Pečeť zdroj: Pixabay.comČtyři pečeti jsou výroky pocházející od samotného Buddhy. Říká se o nich, že v sobě obsahují podstatu celého buddhistického učení. Každý buddhista jakékoliv školy se s těmito čtyřmi body ztotožňuje. Kdokoliv kráčí po stezce, která je vyznačena čtyřmi pečetěmi, kráčí po stezce Buddhy. Mluvíme o pečetích proto, že pečeť je znak potvrzující pravost.

Protože čtyři pečeti představují “buddhismus v kostce”, neměly by uniknout vaší pozornosti. V tuto chvíli je můžeme pochopit na intelektuální úrovni. Význam čtyř pečetí je třeba brát doslovně a vážně. Jsou podnětem k uvažování a postupně je můžeme uložit do své mysli. Vlastní praxí můžeme pochopení integrovat postupně hlouběji díky osobní zkušenosti.

1. Všechny složené věci jsou nestálé.

Všechno co existuje, je výsledek podmínek, které se sešly. Každý jev je nestálý a prochází proměnou. Někdy jsou tyto změny zřejmé, jindy je dokážeme vnímat až z většího odstupu. Změnu v počasí dokážeme rozlišit snadno, zatímco stárnutí našeho těla je pro nás těžší zachytit.

Všechen majetky, finance, krásu i zdraví, které máme, podléhají pomíjivosti. Dříve či později o ně přijdeme, a tak přináší utrpení. A to jak v okamžik samotné ztráty, tak i pokud je máme a bojíme se, abychom o ně nepřišli. Cílem je porozumět pomíjivosti a rozpustit lpění a připoutanost k tomu, co nemá trvalou podstatu. Již jen samotné pochopení může přinést velkou úlevu.

2. Všechny emoce jsou bolestné.

Emoce jsou v buddhistickém kontextu stavy mysli, jako je hněv, závist, žárlivost, připoutanost či pýcha. Nicméně i pozitivní emoce v západním smyslu, jako je láska či náklonnost, v sobě nesou dualitu. A oddělenost našeho zdánlivého “já” od “druhých” je základním nepochopením přirozené podstaty věcí. Takže i tyto pozitivní emoce jsou ve výsledku zdrojem bolesti. Všechny emoce jsou nestálé. Přináší s sebou naději nebo strach. Měli bychom se postupně snažit přestat identifikovat se svými emocemi a dávat jim menší důležitost.

3. Všechny jevy jsou prázdné, nemají vlastní nezávislou existenci.

Když v buddhismu mluvíme o prázdnotě, nemyslíme tím nicotu. Prázdnota odráží fakt, že jsou jevy bez nezávislé existence, kterou jim chybně přikládáme. Všechny jevy jsou navzájem propojené.

4. Osvícení je mimo koncepty.

Dosažení osvícení je cílem buddhismu a všechny buddhistické metody nás vedou k tomuto cíli. Osvícení je mimo naše běžné koncepty, které tvoří náš život, i proto je obtížné definovat jej běžnými pojmy.