Přinášíme vám přehled textů mistra Nágárdžunovy či komentáře jeho textů. Nágárdžuna byl významný buddhistický učenec v Indii z doby okolo 2. století našeho letopočtu. Nágárdžunovy texty byly základem pro vytvoření školy Madhjamaka (Střední cesta). Slavný mistr v nich rozvíjí především téma závislého vznikání a prázdnoty.

Následující texty byly přeložené ze sanskrtu do ruštiny, odkud jsou přeložené do českého jazyka. Přinesou užitek především pokročilejším zájemcům o buddhismus.

Texty jsou dostupné na následujících odkazech: