Čtyři myšlenky

autor: | 19. 05. 2017 | Učení

Pokud se začneme vážněji zajímat o buddhismus, je vhodné věnovat čas přemítání nad “čtyřmi myšlenkami”. Čtyři myšlenky obracejí naši mysl od samsáry směrem k dharmě. Ukazují nám, proč je tak důležité věnovat čas a energii práci na sobě samotném. A že záležitosti vnějšího světa nám toho vlastně nemohou příliš nabídnout, takže můžeme přehodnotit, kolik prostoru jim dáváme.

Drahocenné lidské zrození

Máme velké štěstí, že jsme se narodili jako lidé.  Z pohledu buddhismu existuje více sfér zrození, přičemž jako lidé (například proti zvířatům) máme velkou šanci na sobě pracovat. Navíc jsme se narodili jako lidé, kteří zažívají relativně příznivé podmínky. Nacházíme se v zemi, kde je buddhistické učení dostupné a není trestné se mu věnovat. Máme kde bydlet, netrpíme hlady a zažíváme období míru. Jsme natolik zdraví a natolik intelektuálně a fyzicky schopní, že nám nic nebrání studovat dharmu. Získat takto výhodné podmínky je velmi vzácné a může trvat mnoho životů, než se nám je podaří zopakovat.

Pomíjivost

Pomíjivost je důležitým tématem, kterému se buddhismus věnuje. Pomíjivost je totiž základní vlastností našeho světa. Vše se neustále mění a nic není trvalé. A přitom značnou část našeho života věnujeme energii hledáním toho, co nám poskytne stálost a jistotu. Štěstí ovšem hledáme ve vnějších věcech, které jsou ze svojí podstaty vždy pomíjivé. Ať už jde o vztah, kariérní úspěch, prestiž, finance či majetek, výsledkem je nakonec vždy utrpení. Buddhismus nás vede k rozpoznání nezrozené podstaty mysli. A právě osvícení je skutečně trvalým a nepodmíněným stavem štěstí, který nepodléhá pomíjivosti.

Karma

Karma je zákon příčiny a následku. Vše, co se odehrává v přítomnosti, má svoji příčinu v minulosti. A naopak naše jednání, řeč a myšlenky v přítomnosti určují okolnosti, kterým budeme čelit v budoucnosti. Negativní činy přináší negativní výsledky a naopak. Pokud se budete buddhistickou praxí rozvíjet, naleznete více soucitu, který bude silnou příčinou příznivé karmy. I bez buddhismu se můžeme snažit vyvarovat negativního jednání, ale díky buddhismu můžeme pročistit naše jednání i na té nejjemnější úrovni.
(Více jsme se karmě věnovali v tomto článku)

Utrpení v samsáře

Samsára (koloběh zrození) nenabízí žádný zdroj štěstí, který by byl trvalý a nepodmíněný. Bytí v samsáře přináší utrpení. Není dostatek zdrojů (energetických, přírodních), aby mohli žít všichni lidé na planetě v komfortu. A všechny zdánlivé vnější zdroje štěstí nejsou trvalé. Příčinou bytí v samsáře je nahromaděná karma, která stále dozrává v nové zkušenosti a příležitosti na náš další rozvoj. Buddhismus dává jasné instrukce a metody, jak se ze samsáry vysvobodit a dosáhnout osvícení.

Vít Kuntoš

Autor příspěvku: Vít Kuntoš

Buddhismus představuje stále důležitější část mého života, a tak jsem se rozhodl vytvořit tyto webové stránky či knížku Buddhismus v otázkách a odpovědích. Kromě toho se věnuji vedení sekulárních meditačních tréninků, astrologii či včelaření 🙂

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Osm veršů tréninku mysli

Osm veršů tréninku mysli

Osm veršů tréninku mysli od Geše Langri Tangpy představuje esenci mahájánového buddhismu, směřující k transformaci srdce a mysli. Každá věta tohoto...

Osm vědomí

Osm vědomí

Buddhismus se zabývá studiem naší mysli. Buddha spolu s realizovanými mistry získali prostřednictvím hlubokých meditačních zkušeností bezprostřední...

Sútra srdce

Sútra srdce

Sútra srdce, známá také pod názvem "Pradžňápáramita Hrdaja", představuje krátký, ale pronikavý a základní text mahájánového buddhismu. Tato sútra se...

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Buddhistický e-shop

Reklama

Pin It on Pinterest