Šántidéva: Mistr cesty bódhisattvy

autor: | 19. 02. 2024 | O buddhismu

V kaleidoskopu duchovních tradic jasně září postava Šántidévy, významného indického mistra ze 7. století. Jeho životní příběh a učení představují nevyčerpatelný zdroj inspirace pro všechny, kteří touží po duchovním poznání. Jeho nejvýznamnější dílo, Bódhičarjávatára, je považováno za jedno z klíčových literárních děl mahájánového buddhismu a stalo se nezbytným studijním materiálem v mnoha kulturách po celém světě.

Z prince mnichem

Šántidéva se narodil v roce 685 v zemi Sauráštra (dnešní Gudžarát) jako princ. Již v mladém věku se rozhodl opustit světský život a vydal se na duchovní cestu. Po smrti svého otce, kdy mu bylo jasné, že musí převzít království, se mu zjevil bódhisattva moudrosti Maňdžušrí a ukázal mu jinou cestu. Šántidéva se následně vydal do bezdomoví, meditoval v lesích a později se stal studentem slavné buddhistické univerzity Nálanda ve východní Indii. Tam studoval pod vedením učitele Džajadévy a věnoval se hlubokému studiu textů mahájány.

Jeho každodenní život v Nálandě nebyl zpočátku předmětem obdivu. Šántidéva byl mezi svými spolužáky znám spíše jako mnich, který se zdál být věčně ponořen do meditace, jí a odpočívá, což mu vyneslo přezdívku Bhusuku, což znamená „Jí, spí a chodí na záchod“. Tato zjevná nečinnost vedla k podceňování jeho schopností a duchovní hloubky, což nakonec vyústilo v nečekaný obrat.

Zlomový moment

Jeho spolužáci, kteří ho považovali za neschopného a chtěli ho zesměšnit, zorganizovali veřejnou přednášku, kde měl Šántidéva vystoupit. Doufali v jeho veřejný neúspěch. Když byl Šántidéva vyzván k učení, usedl na vysoký trůn, který pro něj připravili. V tomto okamžiku se odvážně zeptal shromáždění, zda chtějí slyšet něco, co již zná, nebo něco nového. Když byl vyzván, aby přednesl něco nového, začal recitovat text sepsaný v díle Bódhičarjávatára, což bylo pro všechny přítomné velkým překvapením.

Při recitaci se stalo něco nevídaného. Když došel k 34. verši 9. kapitoly, Šántidéva se zázračně vznesl do vzduchu. Pokračoval v recitaci, zatímco jeho tělo zmizelo z pohledu shromážděných, kteří mohli slyšet pouze jeho hlas. Tento moment ukázal nejen jeho hluboké pochopení duchovních principů, ale také obrátil pohled na jeho dřívější způsob života.

Poté, co Šántidéva opustil Nálandu a vydal se na cestu potulného mnicha, se jeho díla stala předmětem zájmu a úsilí o zachování. Nálandská univerzita vyslala dva významné mnichy, aby vypátrali místo, kde Šántidéva uchovával své texty, a aby se dozvěděli přesné znění jeho učení, zejména Bódhičarjávatáry. Podle příběhu jim Šántidéva prozradil, že rukopisy svých děl skryl ve skulině ve stěně svého bývalého obydlí. Dnešní Bódhičarjávatára obsahující tisíc veršů a Šikšásamuččaja rozdělená do devatenácti kapitol, se pravděpodobně jen málo liší od původních verzí.

Dílo a jeho důležitost

Šántidévova nejznámější práce, Bódhičarjávatára neboli Uvedení na cestu k probuzení, se stala jedním z nejdůležitějších textů buddhismu. Tento text slouží nejen jako úvod do cesty bódhisattvy, ale také jako praktický průvodce, který ukazuje, jak žít život plný soucitu a moudrosti. Šántidéva zde spojil hluboké filosofické myšlení s praktickými radami pro každodenní život, což text činí unikátním a neocenitelným pro praktikující buddhismu na celém světě.

Kromě Bódhičarjávatáry napsal Šántidéva také Šikšásamuččaju, která slouží jako souhrn mahájánových nauk a vytváří teoretický základ pro cestu bódhisattvy. Toto dílo tvoří spolu s Bódhičarjávatárou komplexní základ pro studium a praxi mahájánového buddhismu.

Vliv a odkaz

Šántidévův vliv přesáhl hranice Indie a jeho texty se staly základními studijními materiály pro buddhistické praktiky po celém světě. Bódhičarjávatára byla přeložena do mnoha jazyků včetně češtiny. Je široce studována a komentována mnoha generacemi učenců a praktikujících. V Tibetu, kde se mahájánový buddhismus stále vyvíjí, se Bódhičarjávatára stala základem pro studium a praxi, doplněna mnoha komentáři slavných tibetských mistrů.

Závěr

Život a učení Šántidévy, ač zahalené rouškou tajemství, jsou živoucím příkladem hledání pravdy a cesty k osvícení. Jeho díla nabízejí cenné lekce o soucitu, pomáhání ostatním a hledání vnitřního klidu, které jsou stále relevantní pro současného člověka. Šántidévův odkaz je připomínkou, že cesta k probuzení je nejen cestou osobní transformace, ale i cestou k lepšímu světu prostřednictvím praktikování soucitu a moudrosti ve všech aspektech života.

Vít Kuntoš

Autor příspěvku: Vít Kuntoš

Buddhismus představuje stále důležitější část mého života, a tak jsem se rozhodl vytvořit tyto webové stránky či knížku Buddhismus v otázkách a odpovědích. Kromě toho se věnuji vedení sekulárních meditačních tréninků, astrologii či včelaření 🙂

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Lhabab Düčhen

Lhabab Düčhen

Lhabab Düčhen neboli „Buddhův sestup z nebeské říše“, je posledním ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů. Tyto...

Čhökhor Düčhen

Čhökhor Düčhen

Čhökhor Düčhen neboli „Den Buddhova prvního otočení Kola Dharmy“, je třetím ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů....

Saga Dawa Düčhen

Saga Dawa Düčhen

Saga Dawa Düčhen neboli „Svátek Vaišákhy“, je druhým ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů. Tyto svátky jsou spojené...

Dákiní: ženská síla v buddhismu

Dákiní: ženská síla v buddhismu

Dákiní zaujímají v tibetském buddhismu zvláštní místo. Porozumění tomuto termínu pro nás nemusí být úplně jednoduché, a tak se ho pokusíme na...

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Buddhistický e-shop

Reklama

Pin It on Pinterest