Dilgo Khjence Rinpočhe: Spoléhání se na duchovního učitele

autor: | 16. 05. 2024 | Pelmel

Další kniha, která spatřila světlo světa v nakladatelství Dharmagaia pochází z učení Dilgo Khjence Rinpočheho. Jmenuje se Soucitné srdce a určitě by neměla uniknout vaší pozornosti!

Dilgo Khjence Rinpočhe (1910–1991) byl jedním z nejvýznamnějších mistrů tibetského buddhismu. Strávil více než dvě desetiletí v meditaci v ústraní, dosáhl realizace mnoha nauk a byl uznáván jako tertön, objevitel tajných nauk Padmasambhavy. Jako přední mistr dzogčhenu a nesektářského hnutí rime předával učení napříč buddhistickými tradicemi. Mezi jeho žáky patří mnoho současných lamů, včetně Jeho Svatosti dalajlamy.

V roce 1984 v Taši Palbar Lingu ve Francii předal Dilgo Khjence Rinpočhe své nejobsáhlejší zaznamenané učení o praxi mahájány, založené na textu “37 praxí bódhisattvy” od Gjalsä Ngulčhu Thogmeho. Rinpočheho komentáře, přeložené Matthieu Ricardem, jsou určeny těm, kteří chtějí buddhistická učení aplikovat v každodenním životě. Kniha nabízí hluboké vhledy a vysvětlení, čímž poskytuje čtenářům neocenitelný nástroj pro duchovní rozvoj. Podívejte se na ukázku z knihy:

[6]
Spolehnu-li se na skutečného duchovního přítele,
mé nedostatky zeslábnou
a dobré vlastnosti budou přibývat jako dorůstající měsíc —
cenit si takového přítele
více než vlastního těla je praxí bódhisattvy.

Dosáhnout vysvobození ze samsáry a vševědoucnosti probuzení by nebylo možné, kdybychom nenásledovali autentického, kvalifikovaného duchovního učitele. Takový učitel vždy jedná, mluví a uvažuje v dokonalém souladu s dharmou. Ukazuje vám, co máte dělat, abyste zdárně pokročili na cestě, a jakým překážkám se budete muset vyhnout. Především vás však povzbuzuje, abyste se soustředili na praxi dharmy a konali jedině to, co je ctnostné a prospěšné. Pomůže vám vzdát se bez pokrytectví veškerého nevhodného jednání a připomíná vám, abyste si uvědomovali pomíjivost a přestali lpět na samsáře.

Autentický učitel je jako plachta, díky níž může loď rychle přeplout oceán. Důvěřujete-li jeho slovům, snadno najdete východisko ze samsáry — a proto je učitel tak vzácný. Jak se praví: „Zásluhy plynoucí z věnování jediné kapky oleje jedinému póru učitelova těla předčí zásluhy nabyté nesčetným obětováním všem buddhům.“

Když byl pán Buddha ještě bódhisattvou a chtěl obdržet pouhé čtyři řádky vzácného učení od svého duchovního mistra, ten se jeho odhodlání rozhodl podrobit zkoušce. Bódhisattva bez váhání na mistrovu výzvu tisíckrát probodl své tělo, do otvorů vložil tisíc knotů a zapálil je.

Všichni realizovaní praktikující minulosti dosáhli probuzení následováním duchovního učitele. Své pátrání po něm zahájili tím, že poslouchali vyprávění o tom, co různí mistři vykonali.

Pokud jim příběhy o některém učiteli přišly obzvláště inspirativní, neoddali se mu rovnou, ale zpovzdálí zkoumali jeho kvality. Jakmile v něj získali naprostou důvěru, předstoupili před něj, sloužili mu a s jednobodovou pozorností uváděli do praxe všechna ponaučení, která jim udělil.

Budete-li se spoléhat pouze na své vlastní představy a zůstanete-li naprosto nezávislí, dosáhnout probuzení se vám nepodaří. Je pravda, že se tvrdí, že pratjékabuddhové dokážou dosáhnout osvobození sami, nicméně to, že ve svém současném životě nemají duchovního učitele, neznamená, že ho neměli v minulosti. Pratjékabuddhové ve skutečnosti po bezpočet životů navštěvují duchovní učitele a přijímají od nich učení. Pro každou sútrickou a tantrickou praxi je nezbytné vysvětlení od kvalifikovaného učitele.

