Buddhisté zdroj: Pixabay.comÚtočiště je vnímáno jako bezpečný a jasný směr, ke kterému se hledající obrací. Někdo hledá útočiště ve světských věcech – v bohatství, kariéře či věhlasu. Buddhistické útočiště se obrací ke třem klenotům, kterými jsou Buddha, dharma a sangha. Tyto tři klenoty představují cestu od utrpení k osvícení, a proto jsou skutečnými “poklady” v buddhismu.

Buddha

Přijímáním útočiště u Buddhy Šákjamuniho bereme Buddhu jako svého učitele. Životní cesta Buddhy k osvícení je brána jako inspirace a příklad, který můžeme následovat. Buddha jako první klenot představuje potenciál, který se skrývá v každé cítící bytosti. Přijímáním útočiště u Buddhy se spojujeme s vlastní buddhovskou podstatou.

Dharma

Druhý klenot představuje buddhistická učení, která Buddha předal a která vedou k dosažení osvícení. Buddha předal přes 84.000 různých učení, aby si každý mohl vybrat ta, která nejlépe odpovídají rozvoji, míře poznání a možnostem adepta. Přijímání útočiště v dharmě značí důvěru v tato učení a rozhodnutí tato učení následovat.

Sangha

Třetí klenot reprezentuje nejvyšší společenství, které udržuje Buddhovo učení při životě a zajišťují jeho šíření. Pod vzácnou sanghou rozumíme především učitele, kteří realizovali poznání svojí mysli a dosáhli určité úrovně vysvobození. Bez sanghy bychom neměli příležitost praktikovat a sami bychom pouze obtížně hledali správnou cestu. Některé buddhistické školy přijímají útočiště i u laické sanghy, tedy u celého společenství praktikujících.

Buddhisté přijímají útočiště nejenom na začátku svojí cesty, ale před každé meditaci a další praxi. V tibetském buddhismu říkají mniši i laici následující verše, které zahrnují i přání bódhičitty:

Sang-gye cho-dang tsog-kyi cho-nam-la
V Buddhovi, Dharmě a Sangze.

Jang-chub bar-du dag-ni kyab-su-chi
Přijímám útočiště, dokud nedosáhnu osvícení.

Dag-gi jin-sog gyi-pe so-nam-kyi
Abych díky zásluze štědrosti a dalších páramit.

Dro-la pan-chir sang-gye drub-par-shog
Dosáhl stavu Buddhy, pro dobro všech bytostí.