Vlastnosti těla a mysli

autor: | 29. 11. 2023 | Pelmel

Nakladatelství Dharmagaia vydala novou knihu Blaženost vnitřního ohně od Lamy Thubtena Ješe. Tato kniha rozhodně stojí za pozornost, protože se věnuje Šesti jógám Náropy. Zaměřuje se hlavně na první z nich, praxi vnitřního ohně (tummo). Text vede žáky k přímé zkušenosti vnitřního ohně, která je daleko cennější než intelektuální pochopení jógické praxe. Jedná se tedy o první text v českém jazyce, který se tomuto tématu do hloubky věnuje. A my vám přinášíme zajímavou ukázku z této knihy!

VLASTNOSTI TĚLA

Lama Congkhapa vysvětluje vlastnosti těla způsobem trochu odlišným od jiných komentátorů, ale k tomu se vrátíme později. Já je teď vysvětlím v duchu ostatních komentářů.

Lze říci, že lidské tělo existuje souběžně na třech úrovních. Je to tělo hrubé, jemné a velmi jemné. Hrubé tělo sestává z krve, kostí, pěti smyslových orgánů a tak dále.

Tělo jemné, známé také jako tělo vadžry, sestává z kanálů, energie-větrů a kapek kundaliní, jež se nacházejí v kanálech. Tělem probíhají tisíce těchto jemných tělesných kanálků. Těmi hlavními, jež používáme při meditaci, jsou kanál ústřední, který vede tělem těsně před páteří, a dva postranní, umístěné souběžně s kanálem hlavním. V několika partiích centrálního kanálu se postranní kanály větví, čímž vytvářejí kanálové disky neboli čakry. Kanálům a čakrám se budu věnovat podrobněji v 14. kap.

Energie-větry, o nichž tu pojednáváme, nemají nic společného se vzduchem, který vdechujeme z vnějšího světa. Jedná se o jemné energie, proudící našimi kanály. Tyto jemné větry umožňují našemu tělu fungovat a jsou spojeny s různými úrovněmi mysli. V tantře existuje rčení: „Mysl jezdí na větru.“ To znamená, že naše vědomí a tyto větry jsou jako jezdec a jeho kůň. Jemnými kanály se pohybují vždy společně. Při meditaci vnitřního ohně s těmito větry pracujeme a učíme se je ovládat.

Naše tělo vadžry obsahuje také jemnou plynoucí energii, červené a bílé kapky. Tibeťané jim říkají thigle, ale já dávám přednost sanskrtskému termínu kundaliní, který je univerzálnější. Tantry také odkazují k těmto kapkám jako k bódhičittě. V tibetštině máme sousloví „bódhičitta podobná měsíci“. Tyto kapky se nacházejí vždy ve všech kanálech společně, ale v pupeční čakře převládají červené kapky ženské a v temenní čakře bílé mužské. (Některé tantrické texty vnímají kapky kundaliní jako božstva. Píše se v nich, že dákové a dákiní tančí nervovým systémem.)

Třetí aspekt těla, tělo velmi jemné, se manifestuje v čase smrti. Po vstřebání čtyř elementů přichází zkušenost tří vizí: bílé, červené a černé. Poté vyvstane jasné světlo smrti. Jemné stavy vědomí, jež tyto vize zažívají, jsou označovány za „čtyři prázdna“ a jsou souběžně provázeny jemnou energií větrů, z nichž nejjemnější je vítr, který provází vědomí jasného světla v nezničitelné kapce v srdeční čakře. Tento nejjemnější z větrů je právě tím nejjemnějším tělem.

Když jógin nebo jóginí vyvstane ze zkušenosti moudrosti jasného světla, zmíněný velmi jemný vítr se manifestuje jako iluzorní tělo. S dosažením iluzorního těla, dosažením velmi vysokým, dochází k absolutnímu sjednocení těla a mysli. V současnosti spolu naše tělo a mysl moc dobře nekomunikují. Naše těla a mysli mají odlišné energie a vzájemné sjednocení jim chybí.

Porozumění jemnému a velmi jemnému tělu nám pomáhá rozpoznat, že v sobě máme kromě těla fyzického ještě těla další – tudíž si nemusíme dělat žádné zvláštní starosti, když naše hrubé tělo začne slábnout nebo odmítá poslouchat.

