Samsára zdroj: Wikimedia commonsOsm světských zájmů rozděluje formy připoutanosti, kvůli kterým jsme připoutáni v samsáře, neustálém koloběhu utrpení. Jedná se o čtyři naše naděje a související čtyři obavy, které jsou zdrojem nekonečného putování, dokud nedosáhneme osvícení. Osvícení je osvobozením od osmi světských zájmů. Tento inspirativní seznam pochází od významného indického filosofa Nagarjuna, který napsal v Dopise příteli.

1 a 2: Štěstí vs. utrpení

Jakmile dosáhneme štěstí, objeví se strach, protože se bojíme o štěstí přijít. Když vznikne strach, žádný počet přání nás ho nezbaví. Čím více si budeme přát, aby to bylo jinak, tím větší bolest cítíme.

3 a 4: Sláva vs. bezvýznamnost

Jsme posedlí slávou a bojíme se naší vlastní bezvýznamnosti. Když nám dojde, jak tvrdě musíme pracovat na tom, abychom byli viděni jako někdo zvláštní, náš strach z bezvýznamnosti akorát naroste.

5 a 6: Chvála vs. vina

Potřebujeme být chváleni, nebo začneme mít pochybnosti o našich hodnotách. Když nehledáme chválu, jsme zaneprázdnění zakrýváním vlastních chyb, aby nás nikdo neprokoukl.

7 a 8: Zisk vs. ztráta

Snažíme se neustále dosáhnout úspěchů a vyhnout se prohrám. Neustále dokola se věci jeví v jednu chvíli nadějně a v další již ne. V obou případech jsme z toho nervózní.