Nágárdžuna: Podstata závislého vznikání

autor: | 1. 07. 2021 | Nágárdžuna

>> zpět na přehled Nágárdžunových textů <<

Skláním se před Mandžušrím Kumarábhútou!

[1] Oněch dvanáct jednotlivých článků, které
Múní nazval závislé vznikání,
Se celkově dělí do tří [skupin], tj. na
Kléše, skutky a utrpení.

[2] První, osmý a devátý představují kléšu,
Zatímco druhý a desátý vyjadřují skutky a nakonec
Sedm zbylých jsou výrazy utrpení.
[Takto máme] dvanáct dharem, jež se dále dělí do tří [skupin].

[3] Ze tří vznikají dvě.
Ze dvou jich vzniká sedm. Ze sedmi pak
Vznikají tři. Ono kolo existencí –
Se točí stále znovu a znovu.

[4] Veškeré jsoucno představuje [jen] součinnost příčin a (jejích) následků.
Pro žádného uživatele rozumného uvažování tu není místo. (1)
Jedině ze zcela prázdných dharem
Vznikají (další) prázdné dharmy;
[Jsou to] dharmy, jež nemají Já ani Mé.

[5] Hlasitá mluva, svícen, zrcadlo, pečeť,
Čočka, zrno, kyselost a zvuk.
Moudrý musí rovněž uznat, že skandhy se sice přerozují,
avšak nepřemísťují se.

[6] Zcela neznalý
Ve velmi jemných věcech
Nevidí ideje vznikání podle příčiny.
Tedy to, čeho přerušení je plně uznáváno.

[7] Není tu nic z toho, co by mělo být vysvětleno.
Není tu ani nic z toho, co je třeba poznat.
Je třeba správně vidět skutečnost.
Kdo ji takto vidí, zcela se osvobodí!

Napsáno svatým učitelem Nagardžunou. Tímto je „Podstata závislého vznikání“ dokončena.

zdroj


1 Míněna nemožnost postihnout bytí racionálně, neboť to je – iracionální. „Prázdnota“ čili bezpodstatnost (absence substanciálního základu vlastního bytí – svabhávy nebo prostě „jáství“) je vedle všeho dalšího pouze eufemické označení iracionality a nesmyslnosti (bytí, jsoucna). Myslícího tvora by ale tento fakt neměl přivádět k zoufalství. Naopak! O to více jej nabádá k úsilí o dosažení vysvobození. Pozn. př.

Alan Černohous

Autor příspěvku: Alan Černohous

Český básník, spisovatel a překladatel ruských filozofických textů se zaměřením na texty indického filozofa Nágárdžuny.

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Reklama

Pin It on Pinterest