Dalajláma zdroj: Flickr.comMettá je pojem pocházející z pálijského jazyka a lze přeložit jako milující laskavost. Praxe mettá vede k rozvoji soucitu, laskavosti, tolerance a klidu. Naopak potlačuje nenávist a hněv, hlavní rušivé emoce. Jedná se o velmi užitečné cvičení vhodné i pro úplné začátečníky, které rozvíjí dobré stavy mysli a podporuje rozvoj našich osvícených kvalit.

Mettá se využívá zejména v théravádovém buddhismu, nicméně jedná se o cvičení užitečné pro všechny buddhisty napříč různými směry. Lze praktikovat v meditační pozici či v průběhu jakýchkoliv aktivit, kdy má mysl volnou kapacitu pro tuto praxi – při jízdě v autobuse či ve frontě na poště. Existuje více možností, jak mettá vyzařovat, oblíbené jsou následující verše:

Kéž jsem šťastný(á).
Kéž jsem v bezpečí.
Kéž jsem v klidu.
Kéž jsem zdravý(á).
Kéž se o sebe šťastně starám.

Pokud posíláme přání mettá druhé osobě či skupině lidí, říkáme: Kéž je (jsou) XY šťastný. Kéž je (jsou) v bezpečí. atd. Je na praktikujícím samotném, komu mettá bude posílat. Je možné posílat mettá tomu, o kom víme, že prochází náročnými situacemi. Můžeme mettá posílat i všem bytostem.

Optimální je začít přáním mettá u sebe, poté u našich blízkých, dále zahrnout známé, naše nepřátele a nakonec všechny cítící bytosti. Nebo můžete začít vyzařovat mettá na lidi kolem vás a stále okruh osob rozšiřovat – například nejprve na osoby v autobuse, poté na osoby ve městě, v dané zemi, světadílu, planetě a celém vesmíru.

Pokud se rozhodnete vyzařovat ve svojí mysli mettá, nenechte se rozptylovat jinými myšlenkami. Pokud se vplíží rušivá myšlenka, vraťte se jemně zpět k mettá a pokračujte dále. Postupně se bude objevovat myšlenek stále méně a méně. Při vyzařování mettá si nemusíte nic představovat, jedině pokud by to pomohlo vaší koncentraci.

Praxí mettá probouzíme soucit v našich srdcích. Přestože zpočátku se nám nemusí dařit procítit mettá naplno a můžeme mít dojem, že naše přání nejsou zcela upřímná, opakováním se do toho postupně dostaneme a svůj soucit rozvineme. Věnujte se praxi nejlépe každý den, vhodná příležitost se s trochou dobré vůle najde vždy.