Chyby, které vyplývají z hněvu

autor: | 29. 05. 2024 | Pelmel

Hněv je jednou z nejničivějších emocí, kterou může člověk zažít. Již před více než dvěma a půl tisíci lety varoval Buddha Šákjamuni před negativními důsledky hněvu a vysvětloval, jaké chyby z něj vyplývají. Jsou to dobré důvody, proč se hněvu vyvarovat. Pochopení těchto chyb nám může pomoci lépe zvládat naše emoce a směřovat k harmonii a vnitřnímu klidu.

Šántidéva v Bódhičarjávatáře výstižně popisuje, jak moc je zásadní se zabývat hněvem:

„Hněv zničí v okamžení veškeré dobré činy,
které jsem shromažďoval během tisíce věků,
i když to je uctívání buddhů
či dobročinnost.“

Tento citát zdůrazňuje, jakou destruktivní sílu hněv má a jak může zničit veškeré dobré skutky a zásluhy, které jsme dlouho shromažďovali. Proto je nesmírně prospěšné zamýšlet se nad následky hněvu.

7 chyb hněvu

O následujících chybách mluvil Trinlay Rinpočhe v rámci svého učení v Dhagpu v roce 2023. Sedm chyb vyplývajících z hněvu, které popisoval Buddha Šákjamuni, jsou volnou parafrází slov Trinlay Rinpočeho. Doufám, že se tím neztrácí smysl těchto důležitých bodů. 🙏

1. Chceme být hezcí, ale stáváme se ošklivými

Velmi nám záleží na tom, jak vypadáme. Snažíme se být krásní. Ale když se hněváme, naše tvář se proměňuje. Oči se zúží, čelo se svraští, zrudneme a celkový výraz se stává tvrdým a nepříjemným. Hněv z nás doslova vyzařuje. Navíc dlouhodobý hněv může vést k trvalým změnám ve výrazu tváře, jako jsou vrásky a napjaté svaly, což nás činí méně atraktivními. Krása není jen o fyzickém vzhledu, ale také o tom, jak působíme na ostatní, a hněv tuto krásu neúprosně ničí.

2. Chceme pohodlí, ale vše se stává nepříjemné

Hněv narušuje naši schopnost cítit se pohodlně a uvolněně. I když se nacházíme v nejluxusnějším prostředí, hněv v nás vyvolává neklid a napětí. Nemůžeme si užívat krásu a pohodlí kolem nás, protože naše mysl je zaneprázdněna negativními emocemi. Hněv způsobuje, že ztrácíme schopnost relaxovat a vnímat pozitivní aspekty našeho okolí, což vede k neustálému pocitu nepohodlí.

3. Rozbíjíme a ničíme to, co máme

Pod vlivem hněvu často jednáme impulzivně a nerozvážně. Můžeme rozbít věci, které jsou pro nás důležité, ať už jde o fyzické předměty nebo vztahy s lidmi. Hněv nás vede k činům, kterých později litujeme. Často způsobuje škody, které nelze snadno napravit. Můžeme přijít o cenné předměty nebo poškodit důvěru ve vztazích, což má dlouhodobé a hluboké dopady na náš život.

4. Ztrácíme uznání druhých

Lidé si přirozeně váží klidných a vyrovnaných osobností. Když se necháváme ovládat hněvem, ztrácíme uznání a respekt druhých. Naši přátelé, kolegové a blízcí nás přestávají brát vážně a začínají se nám vyhýbat. Hněv způsobuje, že lidé nás začnou vnímat jako nespolehlivé a nestabilní osoby. Získat zpět ztracený respekt a uznání je velmi obtížné a často vyžaduje mnoho času a úsilí.

5. Blízcí a rodina s vámi nechtějí nic mít

Hněv nejenže ovlivňuje nás samotné, ale také naše blízké. Rodina a přátelé mohou být naším hněvem zraňováni a unavení. Často se stává, že s námi nechtějí nic mít, protože naše negativní emoce je vyčerpávají. Hněv může způsobit, že se od nás naši blízcí odtáhnou, což nás připraví o důležitou podporu a lásku. Tím přicházíme o možnost sdílet radost a být obklopeni lidmi, kteří nás mají rádi.

