Koncentrace zdroj: Pixabay.comMeditace je běh na dlouhou trať. Pokrok se děje z běžného pohledu velmi pomalu. Meditaci nelze srovnávat se studiem či s posilováním těla, kdy již během pár měsíců můžeme dosáhnout výraznějších výsledků.

Pokrok v meditaci se děje pouze po malých krůčkách. I při denní meditační praxi nastávají zřetelnější posuny v průběhu několika let. A je to logické. Při meditaci se snažíme nerozvíjet myšlenky, což je přesně pravý opak toho, jak naše mysl (nejen tento) celý život funguje. Důležité je nenechat se frustrovat, netlačit na pilu a vydržet. I meditace začátečníka má příznivý vliv na tělo a mysl!

V kvalitě meditace dochází k výkyvům v průběhu kratších i delších časových období. Největším nepřítelem meditace jsou především neklid či otupělost, které nám brání jasnému soustředění. Někoho více trápí neklid, kdy je vyrušován velkým množstvím myšlenek. Jiní mají problém především s otupělostí a ospalostí. Abychom mohli sledovat svůj postup na cestě meditace, můžeme se řídit devíti stupni meditační koncentrace.

Naučte se meditovat na meditačním tréninku.

Devět stupňů

Stupeň 1: Upnutí pozornosti
Během meditace jsme více času jsme rozptýlení než soustředění. Zjišťujeme, jak moc velký neklid panuje v naší mysli.

Stupeň 2: Prodloužení koncentrace
Během meditační praxe jsme stále z větší části rozptýlení, ale pozornost udržíme na i pár minut (2 minuty a víc).

Stupeň 3: Záplatování koncentrace
Ve 3. stupni jsme již větší část času schopní soustředit se na předmět meditace (obvykle dech). Zároveň jsme schopní rychleji rozpoznat, když dojde k rozptýlení.

Stupeň 4: Blízká koncentrace
Koncentrace je stále lepší a soustředíme se po delší časové období (5-10 min.)

Stupeň 5: Ovládání
Soustředíme se po celé sezení. Neklid či otupělost jsou přítomny pouze částečně, ale nevedou již ke ztrátě koncentrace.

Stupeň 6: Zklidňování
Soustředíme se po celé sezení. Neklid či otupělost ještě více ustupují.

Stupeň 7: Úplné zklidňování
Kdykoliv se objeví částečný neklid či otupělost, rychle je překonáme prohloubením koncentrace.

Stupeň 8: Jednobodová koncentrace
Bez většího úsilí si udržíme plnou koncentraci na předmět meditace po celou dobu praxe.

Stupeň 9: Meditační rovnováha
Bez námahy se můžeme soustředit na předmět meditace jakkoliv dlouhou dobu.