Utrpení podle buddhismu

autor: | 23. 11. 2022 | Učení

O utrpení se v buddhismu hovoří až podezřele často. Někdy může vzniknout dojem, že utrpení je ústředním tématem buddhismu. To je do značné míry pravda, ale není to dané tím, že by si buddhisté libovali v neštěstí. Smyslem buddhismu je naopak opustit náš současný stav bytí, který je utrpením protnutý. Utrpení je tedy třeba nejprve porozumět.

Proč je tak důležité porozumět utrpení? Je to podobné jako s nemocí. Pokud nás trápí nemoc, nejprve musíme pochopit, jak nemoc funguje. Jaké jsou symptomy nemoci, jak se nemoc vyvíjí a především jaké jsou její příčiny. Teprve poté lze nasadit adekvátní léčbu, která nás z nemoci vyvede. Právě proto se Buddha věnoval poznání utrpení. A když lépe porozumíme utrpení v našem životě, můžeme si lépe uvědomit, že má smysl následovat cestu, která nás dovede mimo utrpení.

Pojem utrpení ovšem není v západním jazyce zcela přesný – původní sanskrtský termín duhkha (duh – obtíže, kha – snášet) v sobě nese mnohem širší význam. Abychom mohli lépe rozpoznat naše utrpení, buddhismus jej dělí na tři základní kategorie.

Všudypřítomné utrpení

Někdy též nazývané jako všeprostupující utrpení je nejjemnější forma utrpení. Dokud nedosáhneme pokroku na cestě duchovní realizace, většinou toto utrpení nejsme schopní vnímat. Je to proto, že nás v současné situaci sužují mnohem intenzivnější formy utrpení. Podobně jako budeme přehlížet drobnou odřeninu ve chvíli, kdy nás bude ostře bolet zub. Realizované bytosti již hrubé utrpení překonali, takže mohou tento druh utrpení vnímat naplno.

Toto utrpení lze přiblížit jako neustálou frustraci, nemožnost dojít k uspokojení a klidu kvůli neustálému působení změn a pomíjivosti. Kvůli proměnlivosti nelze najít v podmíněném světě nic, co by nám mohlo poskytnout trvalé štěstí. Hledáme štěstí proto v dalších a dalších objektech a jsme lapeni v nekončícím řetězci zklamání našich očekávání.

Utrpení změny

Tato forma utrpení může být překvapivá, protože většinou jej nazýváme jako radost a štěstí. Nicméně jakékoliv zdroje štěstí v samsáře dříve či později skončí. Příčiny a podmínky, které vedly k radostnému prožitku, nakonec vždy pominou. Proto každá samsárická radost v sobě nese již zárodek utrpení a nelze je od sebe oddělit.

Pokud bychom si všudypřítomné utrpení představili jako bolavou ránu, kterou máme na svém těle, utrpení změny je jako přiložení ledu. Chladivý efekt přinese úlevu, která je však pouze dočasná. Nakonec po čase může být přítomnost ledu nepříjemná.

Utrpení z utrpení

Tato nejhrubší forma utrpení představuje to, co si běžně s utrpením spojujeme. Toto ryzí utrpení se objevuje během narození, stáří, nemoci a smrti. A zahrnuje také všechny možné další podoby fyzické, emocionální či mentální bolesti. Pokud bychom si všudypřítomné utrpení představili jako otevřenou ránu na svém těle, utrpení z utrpení je jako sypání soli do této rány.

 

Vít Kuntoš

Autor příspěvku: Vít Kuntoš

Buddhismus představuje stále důležitější část mého života, a tak jsem se rozhodl vytvořit tyto webové stránky či knížku Buddhismus v otázkách a odpovědích. Kromě toho se věnuji vedení sekulárních meditačních tréninků, astrologii či včelaření 🙂

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Osm veršů tréninku mysli

Osm veršů tréninku mysli

Osm veršů tréninku mysli od Geše Langri Tangpy představuje esenci mahájánového buddhismu, směřující k transformaci srdce a mysli. Každá věta tohoto...

Osm vědomí

Osm vědomí

Buddhismus se zabývá studiem naší mysli. Buddha spolu s realizovanými mistry získali prostřednictvím hlubokých meditačních zkušeností bezprostřední...

Sútra srdce

Sútra srdce

Sútra srdce, známá také pod názvem "Pradžňápáramita Hrdaja", představuje krátký, ale pronikavý a základní text mahájánového buddhismu. Tato sútra se...

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Buddhistický e-shop

Reklama

Pin It on Pinterest