Když Buddha dosáhl osvícení, zjistil, že potenciál dosáhnout stejného výsledku mají všechny cítící bytosti. Tato buddhovská podstata (či též tathagatagarbha nebo sugatagarbha) je základem buddhistického učení.

Buddhovská podstata je příčinou, díky které můžeme dosáhnout osvícení. Tento potenciál mají nejenom všichni lidé, ale i všechny další bytosti narozené v šesti sférách zrození. Na Zemi se to tedy týká i našich zvířecích souputníků. Tato podstata je stále přítomná, není potřeba dělat nic, abychom ji získali. U všech bytostí je buddhovská podstata úplně stejná. U nikoho není lepší či horší, větší či menší.

Tato podstata je ovšem více či méně zahalená pod závoji, které způsobují naše chybné koncepty a tendence, které budujeme a posilujeme po obrovské množství životů. Buddhovská podstata však nemůže být nikdy zcela zatemněná. Každý v sobě má v určité míře milující laskavost a soucit. I ti, kdo jsou nejvíce zlí a špatní, chovají lásku přinejmenším ke svojí rodině či třeba ke svému zvířecímu mazlíčku. Podobně jako nelze zcela zakrýt podstatu, nelze zakrýt slunce na obloze. I když bude na obloze hodně tmavých mraků, tlumené světlo slunce proniká stále.

Buddhovská podstata je jako semínko. Aby mohlo vyrůst do plného buddhovství, potřebuje správné příčiny a podmínky. Buddhistické učení a metody nás vedou k tomu, abychom zajistili tyto příčiny a podmínky a nechali naši podstatu naplno rozkvést.

Je to podobné jako s olejem v semínku hořčice. Stejně jako my máme potenciál dosáhnout buddhovství, tak i semínko v sobě nese potenciál stát se olejem. Není rozdíl mezi olejem, který je ukrytý v semínku a olejem v lahvi. Abychom tento olej získali, jsou zapotřebí příčiny a podmínky. Je třeba vůbec vědět, že semínko má v sobě potenciál stát se olejem. A je třeba znát postup, jak ho z něj získat.

Když pochopíme, že máme stejnou podstatu jako Buddha, získáme důvěru v buddhistickou cestu. Můžeme i nalézt chuť a motivaci na sobě pracovat a následovat buddhistické učení a metody.