Jigme Rinpočhe: Následuji rady Karmapy

autor: | 27. 07. 2022 | Rozhovory

Jigme Rinpočhe je významným učitelem, se kterým se můžeme potkat během předávání učení v buddhistických centrech po celém světě. Je výjimečný svým prostým, a zároveň nesmírně hlubokým výkladem. Narodil se ve východním Tibetu a byl vzděláván nejlepšími učiteli linie tibetského buddhismu Kagyu. V roce 1974 J.S. 16. Karmapa určil Rinpočheho jako svého zástupce v Evropě. „V osobě Jigme Rinpočheho vám zanechávám své srdce,” řekl Karmapa při příležitosti jeho jmenování.

Narodil jste se v Tibetu, ale většinu života jste nakonec strávil v Evropě. Jaké to pro Vás je žít v západní společnosti?

Čas, který jsem strávil v Evropě považuji za velmi pěkný. Následuji rady, které mi předal 16. Karmapa. To nejdůležitější je, že skrze učení dharmy a praxi dharmy je možné prospívat druhým. A dělám to zde již 47 let a výsledek je velmi dobrý. Pomáhám především v rámci Dhagpo mandaly, center Bodhi Path a Diamantové cesty. Tyto tři skupiny jsou následovníky Karmapů, a tak jim zde pomáhám. Protože je tady vždy vidět pokrok a všem se daří lépe a lépe, mám z toho výborný pocit. Jako nejpodstatnější vnímám, že mohu následovat to, co mi řekl Karmapa.

Můžete sledovat, jak buddhismus nachází svoje místo v západní společnosti. Můžeme zde opravdu buddhismu porozumět a dosáhnout výsledků?

Buddhismus pro západní země není snadný, protože způsob západního života je velice odlišný. Ale co se významu týče, tak lidé cítí, že je to pro ně nápomocné. Proto se jim také buddhismus snadno přijímá. Co se týká samotné aplikace učení, zde to potom postupuje pozvolna. Lidé něčemu porozumí, pak praktikují, poté znovu studují. Opakovaně se k učením vracejí, až je nakonec jejich porozumění lepší. Tento proces vyžaduje dlouhý čas, ale samotné výsledky jsou opravdu dobré. Lidé jsou za buddhistická učení vděční.

Dobrým znamením je, že když jsem s předáváním učení před více než 40 lety začínal, tak je lidé následují dodnes. Mnozí, kteří tehdy začínali, stále pokračují. I když ne všichni jsou na stejné úrovni, různí lidé mají odlišné kapacity. Výsledky se nicméně dostavují a má to tedy smysl.

Zde na Západě nejsou realizovaní mistři jako byli například ti v Tibetu. Je tedy mezi východními lidmi a západními praktikujícími rozdíl? Máme zde výrazně odlišný výchozí bod?

Není to až tak špatné. Lidé, kteří předávají učení, mají velmi dobrou výbavu. Opravdových mistrů je stále méně a méně. Ale učení, která jsou předávána, jsou stále v pořádku. A pokud je lidé budou praktikovat, tak je nakonec všechno dobré.

Důležití mistři se navíc stále vracejí. Rodí se znovu jako Karmapové, nyní je zpět Jamgon Kongtrul Rinpočhe, později Shamar Rinpočhe. Oni se všichni pomalu vracejí zpátky. A toto znamená, že kvalita může pokračovat, pokud budeme učení aplikovat. Nyní tady máme následovníky Karmapy, Shamara Rinpočheho, Beru Khyentse Rinpočheho či Jamgona Rinpočheho. A díky učením, předávaným v nových reinkarnacích, jejich následovníci neztrácejí přístup ke kvalitám těchto mistrů. A toto je velice podstatné.

Vidíte nějaké typické překážky či nedorozumění, se kterými se na Západě potýkáme?

Potíže tu jsou vždycky. Někdy je to kvůli tomu, že informace a učení nejsou úplně přesné, někdy nejsou úplně přesně předané praxe. Tento typ potíží tu je stále. Proto je důležité postupovat pomalu a vracet se opakovaně k učením. Mnoho z těch učení je totiž docela obtížných k porozumění. Když je budete praktikovat, ale nebudete vynakládat dostatečné úsilí, tak se také objeví obtíže. Tyto nesnáze se projeví vždycky, protože jsou prostě součástí toho, že jsme lidské bytosti.

Nedávno jsme si připomínali parinirvánu Vašeho bratra Shamara Rinpočheho. Můžete s námi sdílet vzpomínku na něj, která by nám přiblížila výjimečnost Rinpočheho?

Každý rok, nyní to je již osmým rokem, se pokoušíme propojit se Shamarem Rinpočhem a získat tak jeho požehnání a navázat spojení. Například teď se v německém centru Bodhi Path v Renchen Ulmu dělaly praxe červeného Čenreziga. A skrze tyto praxe se propojujeme s manifestací aktivity Shamara Rinpočheho, která je podobná Čenrezigovi. Skrze tyto hluboké praxe si připomínáme požehnání Shamara Rinpočheho. Takže všichni lidé, kteří nás následují, dosáhnou dobrých výsledků praxe.

A máte na něj tedy nějakou osobní vzpomínku, o kterou by se bylo možné s námi podělit?

Mám opravdu mnoho vzpomínek na Shamara Rinpočheho a je tak obtížné je nějak shrnout. Ale ve skutečnosti Rinpočhe manifestoval kvality Amitábhy. A ten důvod, proč to nyní říkám je, že během svého života přinášel užitek mnoha bytostem a také sám pro sebe. Bylo vidět, že žije velmi svobodným životem. Shamar Rinpočhe měl ve svém životě mnoho svobody. Obvykle je pro nás náš vlastní život velice důležitý. Máme nyní silnou připoutanost ke svému současnému životu. A to, jak Shamar Rinpočhe odešel, ukázalo, že on bez jakékoliv připoutanosti odešel do jiného stavu, ze kterého se musí vrátit zpět pro užitek všech cítících bytostí. Toto je tedy ve zkratce moje zkušenost s Rinpočhem. Ukazuje na podobnost Rinpočheho se všemi bódhisattvy na vysokých úrovních. Nebyl blokován samsárickými způsoby vnímání a spočíval v osvíceném stavu. Toto vnímám jako zásadní.

Mohl byste čtenářům předat nějaké doporučení, co mohou sami pro sebe udělat, aby se vyhnuli utrpení?

Pro lidi, kteří chtějí dělat něco na duchovní buddhistické cestě, je velmi dobré, aby naslouchali učení. Jsou dostupná učení na nejrůznější témata. Pokud se jim rozhodnete porozumět, tak vám to bude velmi nápomocné. Abyste učením opravdu porozuměli, tak meditujte a praktikujte. A to pravidelně. To povede k tomu, že se mysl bude snáze soustředit. A když se mysl bude snáze soustředit, učení naberou na jasnějším významu. To také znamená, že je bude snadné následovat. Protože bez toho není snadné je následovat. A proto praktikujte, meditujte, učte se dharmu. Toto je velmi důležité.

Na základě těchto zkušeností potom aplikujte porozumění v každodenním životě. Pomáhejte druhým, pomáhejte sobě a pomáhejte společnosti. Toto je také velice podstatné. Stejně tak je nezbytné, abyste nenásledovali příliš negativit. Na jejich základě totiž vznikají příslušné karmické podmínky. Když zmenšíte svoje negativní jednání a budete dělat víc pozitivních věcí, povede to k takovým karmickým podmínkám, že nebudete čelit přílišnému množství utrpení. Takže toto je pro každého jednotlivce také velmi užitečné. Neznamená to, že se utrpení vyhnete hned dnes nebo zítra. Nicméně obecně se množství utrpení, kterému budete čelit, bude zmenšovat. A toto je pro každého opravdu příznivé.

Taktéž se pokoušejte dělat přání, abyste byli schopni pomáhat druhým. A to jak lidem, tak všem cítícím bytostem, jako třeba zvířatům. To by mělo být také velmi prospěšné. Dělejte přání, ať jsou všechny bytosti na tom dobře a netrpí. A také si připomínejte požehnání buddhů a bódhisattvů.

 

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR!

Děkujeme za pomoc s překladem Pavlu Štikovi!

Vít Kuntoš

Autor příspěvku: Vít Kuntoš

Buddhismus představuje stále důležitější část mého života, a tak jsem se rozhodl vytvořit tyto webové stránky či knížku Buddhismus v otázkách a odpovědích. Kromě toho se věnuji vedení sekulárních meditačních tréninků, astrologii či včelaření 🙂

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Rozhovor o buddhismu s AI

Rozhovor o buddhismu s AI

V dnešní době, kde technologie a informace nabývají na významu, se možná o to více obracíme k buddhismu, abychom nalezli smysl a udrželi rovnováhu....

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Buddhistický e-shop

Reklama

Pin It on Pinterest