Lhabab Düčhen neboli „Buddhův sestup z nebeské říše, je posledním ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů. Tyto svátky jsou spojené s klíčovou etapou života Buddhy Šákjamuniho. Jedná se o mimořádně příznivé dny, kdy se účinky pozitivních nebo negativních činů násobí 10 milionkrát. 

Termíny svátků

Tibetský kalendář vychází z lunárního kalendáře a konkrétní datum svátku se v moderním kalendáři rok od roku liší. Lhabab Düčhen nastává 22. den 9. lunárního měsíce, což spadá v různé roky na červenec či srpen. V následujících letech proběhne v těchto termínech:

  • 4. listopadu 2023
  • 23. října 2024
  • 11. listopadu 2025
  • 1. listopadu 2026
  • 22. října 2027
  • 9. listopadu 2028
  • 29. října 2029
  • 17. listopadu 2030
  • atd.

O svátku

Nebeská sféra Tušita, někdy označovaná jako “říše naplněná radostí”, má hluboký význam v buddhistické kosmologii. Je to Indrova božská říše, kde bódhisattvové, bytosti na cestě k buddhovství, meditují a připravují se na zrození ve sféře lidí. V tomto následujícím životě mají dosáhnout stavu plného probuzení jako Buddha Šákjamuni, Velký Učitel tohoto věku.

Tušita je obývána bohy, známými jako dévové nebo v tibetštině jako lha. Zrození v této sféře je možné díky nahromaděné pozitivní karmě z předešlých životů. V této oblasti duchovního klidu a radosti bez utrpení jsou vedeni a vyučováni přítomným bódhisattvou.

Je důležité si uvědomit, že Buddha Šákjamuni prošel podobným procesem. Dříve než vstoupil na naši Zemi a dosáhl osvícení pod stromem bódhi, působil v Tušitě jako princ-déva jménem Švétakétu. Když přišel čas na jeho následné zrození mezi lidmi, přenechal svou královskou úlohu v Tušitě Náthadévovi, budoucímu Buddhovi Maitréjovi.

Svátek Lhabab Düčhen oslavuje zvláštní událost v životě Buddhy Šákjamuniho. Po dosažení osvícení se Buddha ve svých 41 letech rozhodl navštívit Tušitu, aby předal učení své matce královně Majádéví. Buddhova matka zemřela týden po jeho narození a zrodila se v božské sféře. Buddha v nebeské sféře strávil tři měsíce vyučováním své matky a dalších božstev, předával jim hluboká učení dharmy. Jeho následovník a zástupce Maudgaljájana ho nabádal, aby se vrátil na Zemi, a po dlouhé debatě se nakonec navrátil. To je považováno za jeden z osmi velkých Buddhových činů.

Lhabab Düčhen není jen oslavou návratu Buddhy z Tušity. Je to také připomenutí nekonečného soucitu Buddhy, jeho touhy podělit se o moudrost dharmy se všemi bytostmi a důkazem jeho závazku k pomoci všem bytostem na cestě k osvícení.

Jak jednat při svátku

Všechny významné svátky jsou příležitostí ke konání ctnostných činů a hromadění zásluh. Tento den je tedy vhodný k přijetí slibů sojong, darování charitě či buddhistickým projektům či obcházení stúp a posvátných míst. Najděte si více času na svoji praxi, která může zahrnovat recitaci súter či manter.