Probuzená mysl zdroj: Pixabay.comJaká je skutečná podstata naší mysli? Odpověď na tuto otázku je podstatou buddhismu. Protože ten, kdo objeví pravou povahu mysli, dosahuje osvícení, což je smysl buddhistického učení. Pokud nejsme osvícení, můžeme o povaze mysli debatovat a rozjímat, ale bez vlastního prožitku se skutečnosti můžeme pouze vzdáleně přiblížit. Pravá povaha mysli je zakryta mnoha nánosy nečistot, které je třeba nejprve odstranit.

Podstata mysli se dá popsat různými pojmy, které jsou pouze více či méně přibližnou nálepkou. Různí učitelé používají různé pojmy k popsání mysli. Navíc pod jednotlivými slovy si každý představujeme něco trochu odlišného. Nenechme se tedy těmito pojmy svazovat. Berme je jako pomůcku, která nám může pomoci pochopit to, kam se skrze meditace a další praxi snažíme dostat.

Podstatu mysli lze vyjádřit následujícími třemi charakteristikami:

Mysl je prázdná

Pojem prázdná neznamená, že by mysl neexistovala. Prázdnota nevyjadřuje nicotu. Ukazuje na prostor či rozlehlost mysli. Mysl nemá konec ani začátek. Není tvořena žádnou hmotou. Mysl nelze uchopit, nelze na ní ukázat.

Mysl je jasná

Mysl se často přirovnává k jasnému světlu. Jedná se ovšem o metaforu, mysl ve skutečnosti nesvítí. V meditacích žádné světlo nehledáme. Jasnost odráží skutečnost, že má mysl schopnost vidět a vědět vše. Podobně jako kdybychom rozsvítili v temné jeskyni.

Mysl je neomezená

Pro mysl neexistují žádné limity a omezení. Mysl je ve skutečnosti zcela neohraničená a bezbřehá.