Učení můžeme obdržet přímo při výkladu od buddhistického učitele nebo z knížky. Abychom však z učení měli co největší užitek, je třeba k němu zaujmout správný postoj.

Na úrovni mahájány je důležité na začátku probudit bódhičittu. Všechny cítítí bytosti jsou sužované utrpením a přejí si dosáhnout štěstí. Proto je dobré si nejprve uvědomit, že učení získáváme nejenom pro svoje vlastní dobro, ale pro dobro všech cítících bytostí. Díky učení získáme kapacitu být druhým prospěšný a dovést je jednou k buddhovství.

V průběhu učení bychom měli vnímat svého učitele s důvěrou jako probuzeného buddhu. Učení bychom měli přijímat bez jakéhokoliv rozptylování a znevažování. Stejně tak na celý náš okolní prostor i na další naslouchající bychom měli nahlížet jako na zcela perfektní a dokonalé.

Vyhnout bychom se měli projevům pýchy i netrpělivosti. I když učení bude dlouhé, bude se nám již špatně sedět či bude v místnosti horko, zachovejme klid. Získat učení je vzácné a je to výsledek nahromadění dobré karmy. Buďme tedy vděční za každý okamžik.

Aby v nás učení zanechalo odezvu, je třeba se vyvarovat tří chyb, které se popisují jako tři vady nádoby.

Pokud učení nevnímáme, jsme jako nádoba otočená dnem vzhůru. Slovům bychom měli naslouchat zcela bez rozptylování, tak zachytíme význam učení. Pokud však neposloucháme, je to stejné jako lít vodu na nádobu obrácenou dnem vzhůru.

Pokud si učení nepamatujeme, jsme jako děravá nádoba. Pokud zapomeneme učení a jeho význam, jsme jako nádoba s děravým dnem. Poté je jedno, kolik učení získáme, nic z nich v nás nezůstane.

Pokud si učení smícháme s rušivými emocemi, jsme jako nádoba s jedem. Pokud přijímáme učení s očekáváním materiálního zisku nebo s touhou po slávě, učení se smíchá podobně jako nápoj smíchaný s jedem. Stejně tak je dobré odložit naše očekávání, představy a staré koncepty. Jedině tak získáme učení takové, které je opravdovou dharmou a povede k vysvobození.