Začátek roku 2022 poznamenal v buddhistickém světě odchod úžasného učitele Thich Nhat Hanha. Buddhistický mnich z Vietnamu a mírový aktivista inspiroval svojí laskavostí a vnitřní vyrovnaností nespočet následujících po celém světě. Zemřel 22.1.2022 ve věku 95 let.

Thich Nhat Hanh předal mnoho drahocenných učení, napsal mnoho inspirujících knih. Odchod učitele je vždy nejnáročnější lekcí pro ty, kdo mu naslouchají. Jeho následující slova jsou nejenom v takové chvíli nesmírně povznášející:

Nejsem tady

Mám žáka ve Vietnamu, který chce postavit stúpu pro můj popel, až zemřu. On a další lidé chtějí, aby tam byla deska se slovy “Zde leží můj milovaný učitel”. Řekl jsem jim, aby neplýtvali chrámovou půdou. “Nedávejte mě do malého květináče a neukládejte mě tam!” řekl jsem. “Nechci takhle pokračovat. Lepší by bylo popel rozptýlit venku, aby pomohl růst stromům.”

Navrhl jsem jim, že pokud stále trvají na stavbě stúpy, ať na desku napíšou: “Nejsem tady.” Ale pro případ, že by to lidé nechápali, mohli by přidat druhou tabulku: “Nejsem ani tam venku.” Pokud by to lidé stále nepochopili, pak lze na třetí a poslední tabulku napsat: “Mohu být nalezen na cestě vašeho vědomého dýchání a chůze.”

Toto mé tělo se rozpadne, ale mé činy budou pokračovat. Ve svém každodenním životě se vždy snažím vidět své pokračování všude kolem sebe. Nemusíme čekat na úplný rozpad tohoto těla, abychom mohli pokračovat – pokračujeme v každém okamžiku.

Pokud si myslíte, že jsem jen toto tělo, pak jste mě skutečně neviděli. Když se podíváte na mé přátele, vidíte mé pokračování. Když vidíte někoho, kdo kráčí s bdělostí a soucitem, víte, že je mým pokračováním.

Nevím, proč bychom měli říkat “já zemřu”, protože už teď se vidím v tobě, v ostatních lidech i v budoucích generacích. I když mrak není, pokračuje jako sníh nebo déšť. Není možné, aby mrak zemřel. Může se stát deštěm nebo ledem, ale nemůže se stát ničím. Mrak nepotřebuje mít duši, aby mohl pokračovat.

Není začátek ani konec. Nikdy nezemřu. Dojde k zániku tohoto těla, ale to neznamená mou smrt. Budu pokračovat, vždycky.

~ Thich Nhat Hanh, v “Doma ve světě”