Poklony

autor: | 18. 10. 2018 | Praxe

Klanění se buddhům můžeme najít ve většině buddhistických škol. I když se vnější forma poklony může v různých tradicích lišit, jedná se o důležité gesto, kterým dáváme najevo svoji oddanost a respekt. Poklony mohou být brány i jako součást buddhistické praxe.

Tři poklony se dělají při vstupu do buddhistického chrámu či gompy, u stúp, soch, relikvií či na začátku meditace a další praxe. Stejně tak jsou tři poklony vhodné na začátku i na konci dne. V Tibetu patří poklony do balíčku úvodních praxí zvaných ngöndro. Potom jich praktikujících hromadí celkem i 100 000. Teprve po splnění úvodních praxí se lze dostat k pokročilejším metodám.

Buddhům se neklaníme proto, abychom je potěšili. Když se klaníme buddhům, klaníme se zároveň svojí vlastní dokonalé podstatě. Díky pokloně dochází k oslabení ega, zkreslené představě o našem zdánlivě nezávislém “já”. Očišťujeme pýchu a negativní karmu, kterou jsme kvůli pýše nahromadili. Zároveň získáváme i pozitivní zásluhy. Poklony mají nezanedbatelný vliv na fyzické tělo, protože odstraňují bloky v energetických kanálech.

Jak na poklony

Poklony zdroj - buddhaweb.czPři poklonách zapojujeme tělo, řeč i mysl, a proto dochází k pročištění nečistot na všech úrovních. V tibetských školách začínáme poklony na úrovni těla spojením rukou dlaněmi k sobě podobně jako při modlitbě. Přiložíme sepnuté ruce k čelu, krku a uprostřed hrudi. Tím vyjadřujeme, že očišťujeme nečisté činy těla, řeči a mysli. Pak si dřepneme, přiložíme ruce na zem a postupně si lehneme. Při plné pokloně se zcela natáhneme, dotýkáme se čelem podlahy a ruce máme natažené před sebou dlaněmi dolů. Poté se opět zcela postavíme a narovnáme. Plynulého pohybu lze dosáhnout s pomocí kluzkých podložek pod rukama.

Při krátké verzi poklony se nenatahujeme do pozice v leže. Po podřepnutí si klekneme a v této poloze se ohneme, abychom se dotkli čelem podlahy. Poté se zvedneme. Krátké poklony se nejčastěji používají, když děláme tři poklony. Pokud jsou pro nás poklony praxí a hromadíme určitý počet, děláme dlouhé plné poklony. Lze jich udělat podle fyzické kondice i několik stovek na jednou.

Mysl při poklonách

Během poklon bychom měli mít mysl soustředěnou. Můžeme myslet na konkrétní činy, které si přejeme poklonami očistit. Zejména na závěr dne, kdy si rekapitulujeme, co jsme udělali špatně.

Pokud jsme nedostali k poklonám žádné zvláštní instrukce, můžeme si představovat zlatého Buddhu před sebou v zářivé světelné formě, který je ztělesněním tří klenotů. Buddha v sobě spojuje probuzenou mysl, učení vedoucí k cíli i všechny další realizované učitele.

Když se rukama dotýkáme svého čela, představujeme si bílé světlo, které vychází z čela Buddhy do našeho. Světlo očišťuje vše negativní, co jsme vytvořili od času bez počátku svým tělem, jako je zabíjení, kradení či nevhodné sexuální chování.

Když se rukama dotýkáme krku, představujeme si červené světlo zářící z krku Buddhy do našeho. Tím odstraňujeme negativní karmu, kterou jsme nahromadili lhaním, pomlouváním, hrubou mluvou apod.

Poklony zdroj - Flickr - wonderlane 4525806873Při dotyku u prsou si představujeme modré světlo směřující z hrudi Buddhy do naší hrudi. Modré světlo očišťuje negativní činy mysli, jako je lhaní, pomlouvání či hrubá mluva.

Mantra

Při každé pokloně můžete vyslovit i některou z manter. Příhodná je mantra určená přímo pro poklony:

Om namo manjushriye namo sushriye namo uttama shriye soha.

[Óm namo manžušrijé namo sušrijé namo utama šrijé sóhá]

Mantra v překladu znamená: Klaním se Maňdžušrí (bódhisattva moudrosti), klaním se všem vznešeným bytostem, klaním se třem klenotům. Mantra dodává poklonám další rozměr, protože díky ní zapojujeme do poklon i svoji řeč.

Vít Kuntoš

Autor příspěvku: Vít Kuntoš

Buddhismus představuje stále důležitější část mého života, a tak jsem se rozhodl vytvořit tyto webové stránky či knížku Buddhismus v otázkách a odpovědích. Kromě toho se věnuji vedení sekulárních meditačních tréninků, astrologii či včelaření 🙂

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Dvě kvality meditace

Dvě kvality meditace

Cílem základních meditačních technik je dosáhnout zklidnění mysli. Naše mysl je v běžném stavu plná myšlenek, které naši pozornost neustále...

Sliby sojong

Sliby sojong

Mahájánová praxe přijímání slibů sojong je praxe k hromadění zásluh, která je vhodná i pro laické praktikující. Jedná se o osm etických závazků,...

Zazen není totéž co meditace

Zazen není totéž co meditace

Tyto poznámky jsou výňatky z podkladů ke kurzu, které poskytl Isso Fujita na workshopu nazvaném „The Lived-Body Experience in Buddhist Meditation“,...

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Reklama

Pin It on Pinterest