Bhavačakra, vyobrazení samsáry zdroj: Wikimedia commonsV buddhismu se definuje šest základních sfér samsáry, ve kterých se můžeme narodit. O tom, v jaké sféře se v dalším životě zrodíme, rozhodují naše vlastní karmické tendence. Každá sféra přináší odlišné formy utrpení a jeden život v této sféře trvá různě dlouho.

Pekelné sféry

Pokud je naší převažující rušivou emocí hněv, můžeme se zrodit ve sféře pekel. Pekla mohou být horká či mrazivá a podle toho se liší i utrpení, se kterým se zde můžeme podle tradičních učení setkat.

V osmi horkých peklech neexistuje místo, kde by se dalo vyhnout nesnesitelně horkým plamenům. Bytosti jsou spalované mučivým ohněm, roztaveným kovem nalévaným do těla apod. Opakovaně zde umírají a poté jsou oživeny, takže utrpení je velmi dlouhé.

Osm mrazivých peklech se nachází v zasněžených horách a ledovcích, kde stále zuří sněhová bouře. Nahé bytosti trpí nesnesitelnou zimou, kvůli které jim praská pokožka a tvoří se bolestivé puchýře.

Existují i další pekla, celkem jich je 18. V pojetí buddhismu se od křesťanského pekla liší. Přestože život bytosti ve sféře pekla může být nesmírně dlouhý, není věčný. Jako u ostatních sfér zrození platí, že peklo může být také stavem mysli, který lze prožívat kdekoliv.

Hladoví duchové

Pokud jsme chamtiví, můžeme se zrodit ve sféře hladových duchů či též prétů. V této sféře trpíme velkým hladem a žízní, ovšem nemůžeme jíst ani pít a uspokojit svoje potřeby. Někteří prétové se k jídlu a pití vůbec nedostanou, jiní mají příliš malá ústa a úzké krky, kterými nemohou zaplnit svoje velká břicha.

Zvířata

Pokud nás trápí hloupost či zmatek v mysli, můžeme se zrodit jako zvíře. Tato sféra je nám dobře známá. Zvířata prochází utrpením smrti zabitím či pojídáním zaživa, jsou obklopená velkým množstvím nepřátel. V případě hospodářských zvířat jsou po celý život využívaná.

Lidé

Pro lidi je typická převládající tendence touhy a připoutanosti. Čtyři základní způsoby utrpení jsou zrození, stáří, nemoc a smrt. K tomu se ovšem přidává i utrpení, které způsobuje odloučení od těch, které milujeme. Dále setkání s těmi, koho nemáme rádi. Často trpíme kvůli tomu, že nenalézáme to, po čem toužíme. A když něco získáme, bojíme se, abychom o to zase nepřišli.

Polobohové

Pokud hodně závidíme, můžeme se zrodit ve sféře polobohů či též asurů. Na první pohled se jedná o příjemnou úroveň bytí, protože polobohové zažívají štěstí a hojnost. Zdrojem jejich trápení je namyšlenost, závist úspěchů a slávy ostatních a bojování za svoje vlastní postavení. To vede k hádkám a sporům.

Bohové

Pyšné bytosti se mohou zrodit ve sféře bohů. Toto zrození přináší snadný, krásný a dlouhý život, plný zdraví, bohatství a radovánek. Bohové mají plno příjemného rozptýlení, a tak jim nikdy nepřijde na mysl učení Buddhy a motivace dosáhnout osvícení. Jakmile se ovšem vyčerpá dobrá karma, čeká je bolestivý pád do nižších sfér bytí.