Dualita – základní rozštěpení

autor: | 8. 02. 2023 | Učení

V buddhismu se o setkáme s tím, že nevědomost, kvůli které setrváváme v utrpení, je založená na zkresleném dualistickém vnímání. V čem spočívá tohoto pohledu dualita a jaké jsou její důsledky v našich životech? Velmi srozumitelné vysvětlení najdeme v úžasné knize Moudré ženy od Tsultrim Allione.

Základní rozštěpení „je rozštěpení mezi „já“ a „těmi druhými“.  Toto je počátek „ega“. Ego vidí všechno dualisticky, existuje prostor „tady“, který je „já“ a „můj“, a jiný prostor, „tam“, jenž je „oni“ a „jejich“. Tato bariéra mezi vnitřním a vnějším prostorem je příčinou neustálého zápasu. Konvenční hledání štěstí je snaha ega toto rozštěpení napravit a učinit všechno „mým“, ale háček je v tom, že čím víc se ego snaží kontrolovat situaci, tím je bariéra pevnější. Ego v tomto zápase zcela ztrácí ze zřetele základní rozštěpení, které je zdrojem utrpení.

Poté, co je na začátku vytvořena dualistická bariéra, ego si vytvoří jakousi řídící centrálu, která do okolí vysunuje čidla, aby zjistila, co je bezpečné, a co ho tedy posílí a rozšíří jeho území, i co je ohrožující nebo pouze nezajímavé či nejasně nepříjemné. Tato čidla podávají hlášení zpět do centrály a reakce na tyto informace se stávají třemi základními jedy: touha (ego přitahuje to, co rozšíří jeho území), agrese (vůči tomu, co se zdá být ohrožující) a nevědomost (ohledně toho, co pro ego zdánlivě není užitečné). Z těchto základních jedů se vyvíjejí další varianty, mezi nimiž můžeme rozlišovat, dále třídit vjemy do jednotlivých přihrádek a na složitější formy tří jedů. Nakonec máme kolem ega soustředěn celý svět představ.

Na základě těchto reakcí se odvíjí příběh a jedna věc vede k druhé. Buddhisté tomu říkají karmická řetězová reakce. Celá záležitost se postupně tak komplikuje, že ego je neustále zaneprázdněno a zaujato zápletkami a vedlejšími zápletkami, které se odvíjí od základního dualistického rozštěpení. Lpění na představě, že ego potřebuje kontrolovat své území a chránit se před hrozbami, je základem veškerého utrpení a neuróz. Jelikož však tento proces už probíhá po více životů, zápletky někdy bývají nesnesitelně komplikované. Meditační praxe zpomaluje vzorce reakcí, věci se postupně urovnávají a celý proces je trochu jasnější.

Každý má jinou energii, a proto se také způsoby vztahování k základnímu rozštěpení liší. Když se zklidní zběsilý zápas ega, může se základní energie z nitra jedince projevit jako moudrost.“

Redakce

Autor příspěvku: Redakce

Redakční články jsou překladem ze zahraničních článků či pochází z dalších dostupných zdrojů.

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Osm veršů tréninku mysli

Osm veršů tréninku mysli

Osm veršů tréninku mysli od Geše Langri Tangpy představuje esenci mahájánového buddhismu, směřující k transformaci srdce a mysli. Každá věta tohoto...

Osm vědomí

Osm vědomí

Buddhismus se zabývá studiem naší mysli. Buddha spolu s realizovanými mistry získali prostřednictvím hlubokých meditačních zkušeností bezprostřední...

Sútra srdce

Sútra srdce

Sútra srdce, známá také pod názvem "Pradžňápáramita Hrdaja", představuje krátký, ale pronikavý a základní text mahájánového buddhismu. Tato sútra se...

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Reklama

Pin It on Pinterest