Buddhistická učení jsou obšírná a popisují do hloubky fungování naší mysli a světa kolem nás. Cesta k osvícení není snadná, ale přitom se dá popsat i velmi jednoduše. Praktikující mají ve skutečnosti jasný úkol. A to dostatečně nahromadit dvě zásadní kvality – zásluhy a moudrost.

Hromaděním zásluh (tib. sönam) je myšleno hromadění pozitivní energie, která pochází z prospěšných činů či z buddhistické praxe. Pozitivní činy nechávají pozitivní otisky v naší mysli. Díky karmě se tyto činy stávají příčinou našeho štěstí v budoucnosti. Mohou dozrát jako pokrok na cestě. Každý může hromadit zásluhy tím, že bude jednat v souladu s buddhistickou etikou a pomáhat druhým. Proto je důležité využívat nejrůznější příležitosti k rozvíjení štědrosti. Zásluhy lze však nabýt i rozmanitými praxemi, jako je například říkání manter nebo obcházení buddhistické stúpy.

Hromadění moudrosti (tib. yeshe) není pouze o získávání intelektuálních znalostí. Studium buddhistických učení je zásadní, protože bychom bez něj daleko nedošli. Ztratili bychom se na naší cestě. Nicméně skutečná moudrost se objevuje díky meditaci. Právě taková moudrost nám umožňuje přímo spatřit prázdnou povahu naší mysli.

Zásluhy a moudrost jsou tedy jako dvě křídla, díky kterým můžeme dolétnout až do cílové roviny plného probuzení. Právě proto se je snažíme hromadit v co největší míře.