*

Tantrické učení popisuje také početí a vývoj lidské bytosti: vědomí v mezistavu bardo vnímá mužskou a ženskou energii rodičů, je k ní přitahováno a vstupuje do oplodněného vajíčka. Jak už jsem psal dříve v 9. kap., při tantrické meditaci si vizualizujete mužskou a ženskou energii jako bílý měsíc s červenavým nádechem a sebe sama jako zářivé světlo, jež vplyne do jeho středu. To odpovídá vašemu vlastnímu znovuzrození.

Západní výklad toho, jak vajíčko a spermie vstupují do matčiny dělohy a jak vypadá následný vývoj plodu, je velmi podobný tomu, co popisuje tantrické učení. Žasnul jsem, když jsem v televizi viděl dokument o tomto procesu. Tibeťané mají slova, ale ne vizuální prezentaci. Zápaďané to všechno dali do filmu. Občas netuším, co se kulturně odehrává ve vaší mysli, a tak se zdráhám vás s některými buddhistickými idejemi seznámit. Když jsem ale tohle viděl ve filmu, dodalo mi to odvahu. Tibeťané vysvětlují, jak se plod vyvíjí a energie větrů při tom vanou sem a tam. Srdeční čakra vzniká jako první. A z ní vyrůstají hlavní kanály. A pak vznikají kanály další. Máme detailní popisy, jak se rozvíjí energie a podílí se na koordinaci vnitřku s vnějškem.

V Kálačakra tantře také můžete najít velmi zajímavé vysvětlení vztahu mezi sluncem, měsícem, hvězdami a časem a také mezi vnitřní energií a vnějším vesmírem. Součástí tantry jsou také instrukce, jak o těchto věcech meditovat. Máme o všech těchto tématech neuvěřitelně detailní informace.

Je důležité, abychom se o takových vědeckých detailech dozvídali. Ukážeme si to na následujícím příběhu. Vasubandhu a jeho bratr Asanga kdysi soutěžili, kdo z nich lépe popíše tele, které je stále ještě v matčině děloze. Asanga zkoumal situaci telepaticky a viděl, že tele má na čele bílou skvrnu. Vasubandhu ale věděl, v jaké poloze mládě v děloze obvykle leží. Pochopil, že se jeho bratr zmýlil, protože telepaticky získanou informaci neuměl správně vyhodnotit. Řekl tedy: „Bílá barva není na čele. Je na konci ocasu.“ Vasubandhu pochopil, že tele je stočeno tak, že má konec ocasu přehozený přes hlavu. A že tedy bílá skvrna, kterou Asanga na čele telete viděl, byl ve skutečnosti konec ocasu. Potom, co se tele narodilo, bylo hned jasné, že Vasu­bandhuovy vědecké znalosti zvítězily nad Asangovou telepatickou schopností.

Poznáte-li přirozenou povahu vadžrového těla a víte-li, jak funguje, je to velmi užitečné, protože se tak můžete naučit ovládat jeho různé energie. Můžete se naučit, jak přistupovat k centrům rozkoše a k centrům utrpení a jak je zapínat a vypínat. Pokud jste například dobře obeznámeni se svou nervovou soustavou, můžete zmírnit jakoukoli bolest, kterou cítíte. K tomu, abyste se zbavili napětí v horní části těla, je třeba masírovat bod v části dolní. Díky poznání různých vzájemných vztahů a souvislostí ve vašem těle, můžete odstranit nepříjemné pocity. Podle tantry je bolest v určité části těla často důsledkem energetických bloků, které jsou zase důsledkem zablokovaných stavů mysli. Pokud poznáte základní stavbu svého těla, budete vědět, jak se zbavit jakéhokoli napětí, které se objeví.

Vaše tělo je organický celek. Musíte se naučit naslouchat jeho rytmům, dokud nepocítíte, že k vám promlouvá každičká buňka vašeho těla. Dosáhnete-li takto citlivého vnímání svého těla, je to skoro, jako byste mu mohli říkat, co má dělat. Namísto, abyste se ztěžka belhali kolem, máte pocit, že vaše tělo je lehoučké a plné blaženosti, jako byste kráčeli vzduchem. Víme, jak na to. Místo toho, aby vaše tělo bylo zdrojem bolesti, stane se zdrojem blaženosti. Dosáhnete bodu, kdy vaše tělo bude spolupracovat s myslí tak dokonale, že budete mít pocit, že tělo je myslí a mysl tělem. Tento pocit jednoty je neuvěřitelný.

