědří – se svým časem, zájmem i energií
 • Mluvte vlídně – buďte si vědomi nejen toho, co říkáte, ale také toho, jak to ovlivňuje druhé
 • Mluvte a jednejte uvědoměle – podporujte ostatní v rozvoji jejich konstruktivních dovedností
 • Jděte příkladem – tím, že budete praktikovat to, co radíte

Způsoby, jak dosáhnout svých pozitivních cílů

 • Mějte ve svém cíli jasno – ujistěte se, že je realistický a že máte dostatek důvěry v to, že ho dosáhnete
 • Udržujte sebedisciplínu – abyste zůstali soustředění na svůj cíl a nenechali svou pozornost odlákat jinam nebo neudělali něco, co by vám v jeho dosažení mohlo bránit
 • Buďte štědří – se svým časem a snahou propracovat se ke svému cíli
 • Udržujte svou mysl otevřenou – nepřestávejte se učit nové věci, které vám pomohou dosáhnout vašeho cíle
 • Udržujte si svoji důstojnost – abyste se nechovali ostudným způsobem, a neohrozili tak dosažení vašeho cíle
 • Udržujte si zájem – abyste se vyhnuli jakémukoli nezodpovědnému chování, které by negativně ovlivnilo váš tým
 • Opatrně rozlišujte – to, co vám pomůže od toho, co vám brání se posunout

Vlastnosti, které je třeba zlepšovat, abyste dosáhli vašich pozitivních cílů

 • Buďte spokojení – s dosažením realistického cíle, aniž byste bezhlavě šli za něčím nerealistickým
 • Nestaňte se frustrovaní, nesnášenliví nebo antagonističtí vůči ostatním – když se vám něco nepodaří
 • Soustřeďte se na svůj cíl – a na plody, které sklidíte, až jej dosáhnete
 • Kroťte svou mysl – abyste zůstali klidní a zachovali si emocionální stabilitu za jakýchkoli okolností
 • Myslete na to, že vše se mění – bez ohledu na vaši náladu, váš duševní a emocionální stav není stálý, může se zlepšit
 • Udržujte si klidnou mysl – myslete na to, že děláte vše, co je ve vašich silách

Jak převzít kontrolu nad svým vlastním životem

 • Snažte se nedostat do pozice, kdy nebudete moci dělat svá vlastní rozhodnutí – to může ohrozit vaše zásady a vést tak k tomu, abyste dělali věci, kterých byste mohli litovat
 • Pokud jste ve vztahu, nebuďte nevěrní – to vede k nevyhnutelným komplikacím a problémům
 • Neusilujte o vysokou pozici s velkou zodpovědností – zabere to všechen váš čas a energii
 • Nenechte se ostatními přinutit k tomu, abyste upustili od vašich pozitivních návyků, jako je zdravá strava, nekuřáctví a cvičení – bude to mít neblahý dopad na vaše zdraví
 • Neoddávejte se něčemu, čeho nemůžete dosáhnout – ztratíte tak svoji sebedůvěru
 • Zdržte se bezohledného jednání – to má pouze negativní následky

Vlastnosti, které je třeba rozvíjet k tomu, abyste se vyvarovali problémů v náročných situacích

 • Nevzrušujte se – pokud vás někdo chválí nebo kritizuje
 • Dbejte na to, abyste nebyli nepřátelští nebo na něčem příliš nelpěli – pokud potkáte někoho, na koho jste vázáni nebo jej nemáte rádi
 • Nejednejte v rozporu s vašimi zásadami – když se věnujete vašim běžným aktivitám
 • Nebuďte posedlí materiálními věcmi – pokud máte tolik majetku nebo peněz, že vám to brání v dosažení vyšších cílů
 • Nelitujte se – pokud trpíte bolestí nebo nemocí, využijte to jako příležitost k dalšímu posílení vaší vnitřní síly a charakteru
 • Pracujte na překonání vašich nedostatků a uvědomte si svůj pozitivní potenciál – za každé situace

Dr. Alexander Berzin

zdroj