Sleva!

Indická filosofie – Egon Bondy

Indická filosofie
Poznámky k dějinám filosofie I

Vydáno v roce 2021, ISBN 978-80-7436-117-3, vazba vázaná, 366 str.
Nakladatel: DharmaGaia

Cena je včetně DPH.

Original price was: 388 Kč.Current price is: 350 Kč.

Skladem

Kniha představuje v češtině nejmodernější systematické zpracování dějin indické filosofie od jejich počátků až po období novověku. Přes svou nespornou erudovanost je psána přístupně a čtivým jazykem. Oproti původnímu vydání je doplněna současnou odbornou literaturou a bohatým poznámkovým aparátem, který vychází ze stavu současného indologického bádání. V této podobě vychází kniha poprvé. K vydání připravili, doprovodné studie napsali a poznámkami opatřili Petr Kužel a Jiří Holba.

„Všechny mimoevropské filosofie mají zajisté svoje vlastní specifikum, což je dáno odlišnými společenskými a historickými podmínkami. Avšak už při jen trochu bližším poznání objevíme v nich všech neobyčejně mnoho společného s evropskou filosofií. Je možno říci, že filosofie jakožto jedna z lidských forem poznání světa je jednotná a rozdíl je jen v rozdílném akcentování některých otázek. … Bohatství indické filosofie je veliké a filosofové tu v řadě případů došli k některým řešením evropským dříve než v Evropě. Většinou je však indická filosofie jiným světem. Kdybych se nebyl býval zabýval indickou filosofií od mládí, nebyl bych nikdy býval schopen a ani bych se nebyl odvážil o ní psát. … Ve skutečnosti nejsou v indické filosofii žádná ‚hluboká tajemství východu‘, ale jen jako kdekoli jinde těžká, namáhavá a prozaická práce. To je to, co jsem chtěl v předkládaném svazku Poznámek ukázat.“ – Egon Bondy

Zpět na předchozí stránku

Pin It on Pinterest