Čhökhor Düčhen

autor: | 21. 07. 2023 | O buddhismu

Čhökhor Düčhen neboli „Den Buddhova prvního otočení Kola Dharmy, je třetím ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů. Tyto svátky jsou spojené s klíčovou etapou života Buddhy Šákjamuniho. Jedná se o mimořádně příznivé dny, kdy se účinky pozitivních nebo negativních činů násobí 10 milionkrát. 

Termíny svátků

Tibetský kalendář vychází z lunárního kalendáře a konkrétní datum svátku se v moderním kalendáři rok od roku liší. Čhökhor Düčhen nastává 4. den 6. lunárního měsíce, což spadá v různé roky na červenec či srpen. V následujících letech proběhne v těchto termínech:

  • 21. července 2023
  • 9. července 2024
  • 28. července 2025
  • 18. července 2026
  • 7. července 2027
  • 25. července 2028
  • 15. července 2029
  • 3. srpna 2030
  • atd.

O svátku

Čhökhor düčhen je významný svátek, který je slaven přibližně sedm týdnů po slavnosti Saga Dawa Düčhen. Tento svátek připomíná Buddhovo předání první učení, které ustanovilo základy buddhistické filozofie. Pro Buddhův přednes učení se též používá označení „otočení Kola Dharmy“.

Co znamená „otočení Kola dharmy“?

Dharma (čhö v tibetštině) je sanskrtský termín, který se všeobecně překládá jako “zákon” nebo “princip”. Historicky v indické kultuře odkazoval na světský nebo náboženský zákon nebo pravidlo, které řídí vesmír. Dharma je také termín používaný v buddhismu k označení Buddhova učení, které má vést k probuzení a konečnému osvobození od utrpení.

“Otočení Kola Dharmy” je metaforickým vyjádřením pro uvedení Buddhova učení do pohybu. Buddha Šákjamuni, jako ‘otáčející’ tohoto Kola, položil základy buddhistické praxe a filozofie. Protože se učení neustále předávají z učitele na žáka až do dnešní doby, Kolo Dharmy se stále otáčí. Kolo Dharmy se v sanskrtu označuje jako Dharmačakra. Rozlišují se tři „otočení Dharmačakry“, které označují tři klíčové momenty v učení. První otočení je skutečně prvním předáním učením Buddhy. Druhé otočení se zaměřilo na zásadní téma, kterým je vysvětlení prázdnoty a závislého vznikání a také soucitu. Třetí otočení šlo ještě dál do hloubky povahy naší mysli.

Buddhovo první učení

Po dosažení osvícení pod stromem Bódhi se Buddha Šákjamuni rozhodl sdílet své nově nabyté poznání s ostatními. První učení, které poskytl, je známé jako “Dharma-čakra pravartana sútra” nebo “Sútra o roztočení Kola Dharmy”. Toto se stalo v Gazelím háji u města Váránasí, kde žily volně antilopy chráněné před lidmi. Buddha se zde setkal se svými pěti bývalými asketickými společníky, které oslovil jako své první studenty.

V tomto prvním učení sdílel Buddha čtyři vznešené pravdy, které představují základní náboženské myšlenky buddhismu. Tyto čtyři pravdy jsou: pravda o utrpení (dukkha), pravda o příčině utrpení (samudaja), pravda o ukončení utrpení (nirodha) a pravda o cestě, která vede k ukončení utrpení (marga), známá také jako Osmičlenná stezka. Základnímu popisu jednotlivých pravd jsme se věnovali v tomto článku.

Jak jednat při svátku

Čhökhor düčhen je tedy oslavou tohoto zásadního okamžiku v Buddhově životě, kdy začal šířit své učení, které nabídlo cestu k osvobození od utrpení. Během tohoto dne se buddhisté po celém světě věnují různým praxím a meditacím, aby oslavili a připomněli si tuto významnou událost. Je to také čas na studium a hlubší pochopení Buddhova učení.

Praxe mohou zahrnovat poslouchání Dharmy, účast na meditačních retreatech, podávání jídla a darů chudým a potřebným, a v neposlední řadě, recitaci “Dharma-čakra pravartana sútry”.

Vít Kuntoš

Autor příspěvku: Vít Kuntoš

Buddhismus představuje stále důležitější část mého života, a tak jsem se rozhodl vytvořit tyto webové stránky či knížku Buddhismus v otázkách a odpovědích. Kromě toho se věnuji vedení sekulárních meditačních tréninků, astrologii či včelaření 🙂

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Šántidéva: Mistr cesty bódhisattvy

Šántidéva: Mistr cesty bódhisattvy

V kaleidoskopu duchovních tradic jasně září postava Šántidévy, významného indického mistra ze 7. století. Jeho životní příběh a učení představují...

Lhabab Düčhen

Lhabab Düčhen

Lhabab Düčhen neboli „Buddhův sestup z nebeské říše“, je posledním ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů. Tyto...

Saga Dawa Düčhen

Saga Dawa Düčhen

Saga Dawa Düčhen neboli „Svátek Vaišákhy“, je druhým ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů. Tyto svátky jsou spojené...

Dákiní: ženská síla v buddhismu

Dákiní: ženská síla v buddhismu

Dákiní zaujímají v tibetském buddhismu zvláštní místo. Porozumění tomuto termínu pro nás nemusí být úplně jednoduché, a tak se ho pokusíme na...

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Buddhistický e-shop

Reklama

Pin It on Pinterest