Om mani padme hum zdroj: Wikimedia commonsMantra je pojem pocházející ze sanskrtu a skládá se z man, které značí myslet a tra, které značí nástroj. Jedná se o skupinu slabik, jejichž zvuková frekvence je povznášející a přináší určitý efekt. Manter existuje hned několik druhů a my se nyní podíváme na tu, která by se dala označit jako královská.

Óm mani padmé húm

Jedná se o nejznámější buddhistickou mantru bódhisattvy soucitu Avalókitéšvary (tibetsky Čenrézig), jejíž recitování rozpouští negativní emoce, zbavuje nás připoutanosti k egu a podporuje rozvoj lásky a soucitu. Tato mantra poskytuje mocnou ochranu tomu, kdo ji pravidelně recituje.

Jak mantru vyslovovat?

Jedná se o velmi rozšířenou mantru, která je běžně vyslovována různými dialekty. Proto se v podstatě nemůže stát, že byste mantru vyslovili špatně. Můžete jí říkat přesně tak, jak je napsaná. Tibeťané vyslovují padme jako “peme”. Slabika “hum” bývá v některých oblastech vyslovována jako “hung”. Všechny varianty jsou správné a přesností výslovnosti se není třeba zatěžovat. Vzhledem k tomu, že mantra je vibrací, je efektivnější ji vyslovovat nahlas, i kdyby to mělo být pouze šeptem. Důležité je být si vědom, že je věnována všem bytostem.

Jak vyslovují mantru Tibeťané?

Mantru není třeba říkat pouze při meditaci. K recitaci můžete využít volné chvilky během dne. Můžete mantru odříkávat v práci, při procházce v lese či při venčení psa. Vhodných příležitostí se během dne může najít mnoho.

Co mantra znamená?

V doslovném překladu ze sanskrtu značí mani – drahokam, padme – lotosový květ a hum – “buď si vědom, tak věz”. Slabika óm je považována za základní vibraci vesmíru. Mantru lze volně přeložit jako “ať žije šperk v lotosu”.
Každá slabika má ovšem mnohem specifičtější význam. Transformuje negativní emoce a zároveň rozvíjí osvobozující činy:
om: pýcha / štědrost
ma: žárlivost / smysluplný život pro ostatní
ni: připoutanost, touha / trpělivost
pad: nevědomost, zmatek / radostné úsilí
me: chamtivost / meditace
hum: hněv / moudrost

Recitace mantry

Recitaci mantry je důležité spojit s přáním přinést užitek všem bytostem a vysvobodit je z utrpení. Můžeme si u toho představit zářivého průhledného velkého Čenreziga, který se nachází před námi nad naší hlavou. Hledí směrem k nám a sedí na trůnu z lotosového květu a měsíčního desku. Čenrezig sedí se zkříženýma nohama a svým soucitným pohledem vidí všechny cítící bytosti. Má dva páry rukou. Vnitřní pár svírá u hrudi drahokam plnící přání, vnější pár drží křišťálovou málu a bílý lotos. Je ozdobený klenoty a plédem ze srnčí kůže. Záda opírá o měsíc. Inspirovat se můžeme některým z vyobrazení Čenreziga. Během recitace z něj vychází zářivé světlo, které se dotýká všech bytostí a očišťuje z nich negativity, které jsou příčinou jejich utrpení. Světlo je převážně bílé, nese v sobě odstíny žluté, modré, červené a zelené.

Mantru bychom měli opakovat ideálně každý den. Nejsou žádné přesné předpisy, kolikrát celkem bychom měli mantru zopakovat. Někdo se spokojí se 100.000 opakováními, jiný s 1.000.000. Obvykle se doporučuje zopakovat tuto mantru 1.000x každý den. Mantru je možné říkat rychle za sebou, takže to nezabere zase tolik času. K počítání nám slouží mála. I jedno protočení mály každý den přinese výsledky, ale pro 1.000 opakování ji protočíme 10x.

Kromě již zmíněných efektů mantry 1.000 opakování každý den rozpouští negativní karmu, zajišťuje příznivé podmínky v současném životě i v dalších životech, kde budeme mít intenzivní příležitosti se setkáním s učením Buddhy. Jakýkoliv počet opakování je ovšem velmi prospěšný pro vás i pro všechny živé bytosti.