Oltář zdroj - buddhaweb.czOltář se nemusí nacházet pouze v buddhistickém chrámě. V Asii je oltář běžnou součástí obydlí. Pokud začnete praktikovat buddhismus, najdete spoustu dobrých důvodů, proč byste mohli mít oltář doma i vy. Podíváme se na praktické informace, jak si oltář zařídit. Vycházíme z principů, které jsou tradiční v tibetském buddhismu.

Proč mít oltář

Oltář je jasně stanoveným prostorem, který se stává středem našeho úsilí na duchovní úrovni. Díky oltáři dostáváme spiritualitu snáze do našeho každodenního života. Můžeme uctít Buddhovo tělo, řeč a mysl a rozvíjet štědrost a moudrost.

Primární motivací je vždy dosáhnout osvícení pro dobro všech bytostí. Oltář nemusí být dokonalý. Kvůli finančním či jiným limitům se nemusí podařit, aby vše bylo přesně podle zvyklostí. Není důležité mít zcela perfektní, co nejhezčí a nejpůsobivější oltář. Důležitá je upřímná motivace rozvíjet osvícené kvality. Vycházíme zde z principů, které jsou tradiční v tibetském buddhismu. Není to jediný správný způsob, jak si oltář uspořádat.

Kam oltář umístit

Pokud to možnosti dovolují, je vhodné věnovat oltáři zvláštní místnost, ve které se budete věnovat meditacím a další praxi. V takovém případě je příhodné zvolit čistou a tichou část domu.

Většina ovšem takové možnosti nemá a musí zvolit pro oltář běžnou obytnou místnost. Oltář by se nikdy neměl nacházet ve špinavé části domu ani v koupelně. Může být umístěn v ložnici, ale měl by být vyšší než postel a umístěný na straně hlavy, ne u nohou. Ať už bude oltář kdekoliv, vždy platí, že by měl být výše než hlava, když k němu sedíte čelem. Můžete využít vhodnou polici či stolek.

Co na oltář

Věci, které patří na oltář, můžeme rozdělit na “doporučené” a “nepovinné”. Doporučené prvky v tibetském buddhismu jsou tři a reprezentují tělo, řeč a mysl Buddhy.

  • Tělo je reprezentováno sochou či případně obrázkem Buddhy Šákjamuniho. Socha reprezentuje všechny buddhy minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
  • Řeč je reprezentována učením Buddhy. Může se jednat o sútry či jiný důležitý buddhistický text. Oblíbená je Sútra srdce či kniha Uvedení na cestu k probuzení od Šantidévy.
  • Mysl Buddhy je reprezentována stúpou, ať už sochou či jejím vyobrazením. Stúpa je buddhistická stavba, která je symbolem osvícené mysli a obsahuje důležité relikvie.

Další nepovinné prvky, které můžete mít na oltáři, jsou sochy či obrázky dalších důležitých buddhistický postav – Tara, Avalókitéšvara apod. Taktéž je častá fotografie kořenového lamy. Na oltář patří i drahé kameny, svíčky či váza s květinami. Za oltářem můžete mít pověšenu thangku – svinovací malbu s různou tématikou.

Rozmístění

Pokud se jedná o jednoúrovňový oltář (jedno patro), nachází se Buddha uprostřed, text při pohledu čelem k oltáři vlevo a stúpa vpravo. Dary by se měly nacházet vepředu.

Jestliže má oltář dvě úrovně (dvě patra), je vhodné umístit Buddhu, sochu a text na vyšší úrovni, dary (květiny, svíčky, misky na vodu) na nižší úrovni.

Pokud má oltář ještě více úrovní, na nejnižší úroveň patří obětiny, na vyšší úrovni se nachází obvykle sochy a stúpa a nejvyšší úrovni text.

Darování

Jedním z primárních účelů oltáře je zasévat semínka osvícení skrze rozvíjení praxe štědrosti. Zbavujeme se sobectví, lakoty a chamtivosti skrze darování. Darujeme na oltáři zejména to, co již máme a co není obtížné získat. Ať už se rozhodneme darovat cokoliv, vždy je třeba myslet na to, že darujeme pro dobro všech cítích bytostí.

Darujeme s otevřeností, čistým srdcem a bez očekávání, že dostaneme něco na oplátku. Buďte si jistí, že buddhové jsou dary potěšení.

Mezi obvyklé dary patří květiny, kadidlo/vonná tyčinka (obvykle v misce se suchou rýží), svíčky, parfém či jídlo. Nejčastěji se darování děje skrze darování vody.

Další péče o oltář

Oltář bychom měli vždy udržovat čistý a bez prachu.