Přání pro utišení strachu z nemoci

Velký mahásiddha Drupthop Thangtong Gyalpo léčil mnoho nemocí a pomohl zabránit epidemii. Zastavil šíření onemocnění v Bhútánu u Silung Gompy. Přinášíme vám přání, které sepsal. Toto přání ukončilo epidemii, která prošla slavným klášterním městem Sakya. Ukázalo se jako účinné tam, kde selhala všechna ostatní opatření, včetně tantrických rituálů.

Pro ochranu recitujte přání tolikrát, kolikrát můžete. Doporučuje se minimálně třikrát za den. Je to jednoduché přání, které pomáhá zabránit šíření nákaz. V současné době, kdy se světem šíří koronavirus, je to obzvlášť aktuální. Recitovat můžete v češtině i v tibetštině (uvádíme i tibetskou výslovnost).

 

Verše, které zachránily Sakjapu před nemocí: Modlitba pro utišení strachu z nemoci

ལས་དང་གློ་བུར་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པ་ཡི། །

lé dang lobur kjen lé gjurpa ji

Ať se žádné nemoci, které zatěžují mysl cítících bytosti,

གདོན་དང་ནད་དང་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་སོགས། །

dön dang né dang ungpö ceva sok

a které vyplývají z karmy a přechodných okolností,

སེམས་ཅན་ཡིད་མི་བདེ་བའི་ནད་རྣམས་ཀུན། །

semčen ji midevé né nam kün

jako jsou újmy způsobené duchy, chorobami a elementy,

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

ikten kham su ungwar magjur čik

nikdy neobjeví v žádné z říší tohoto světa.

 

ཇི་ལྟར་གཤེད་མས་འཁྲིད་པའི་གསད་བྱ་བཞིན། །

džitar šemé tripé sea šin

Ať se žádné utrpení způsobené život ohrožujícími chorobami,

སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ལུས་སེམས་འབྲལ་བྱེད་པའི། །

kečik čik la lü sem dral épe

které jako řezník vedoucí zvíře na porážku,

སྲོག་འཕྲོག་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །

sok trok né kji dukngal injé pa

oddělují tělo od mysli v pouhém okamžiku,

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

ikten kham su džungvar magjur čik

nikdy neobjeví v žádné z říší tohoto světa.

 

འཆི་བདག་གཤེན་རྗེའི་ཁ་ནང་ཚུད་པ་ལྟར། །

čidak šen é kha nang cüpa tar

Ať všechny cítící bytosti zůstanou nedotčeny,

ནད་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་སྐྲག་བྱེད་པའི། །

né kji ming cam töpé trak džépe

akutními, chronickými a infekčními nemocemi,

ཉིན་གཅིག་པ་དང་རྟག་པའི་རིམས་སོགས་ཀྱིས། །

njin čikpa dang takpé rim sok kji

jejichž pouhá jména dokáží vyvolat stejnou hrůzu,

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོད་པར་མ་གྱུར་གཅིག །

lüchen kün la nöpar magjur čik

jakou je možné pocítit v čelistech Jamy, Pána smrti.

 

གནོད་པའི་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། །

nöpé gek rik tongtrak gječu dang

Ať 80 000 tříd zhoubných narušitelů,

གློ་བུར་ཡེ་འདྲོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་དང་། །

lobur jé drok sumgja druk ču dang

360 zlých duchů, kteří zraňují bez varování,

བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །

šyigja ca šji né lasokpa ji

424 druhů nemocí a tak dále,

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་འཚེ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

čen kün la cevar magjur čik

nikdy neublíží žádné cítící bytosti!

 

ལུས་སེམས་བདེ་བ་མ་ལུས་འཕྲོག་བྱེད་པའི། །

lü sem deva malü trok džépe

Ať jsou všechna utrpení, která způsobilo narušení čtyř elementů

འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །

ung šji trukpé dukngal injé pa

a která připravují tělo a mysl o veškeré potěšení,

མ་ལུས་ཞི་ཞིང་མདངས་སྟོབས་ལྡན་པ་དང་། །

malü šji šjing dang tob denpa dang

zcela utišena, a ať má tělo i mysl zář a sílu

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་ཤོག །

cering nemé dekji denpar šok

a jsou obdařena dlouhou životností, dobrým zdravím a pohodou.

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང། །

lama könčok sum gji tuké dang

Za pomoci soucitu guruů a Tří klenotů,

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ་དང་།

khandro čökjong sungmé nütu dang

moci Dákiní, ochránců a strážců Dharmy

ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །

lé dré luva mepé den tob kji

a díky síle neomylnosti karmy a jejích výsledků,

བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚད་འགྲུབ་པར་ཤོག །

ngova mönlam tab čé drubpar šok

ať se tato četná věnování a přání naplní, jakmile budou učiněna.

 

Pro případnou recitaci v tibetštině můžete využít i následující video:

 

zdroj

> Navštivte také náš buddhistický eshop! <
retro

O Redakce

Redakční články jsou překladem ze zahraničních článků či pochází z dalších dostupných zdrojů.
Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.