Darování vody

autor: | 16. 09. 2016 | Praxe

Darování není to samé co obětování. Buddhové jsou osvícené bytosti a nevyžadují oběti. Darování neděláme kvůli buddhům, ale kvůli nám, respektive kvůli všem bytostem. Je totiž protikladem chamtivosti a připoutanosti, pomáhá rozvíjet bódhičittu. Díky darování vytváříme příčinu k rozvinutí kvalit osvícení. Nejčastější formou darování je v tibetském buddhismu tzv. yönchap, neboli darování vody.
Darování vody je univerzální forma obětování vhodná pro každý den. Výhoda vody spočívá v tom, že je hojná a bezplatná, a tak ji lze darovat s lehkostí, se kterou někomu druhému vodu nabízíme. Kdybychom darovali zlato či peníze, které nemáme, mohli bychom ublížit druhým podváděním či chamtivostí, abychom dary mohli přinést.

Misky na darování vody

K darování vody je zapotřebí sedm misek. Za ideální materiály se považuje stříbro, mosaz, měď, sklo či dřevo. Mohou být ovšem i z jiných přírodních materiálů. Misky by měly sloužit pouze pro tento účel, neměly by sloužit k jídlu ani pití. Misky pořídíte i v našem buddhistickém eshopu.
Sedm misek reprezentuje sedm aspektů modlitby známé jako sedmidílná prosba k buddhům. Můžete použít zkrácenou verzi sedmidílné prosby:
Svým tělem, řečí a myslí se pokorně klaním všem buddhům.
Nabízím vám dary skutečné i dary vycházející z mysli.
Přiznávám všechny škodlivé skutky, které jsem kdy vykonal.
Raduji se ze zásluh všech bytostí.
Prosím, zůstaňte, dokud samsára neskončí,
A otočte pro nás kolem Dharmy.
Všechny zásluhy věnuji vymýcení utrpení všech bytostí a velkému osvícení.

Význam darovaných misek s vodou

Sedm misek symbolicky vyjadřuje sedm možných darů, které se tradičně používaly v Indii k vítání vzácných hostů. Obecně se daruje obvykle to, co reprezentuje pět smyslů (forma, zvuk, vůně, chuť, hmat). Jednotlivé misky reprezentují:
  • 1 – voda na pití a vypláchnutí úst
  • 2 – voda na mytí (v Indii bylo tradičně možné překročit práh domu hostitele bosýma čistýma nohama)
  • 3 – květiny (v Indii muži dostávali věnec květin kolem krku a ženy menší věnec do vlasů)
  • 4 – kadidlo (potěší čich a v Indii se používalo k přilákání božstva)
  • mezi misky se obvykle na toto místo pokládá máslová lampička či svíčka. Svíčka reprezentuje světlo moudrosti a rozhání temnotu.
  • 5 – ovoněná voda (určená k osvěžení obličeje a hrudi)
  • 6 – jídlo
  • 7 – zvuk či hudba

Jak darovat vodu buddhům

Yonchap můžete dělat každé ráno, nebo pouze během zvláštních svátků, jako je Losar (nový rok) či Saka Daw (den, kdy se Buddha narodil, dosáhl osvícení a zemřel).
1. Nalijte do džbánu čistou čerstvou vodu. V průběhu celé přípravy darů můžete recitovat očistnou mantru Om ah hum či případně jinou mantru, například mantru soucitu.
2. Vodu nalijte do jednotlivých misek a ty postupně umístěte na oltář v jedné řadě zleva doprava (při pohledu čelem k oltáři). Mezi 4. a 5. misku případně mezi 3. a 4. misku umístěte svícen či olejovou lampu.
Misky by neměly být pokládány na oltář nikdy prázdné. Při nalévání vody tedy postupujte tak, že vezmete do sebe vložené misky do levé ruky a vrchní misku naplníte vodou. Tuto misku zvednete pravou rukou a většinu vody přelijete do druhé misky, která je aktuálně na vrchu ve vaší levé ruce. První misku s trochou vody můžete položit na oltář. Zvednete opět vrchní misku a přelijete většinu obsahu do třetí misky. Druhou misku s trochou vody položíte na oltář. Proces opakujte dál, dokud nejsou položeny všechny misky. Podle některých tradic by vzdálenost mezi jednotlivými miskami měla odpovídat tloušťce zrna ječmene.
3. Když jsou misky umístěny na oltář, doplňte je vodou téměř až po okraj. Mezi hladinou a okrajem by mělo být místo na zrno ječmene.
Představujte si, že je voda očištěná a transformovaná do přirozeně prázdné podstaty všech věcí. Mějte na mysli, že skrze vodu darujete nekonečné množství všeho krásného, které věnujete obrovskému shromáždění buddhů.
4. Nakonec můžete recitovat sedmidílnou prosbu. Věnujte zásluhy získané darováním pro dosažení buddhovství všech cítících bytostí.

Odstranění darů

Dary můžete odstranit po meditační praxi, na konci dne, případně je odstraňte až další den ráno před novým darováním. Misku jednu po druhé vyprázdněte do nádoby, přičemž tentokrát postupujte zprava doleva. Každou misku vytřete čistým hadříkem a prázdnou misku položte na oltář vždy dnem vzhůru. Vodu z oltáře nabídněte přírodě, aby posloužila rostlinám, zvířatům či hladovým duchům.

Vít Kuntoš

Autor příspěvku: Vít Kuntoš

Buddhismus představuje stále důležitější část mého života, a tak jsem se rozhodl vytvořit tyto webové stránky či knížku Buddhismus v otázkách a odpovědích. Kromě toho se věnuji vedení sekulárních meditačních tréninků, astrologii či včelaření 🙂

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Dvě kvality meditace

Dvě kvality meditace

Cílem základních meditačních technik je dosáhnout zklidnění mysli. Naše mysl je v běžném stavu plná myšlenek, které naši pozornost neustále...

Sliby sojong

Sliby sojong

Mahájánová praxe přijímání slibů sojong je praxe k hromadění zásluh, která je vhodná i pro laické praktikující. Jedná se o osm etických závazků,...

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Reklama

Pin It on Pinterest