Soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami www.buddhaweb.cz (dále “buddhaweb”). Buddhaweb však nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.

Buddhaweb plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.

Buddhaweb neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které návštěvník stránek sděluje dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu, při použití webových formulářů či při objednávce v eshopu, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou návštěvník poskytne prostřednictvím webových stránek, není bez jeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a buddhaweb ji použije pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Při zpracování osobních údajů dbá buddhaweb na dodržování norem a zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cookies

V souladu se zákonem využívá buddhaweb soubory cookies.

Soubor cookie je malé množství textových dat, které se ukládá v počítači uživatele při prohlížení internetových stránek. Při každé další návštěvě se poté tento soubor, který obsahuje například údaje o uživatelském účtu, opět posílá zpět na server. Soubory cookies běžně slouží k detekci unikátních uživatelů, ke shromažďování informací o nich a zjednodušuje tak procházení a poskytování obsahu.

Dále upozorňujeme, že v rámci remarketingu mohou být ve vašem prohlížeči ukládány i soubory jiných subjektů a to zejména provozovatelů reklamních systémů Google, jejichž kreativy jsou na našich stránkách umístěny. Účelem je zobrazení relevantnějšího reklamního sdělení.

Zásady využití cookies

Buddhaweb využívá cookies výhradně k technickým účelům a pro účely měřícího systému Google Analytics. V žádném případě nelze tyto soubory využít ke zjištění totožnosti konkrétních návštěvníků.

Vzhledem k tomu, že se na webu buddhawebu objevuje i obsah a prvky třetích stran (YouTube videa, Facebook prvky atp.), je možné, že tyto služby ukládají další cookies.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení relace a trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy ve vašem počítači až do odstranění.

Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých již vyplněných údajů.

Trvalé soubory cookies pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte libovolnou internetovou stránku (neumožňují ovšem identifikovat vás osobně). Díky této identifikaci je možné přizpůsobit zobrazení stránek tak, jak jste si již v minulosti definovali.

Upravte si využívání cookies na vašem počítači

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít naše online služby.

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do vašeho prohlížeče.

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Buddhistický e-shop

Reklama

Pin It on Pinterest