Citáty Buddhy Šákjamuniho

autor: | 21. 07. 2016 | O buddhismu

Inspirujte se moudrými slovy, které pronesl Buddha Šákjamuni. Tato slova vychází z osvícené mysli a mají moc proměnit naše životy…

Říká se, že Buddhovi byla jednou položena otázka: „Co jsi získal z meditace?“ a Buddha odpověděl: „Nic. Ale řeknu ti, co jsem ztratil. Vztek, úzkost, depresi, nejistotu a strach ze stáří a smrti.“

“Nevěřte ničemu jen proto, že jste to slyšeli. Nevěřte ničemu jen proto, že to říká mnoho lidí. Nevěřte ničemu jen proto, že jste to četli ve svatých knihách. Nevěřte ničemu jen proto, že to řekli vaši učitelé. Nevěřte tradicím jen proto, že jsou drženy po mnoho generací. Po důkladném pozorování a analýze, poté, co jste zjistili, že něco odpovídá důvodu a vede k dobru a prospěchu jednotlivce a všech, poté to přijměte a žijte dle toho.”

“Pokud tvůj soucit nezahrnuje i tebe, pak není úplný.”

“Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.”

“Kolik svatých slov jste přečetli, kolik svatých slov jste vyřkli, co však zmohou, když podle nich nejednáte.”

“Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.”

“Manželství je přístřešek, do něhož při každé bouři trochu zateče.”

“Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.”

“Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést.”

“Tři věci dlouho neutajíš: slunce, měsíc a pravdu.”

“Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.”

“Můžete prohledat celý vesmír ve snaze najít někoho, kdo si zaslouží vaši lásku víc než vy samotní, nikoho takového však nenajdete.”

“Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.”

“Ať byl včerejšek jakkoliv komplikovaný, můžeš dnes, teď hned, začít znovu.”

“Ty, tak jako nikdo jiný v celém vesmíru, si zasloužíš svoji lásku a přívětivost.”

“Dělej dobro a dobro se ti vrátí.”

“Velká láska se podobá útrapám válečných výprav.”

“Láska těl je ostřejší než kopí, kterým se krotí divocí sloni. Je palčivější než plamen, je jako šíp, zabodnutý do mysli člověka.”

“Santalové dřevo, dřevo aloe, modrý lotos, rozkvetlý jasmín – i mezi těmito voňavými věcmi je ze všeho nejlepší vůně čestného jednání.”

“”Moudrý muž poznal, že svět není než iluzí, proto se nechová, jako by byl svět skutečný, a (tudíž) uniká všemu utrpení.”

“Fake” citáty

Některé citáty jsou přisuzovány Buddhovi, ale přitom jsou smyšlené. Následující citáty ve skutečnosti od Buddhy nepochází, přestože mohou být v souladu s jeho učením.

“Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.”

“Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován.”

“Čím jste, je to, čím jste byli, a čím budete, je to, co děláte teď.”

“Není nic horšího než pochybnosti. Pochybnosti rozdělují lidi. Je to jed, který rozloží přátelství a rozbíjí vztahy. Je jako trn, který dráždí a bolí. Je jako meč, který zabíjí.”

“Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny.”

“Můžete ztratit jen to, k čemu jste připoutáni.”

“Neusmrcujte, nýbrž ctěte život.”

“Láska utopí ve svých hlubinách mnohé zlo, které chtělo bujet.”

“Tajemství zdravého těla a mysli nespočívá v truchlení nad minulostí ani ve strachu o budoucnost, ale ve vědomém a plném prožitku přítomnosti.”

“Mír pramení z vnitřku. Nehledejte ho mimo sebe.”

“Na co dnes myslíš, tím zítra budeš.”

“Je jen jedna doba, kdy je podstatné růst. Ta doba je teď.”

“Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.”

“Ženy mají rády zanedbané muže, neboť se mohou cítit nepostradatelné jako jejich pečovatelky.”

“Nerozžíhejte lásky a nepopálíte se!”

“Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit; spálíte se jenom vy.”

“Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.”

“Nedělejte ohňů, nepopálíte se; zřekněte se lásky, nepoznáte žalu.”

“Život není problém, který je třeba řešit, je to skutečnost, kterou je třeba poznat.”

 

Z různých zdrojů

 

Redakce

Autor příspěvku: Redakce

Redakční články jsou překladem ze zahraničních článků či pochází z dalších dostupných zdrojů.

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Šántidéva: Mistr cesty bódhisattvy

Šántidéva: Mistr cesty bódhisattvy

V kaleidoskopu duchovních tradic jasně září postava Šántidévy, významného indického mistra ze 7. století. Jeho životní příběh a učení představují...

Lhabab Düčhen

Lhabab Düčhen

Lhabab Düčhen neboli „Buddhův sestup z nebeské říše“, je posledním ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů. Tyto...

Čhökhor Düčhen

Čhökhor Düčhen

Čhökhor Düčhen neboli „Den Buddhova prvního otočení Kola Dharmy“, je třetím ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů....

Saga Dawa Düčhen

Saga Dawa Düčhen

Saga Dawa Düčhen neboli „Svátek Vaišákhy“, je druhým ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů. Tyto svátky jsou spojené...

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Buddhistický e-shop

Reklama

Pin It on Pinterest