6. Reakce okolí je vždy negativní

Hněv vyvolává negativní reakce. Lidé se na nás hněvají, chtějí se pomstít nebo nás potrestat. Svět se kvůli našemu hněvu stává agresivním místem. Můžeme se dostat do konfliktů, dostat pokuty nebo se ocitnout ve vězení. Hněv způsobuje, že naše okolí je neustále ve stavu napětí a nepřátelství. Náš hněv přitahuje negativní energii a konflikty a to nás uvádí do začarovaného kruhu agrese a násilí.

7. Nepříznivé zrození

Hněv má také silné karmické následky, které ovlivňují naše budoucí zrození. Život naplněný hněvem a negativními emocemi může vést k nepříznivému zrození v příštím životě. Hněv vytváří negativní karmu, která se projevuje v naší budoucí existenci. Buddha Šákjamuni nás učí, že naše činy a emoce mají hluboký dopad na naši karmu a budoucí existenci. Proto je důležité pracovat na zvládání hněvu a snažit se žít v harmonii a klidu.

Když přijde hněv

Tématu hněvu se věnuje mnoho buddhistických mistrů, kteří nás učí techniky a přístupy, jak se s ním vyrovnat. Klíčovou ctností je trpělivost, která nám pomáhá nepodlehnout okamžitým emocionálním reakcím. Pokud tuto ctnost zatím nemáme rozvinutou, můžeme se řídit tím, co nám radí Šántidéva:

„Když ve své mysli shledám odpor
či náklonnost vůči druhým,
neměl bych jednat ani mluvit,
ale znehybnět jako kus dřeva!“

Tento přístup zdůrazňuje důležitost zastavení a nejednání v hněvu. Je lepší zůstat klidný a vyčkat, než necháme hněv ovlivnit naše slova a činy. Současnější obdobu tohoto přístupu nabízí známá mniška Jetsunma Tenzin Palmo. Její citát nám připomíná, že i když nejsme schopni okamžitě proměnit svůj hněv v soucit, můžeme alespoň zůstat tiší a nejednat pod vlivem této destruktivní emoce:

„Místo toho, abyste propadali hněvu, protože nedokážete změnit svou mysl na soucitnou a trpělivou, alespoň zmlkněte. Nic nedělejte, dokud okamžik nepomine a dokud si v mysli neuděláte trochu více jasno.“

Závěr

Hněv je emoce, která přináší bolest a utrpení, ovlivňuje náš fyzický a duševní stav, vztahy a celkovou kvalitu života. Rozpoznání a zvládnutí hněvu je klíčem k vnitřnímu klidu a harmonii. Pochopení sedmi chyb, které z hněvu vyplývají, nám pomáhá lépe čelit emocím a dosáhnout vyrovnanějšího života.

Pravidelná meditace, pěstování trpělivosti, soucitu a laskavosti jsou další kroky k pozitivnímu vnitřnímu stavu, které nám buddhismus nabízí. Zvládnutí hněvu není jednorázový proces, ale cesta vyžadující trpělivost a vytrvalost. Každý krok na cestě přispívá k vyrovnanější mysli a klidnějšímu světu kolem nás.

Vít Kuntoš

Autor příspěvku: Vít Kuntoš

Buddhismus představuje stále důležitější část mého života, a tak jsem se rozhodl vytvořit tyto webové stránky či knížku Buddhismus v otázkách a odpovědích. Kromě toho se věnuji vedení sekulárních meditačních tréninků, astrologii či včelaření 🙂

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Poznejte Nepál: Stúpa Svájambhú

Poznejte Nepál: Stúpa Svájambhú

Stúpa Svájambhú se tyčí na vrcholu zeleného kopce v Káthmándú. Jedná se jedno o z nejposvátnějších buddhistických poutních míst světa. Tento dávný...

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Buddhistický e-shop

Reklama

Pin It on Pinterest