Buddhistická stúpa zdroj: Pixabay.comPojem karma je důležitým principem v buddhismu. V sanskrtu “karma” znamená akce, čin. Někdy můžete narazit na výraz v jazyce Páli “kamma”, což je to samé. Karma je zákonem příčiny a následku, který se týká všech bytostí. Pochopení tohoto zákona je klíčové pro pochopení buddhismu.

Význam karmy se často ohýbá. Když hovoříme o karmě, hovoříme obvykle o výsledku karmy. Například když někdo přijde o práci, řekneme, že je to jeho karma. Nicméně buddhisté nehovoří o karmě jako o výsledku, ale jako o akci a příčině. Karma je uváděna do pohybu naším jednáním, stejně tak našimi myšlenkami, řečí a emocemi.

Zjednodušeně lze říct, že z karmického pohledu minulé události ovlivňují současnost a současné jednání ovlivňuje budoucnost. Buddha Šákjamuni řekl: „Jsi tím, čím jsi byl, a budeš tím, čím jsi teď.

Pro některé může být těžké přijmout, že karma je tvořena naším vlastním jednáním. Raději by věřili, že je tam venku nějaká záhadná velká síla, která stojí za odměňováním dobrých lidí a trestáním zlých lidí. Některé víry tento přístup podporují, ale dle buddhismu jsme plně zodpovědní za svoje současné i budoucí podmínky. Karma je přírodní zákon, který nemá nic společného s ideou odměňování a trestání.

Negativní jednání je to, které vychází z naší připoutanosti k egu – například hněv, závist, žárlení, lhaní, krádež, apod. Pozitivní jednání je to, které vychází ze soucitu ke všem cítícím bytostem – například štědrost, pomoc člověku či zvířeti, či úsměv. Negativní jednání vždy zasévá semínka nepříznivých situací a utrpení. Pozitivní jednání zasévá semínka příznivým okolnostem.

I malý čin může přinést výrazné následky. Nicméně pro míru následků našeho jednání je hlavní motivace. Je rozdíl, pokud spácháme zlo s úmyslem ublížit či nedopatřením s úmyslem pomoci. Taktéž hraje roli, zda dané jednání předem plánujeme a zda z toho máme nakonec radost, či svého jednání litujeme.

Karma se nevztahuje pouze k současnému životu. Není zničena časem ani fyzickou smrtí. Buddhismus nehovoří o duši, ale o proudu vědomí, který prožívá různé životy v různých formách existence. Zkušenosti a zásluhy, které načerpá v průběhu životů od času bez počátku, přecházejí do dalších životů. Karma se projeví tehdy, když dozrají vhodné podmínky a to může trvat i velmi dlouho.

Svoji karmu můžeme změnit. Duchovní prací a rozvíjením soucitu lze karmu pročistit. Je to základní podmínka k tomu, abychom mohli dosáhnout osvícení a buddhistické metody jsou v tomto směru účinnou pomocí.