Buddha zdroj: Pixabay.comMeditace přijímání a dávání, tibetsky tonglen, se snaží proměnit náš přístup založený na silném egu a sebelásce. Probouzí soucit s druhými a vede až k rozvinutí stavu bódhičitty, který je nezbytný pro dosažení osvícení. Při pravidelné praxi tonglen též pročišťuje negativní karmu, kterou máme nahromaděnou od času bez počátku.

Podle buddhismu je hlavní příčinou utrpení to, že myslíme více na vlastní štěstí než na štěstí ostatních. To se tonglen snaží změnit. Technika je velmi jednoduchá a může ji využít každý pro dobro všech bytostí. Vhodné je ovšem mít nejprve zkušenosti s klasickou meditací klidného spočívání.

  • Posaďte se do sedmibodé meditační pozice. Prvních několik minut počítejte cykly nádechů a výdechů jako v meditaci klidného spočívání. Tak uklidníte svoji mysl.
  • Uvědomte si svoji motivaci bódhičittou. Veškerá praxe slouží k našemu rozvoji, abychom mohli být prospěšní všem cítícím bytostem. V tuto chvíli si přejte, aby se všechny bytosti zbavily utrpení a dosáhly skutečného nepodmíněného štěstí. Zároveň si uvědomte, že realita je podobná snu a všechno je pouhou iluzí. Neexistuje “já” ani “druzí”. Takže neexistuje ani ten, kdo by dával, nebo ten kdo by přijímal. Neexistuje ani samotný akt dávání a ani žádný objekt, který bychom dávali či přijímali.
  • Dále se věnujte samotné praxi tonglenu. Pracuje se s dechem a představivostí. S každým nádechem si představte, že vdechujete utrpení, problémy a špatnou karmu všech cítících bytostí (nejen lidi). A s každým výdechem přinášíme všem cítícím bytostem soucit, lásku a přání, aby byly šťastné. Nádechem tedy zbavujeme utrpení a s výdechem léčíme.
  • Pokud nám to pomůže, můžeme si nadechované utrpení představit jako černý dým. Ten putuje do našeho srdce, kde ho pomocí soucitu rozpustíme. A vydechujeme poté jasné světlo, které symbolizuje mír a štěstí.
  • Na konci meditace věnujte všechny zásluhy, které jste praxí nahromadili, pro dobro všech bytostí.

Naučte se meditovat na meditačním tréninku.

Tato meditace pracuje s představou, a tak se není třeba obávat, že byste nadechováním utrpení druhých přenášeli utrpení na sebe. Cílem meditace je naučit se druhé vidět důležitější než sebe samotné. Z počátku můžeme vnímat, že naše motivace nebude zcela čistá, a že naše snaha přijmout na sebe utrpení všech bytostí a přání za jejich štěstí je spíše mechanická. Opakováním však postupně začnete rozvíjet soucit a praxe bude upřímnější.

Můžete postupovat i tak, že si nejprve představíte, jak odebíráte utrpení a vydechujete štěstí sami sobě. Poté můžete začít pracovat se skupinou svých blízkých – rodina, přátelé, apod. Dále můžete rozšířit okruh osob o lidi neutrální. Poté můžete zahrnout i ty osoby, se kterými máte problém, či jsou vašimi nepřáteli. To může být zpočátku nejtěžší, ale případné nepříjemné emoce nerozvádějte a nechte je odejít. Nakonec rozšiřte meditaci na všechny cítící osoby.