Toužíte-li nyní potkat autentického učitele, je to díky vaší inklinaci k dharmě z minulosti. Džecün Milaräpa poté, co uslyšel pouhé Marpovo jméno, nenabyl klidu, dokud se s ním doopravdy nesetkal. Učitel představuje rozhodující moment cesty, bod, z nějž můžete buď stoupat vzhůru, nebo klesnout. Měli byste od něj přijmout učení a dovolit, aby jeho ponaučení dozrála skrze vaši přímou zkušenost.

Existují tři hlavní způsoby, jak plnit přání učitele. Nejlepším způsobem je uvádět jeho ponaučení do praxe a celý život zakoušet esenci učení a směřovat k dosažení realizace. Druhým nejlepším způsobem je sloužit mu oddaným tělem, řečí a myslí. Sloužíte-li učiteli, jeho dobře patrné kvality transformují vaše bytí stejně tak, jako kus obyčejného dřeva v santálovém háji postupně nasákne vůní okolních stromů. Třetím způsobem, jak projevit učiteli svůj vděk, je přinášet mu hmotné obětiny.

Někomu, kdo se nedokáže zbavit mnoha pochybností nebo není zrovna vytříbeného charakteru, se může stát, že pokud setrvává v těsné blízkosti učitele, vytvoří si na něj mylné názory. Je-li tomu tak, je lepší přijmout od učitele ponaučení a jít praktikovat jinam. Říká se, že setrvávat v blízkosti probuzeného učitele je jako být blízko ohně. Máte-li v něj dostatek důvěry, spálí vaši nevědomost a zatemnění. Je-li však vaše důvěra nedostatečná, shoříte sami.

Jestliže budete pozorně uplatňovat ponaučení svého učitele, dokážete po cestě postupovat bez překážek, jako slepec, který potřebuje projít okolo nebezpečné propasti a najde si k tomu dokonalého průvodce. Nezískáte-li však rady od autentického učitele, nepomůže vám, budete-li se snažit praktikovat na opuštěném místě — jen málo se budete lišit od divokého ptactva a zvěře.

Již jen pár poučných slov od gurua vás může dovést k probuzení. Proto dávejte pozor a přikládejte každému slovu z jeho učení velkou váhu. Rozjímejte o jejich významu a meditujte na ně. Stále si ověřujte, zda to, jak jste pochopili učení a uvádíte je do praxe, funguje jako protijed na váš vnitřní zmatek. Udržujte stálou a neochvějnou oddanost — učitel je klenot plnící všechna přání.

Jednou někdo řekl: „Atíšo, předej mi učení!“ Atíša odvětil:
Hahaha!
To se ti dobře řekne!
Ale abych ti předal esenciální pokyny,
potřebuji od tebe jediné:
důvěru!

Důvěra je na cestě hlavním předpokladem. Nemáte-li důvěru, nepomůže vám ani to, budete-li následovat samotného Buddhu. Pokrok na cestě mahájány závisí na učiteli, a tak dokud nedosáhnete konečného cíle, nikdy se od něj neodlučte. On je tím, kdo vám umožní realizovat pravdu nezrozené prázdnoty.

Máte-li důvěru v učitele, obdržíte požehnání jeho probuzeného těla, řeči a mysli. Pohled na učitele by se vám nikdy neměl omrzet, poněvadž pravý mistr je na tomto světě vzácností a ještě vzácnější je to, pokud nějakého spatříte. Neustále si ho vizualizujte na temeni své hlavy a modlete se k němu s horoucí oddaností. Toto je nejhlubší a nejesenciálnější praxe súter i tanter. Následovat učitele je kořenem veškerého dosažení. Vidíte-li svého učitele jako skutečného buddhu, probuzení již není daleko.

Cenit si učitele více než sebe a více než kohokoliv jiného je praxí bódhisattvy.

Redakce

Autor příspěvku: Redakce

Redakční články jsou překladem ze zahraničních článků či pochází z dalších dostupných zdrojů.

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Poznejte Nepál: Stúpa Svájambhú

Poznejte Nepál: Stúpa Svájambhú

Stúpa Svájambhú se tyčí na vrcholu zeleného kopce v Káthmándú. Jedná se jedno o z nejposvátnějších buddhistických poutních míst světa. Tento dávný...

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Buddhistický e-shop

Reklama

Pin It on Pinterest