Svému tělu věnujeme spoustu pozornosti. Soustředíme se ale především na vnější aspekty, jako je čistota nebo náš vzhled. V Šesti jógách Náropy se však zabýváme jemným tělem, tělem vadžry. Za užití různých meditačních technik se učíme kontrolovat energie tohoto vadžrového těla, zvláště pak energii větrů. A protože mysl jezdí na větru, jsme schopni směrovat mysl, kam potřebujeme. Až ji nakonec přivedeme k probuzení. Proto je tak důležité studovat přirozenou povahu našeho jemného nervového systému.

VLASTNOSTI MYSLI

Mysl má také tři aspekty: mysl hrubou, jemnou a velmi jemnou. Hrubou mysl tvoří pět smyslových vědomí, která jsou velmi omezená a vnímají jevy jen přibližně. Jemná mysl zahrnuje šest kořenových rušivých mentálních stavů, dvacet vedlejších rušivých mentálních stavů – vlastně, popravdě řečeno, všech osmdesát konceptuálních stavů vědomí. Tyto stavy vědomí jsou jemné v tom smyslu, že je obtížné porozumět jejich vlastnostem a funkcím. Je pro nás těžké pochopit, jak uchovávají koncepty a jakým způsobem zapříčiňují problémy v životě.

Vezměme si jako příklad žádostivost, jeden z kořenových rušivých mentálních stavů. Pořád vlastně nevíme, co přesně žádostivost je. Na Západě, zdá se, žádostivost neboli touha souvisí s naplněním pocitu uspokojení. V buddhismu ovšem žádostivost nepředstavuje smyslovou touhu, ale mentální koncepty a projekce, které si kolem jejího objektu budujeme. V tomto ohledu je zdrojem našich problémů. Žádostivost dezinterpretuje a zkresluje objekt. Halucinujeme, a to nás připravuje o rozum.

Vždycky jsem velmi skeptický, když se někdo tváří, že ví, co to žádostivost je. Není snadné porozumět žádostivosti a zabere to čas. Pokud poznáte přirozenou povahu žádostivosti, můžete skutečně ovládat svou mysl, protože jste schopni zpochybňovat vlastní vztah k objektům své žádostivosti. Jinak triky své vlastní mysli neprohlédnete.

S tím jejím neustálým „cítím, chci“ si s vámi žádostivost pohrává. V důsledku to vede k tomu, že pociťujete neustálý vnitřní neklid, který nakonec může obrátit váš život úplně vzhůru nohama. Žádostivost uvádí ve zmatek celé země. Východ i Západ jsou kvůli ní zmatené a neméně to platí i pro Střední východ. Zmatení jsou kvůli ní manžel s manželkou, a dokonce i učitel a žák.

Nemyslete si arogantně, že o žádostivosti víte všechno. Chcete-li jí opravdu porozumět, musíte do toho investovat spoustu času a zkoumání v hluboké meditaci. Prostřednictvím meditace můžete žádostivosti rozhodně porozumět. Bez meditace nemáte šanci. Můžete klidně rok poslouchat sáhodlouhé rozbory o žádostivosti, ale vaše pochopení bude pořád jenom intelektuální. Musíte se ponořit do svého nitra, abyste vytvořili solidní pochopení tam a žádostivosti opravdu porozuměli. Nějaké tupé, vágní dojmy rozhodně nestačí.

Třetím aspektem mysli je mysl velmi jemná. Je to mysl jasného světla, jež je neoddělitelná od velmi jemného větru v nezničitelné kapce v srdci. Tuto velmi jemnou mysl zakouší každý v čase smrti.

Jemné tělo a jemnou mysl nevlastní pouze několik výjimečných lidí. Máme je všichni. Učíme se probouzet tyto jemné úrovně našeho těla a naší mysli při praxi vnitřního ohně v rámci fáze završení a poté je využíváme k dosažení probuzení.

Redakce

Autor příspěvku: Redakce

Redakční články jsou překladem ze zahraničních článků či pochází z dalších dostupných zdrojů.

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Poznejte Nepál: Stúpa Svájambhú

Poznejte Nepál: Stúpa Svájambhú

Stúpa Svájambhú se tyčí na vrcholu zeleného kopce v Káthmándú. Jedná se jedno o z nejposvátnějších buddhistických poutních míst světa. Tento dávný...

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Reklama

Pin It on Pinterest