12 článků závislého vznikání

autor: | 26. 06. 2024 | Učení

Učení o 12 článcích závislého vznikání je jedním z klíčových konceptů buddhistické filozofie. Toto učení vysvětluje, jak vzniká utrpení a jak je možné se z něj osvobodit. Pochází z raných buddhistických textů a je úzce spojeno s naukami samotného Buddhy. Základní myšlenkou je, že všechno v našem životě vzniká a zaniká na základě příčin a podmínek. Tímto způsobem lze vysvětlit nejen řetězec vzniku utrpení, ale také cestu k jeho odstranění.

12 článků závislého vznikání je uspořádáno v cyklickém řetězci, kde každý článek je příčinou následujícího. Nevědomost vede ke karmickým formacím, ty k vědomí, a tak dále, až po stárnutí a smrt. Tento cyklus se neustále opakuje, dokud není přerušen pochopením pravé povahy reality a dosažením osvícení.

Kolo života

Kolo života je tradiční buddhistická ilustrace zobrazující cyklickou povahu existence a 12 článků závislého vznikání. Často je k vidění na stěnách chrámů jako výukový nástroj. Ve středu kola jsou tři jedy: nevědomost (prase), touha (kohout) a nenávist (had), které pohánějí cyklus samsáry.

Kolem středu je prstenec s šesti sférami existence. Vnější prstenec je rozdělen do 12 sekcí, každá představuje jeden článek závislého vznikání. Kolo drží Jama, bůh smrti, symbolizující nevyhnutelnost smrti. Buddha mimo kolo ukazuje na měsíc, symbolizující cestu k osvobození a nirváně. Kolo života tak znázorňuje základní buddhistické učení o příčinách utrpení a cestě k osvobození.

Symbolické ztvárnění jednotlivých článků na Kole života je užitečné pro vizuální pochopení komplexního procesu závislého vznikání. Každý symbol je pečlivě vybrán, aby představoval specifický aspekt daného článku a usnadnil jeho zapamatování a pochopení.

Jednotlivé články

 1. Nevědomost

Nevědomost je základní příčina utrpení a je definována jako neschopnost vidět skutečnou povahu reality. Místo toho, abychom viděli věci tak, jak skutečně jsou – jako nestálé, neuspokojivé a bez skutečné podstaty – chápeme je jako trvalé, uspokojivé a vlastnící já. Toto zkreslené vnímání vede k touze a averzi, což následně vyvolává další karmické činy. Nejsme si vědomi toho, jak přesně funguje karma, a tak roztáčíme kola neustálého zrozování v samsáře.

Symbolické ztvárnění: Slepý muž s holí. Stejně jako slepec, který nemůže vidět cestu a závisí na holi, abychom se mohli pohybovat, tak i nevědomost nám brání vidět pravou povahu věcí a závisíme na falešných představách a iluzích, abychom se orientovali v životě.

 1. Karmické formace

Karmické formace jsou mentální a fyzické aktivity, které jsou motivovány nevědomostí. Tyto činnosti zahrnují všechny naše činy, které vytvářejí karmu. Karmické formace mohou být pozitivní, negativní nebo neutrální, a všechny vedou k nahromadění karmických otisků, které ovlivňují naše budoucí existence. Tyto formace tvoří základ pro naše další zrození.

Symbolické ztvárnění: Hrnčíř tvořící hrnce. Stejně jako hrnčíř tvaruje hlínu do různých tvarů, naše karmické činy tvarují naši budoucí existenci v různých formách života.

 1. Vědomí

Následkem karmických formací se objevuje vědomí. Vědomí je kontinuum mysli, které uchovává karmické otisky a pokračuje z jednoho života do druhého. Tento článek zahrnuje jak základní vědomí, které uchovává karmické otisky, tak další vědomí, která se objevují v novém životě.

Symbolické ztvárnění: Opice na stromě. Vědomí je neustále v pohybu, stejně jako opice přeskakující z větve na větev, přičemž každá větev představuje nový okamžik vědomí nebo nový život.

 1. Název a forma

Název a forma označují pět složek existence (skandhy), které se objevují od okamžiku zrození až do plného rozvinutí smyslových orgánů. „Název“ zahrnuje mentální aspekty existence (prožitky, rozlišování, formace a vědomí), zatímco „forma“ odkazuje na fyzické tělo.

Symbolické ztvárnění: Člověk řídící loď. Název (mentální složky) a forma (tělo) jsou jako loď, která nese karmické potenciály a mentální neduhy. Společně tvoří základ naší existence.

 1. Šest smyslových orgánů

Šest smyslových orgánů zahrnuje oči, uši, nos, jazyk, tělo a mysl, které se vyvíjejí a umožňují kontakt s vnějším světem. Tyto smyslové základy jsou prostředkem, kterým vnímáme a reagujeme na svět kolem nás.

Symbolické ztvárnění: Dům s šesti okny. Tyto smyslové základy jsou jako okna, kterými vnímáme svět. Když jsou všechna okna otevřená, máme plný přístup ke světu skrze naše smysly.

 1. Smyslový kontakt

Smyslový kontakt je mentální faktor, který nastává, když smyslový základ, smyslové vědomí a smyslový objekt přicházejí do styku. Tento kontakt je prvotní setkání, které vyvolává pocity a následné reakce.

Symbol: Muž a žena v objetí. Toto objetí symbolizuje spojení smyslového základu, vědomí a objektu, což vytváří základ pro vznik pocitů.

 1. Pocit

Pocit je mentální faktor, který vzniká jako reakce na kontakt. Může být příjemný, nepříjemný nebo neutrální. Pocit je přímým zážitkem, který nás vede k následným reakcím, jako je touha nebo averze.

Symbolické ztvárnění: Šíp probodávající oko. Tento symbol ukazuje intenzitu pocitů, které mohou být bolestivé jako šíp v oku, ale také mohou být příjemné nebo neutrální.

 1. Touha

Touha je mentální faktor, který posiluje karmické otisky ve vědomí a vzniká v reakci na pocity. Touha zahrnuje přilnutí k příjemným pocitům, odpor k nepříjemným pocitům a touhu po trvalém neutrálním stavu. Tato touha je základním motorem, který nás vede k dalším karmickým činům.

Symbolické ztvárnění: Osoba pijící víno. Stejně jako naše touha po víně roste, čím více pijeme, naše touha po smyslových potěšeních nikdy nekončí a stále se zvětšuje.

 1. Lpění

Lpění je intenzivní touha, která podporuje zrání karmických otisků. Tento článek zahrnuje různé formy přilnutí, včetně přilnutí k smyslovým potěšením, k nesprávným názorům, k nesprávným praktikám a k představě já.

Symbolické ztvárnění: Opice sbírající ovoce. Lpění nás vede k neustálé snaze získat více, i když máme dostatek. Symbolizuje neukojitelnou touhu po více.

 1. Vznikání

Vznikání nastává, když jsou karmické potenciály připraveny přinést své následky v novém zrození. Tento článek zahrnuje různé fáze existence, včetně mezistavu mezi smrtí a zrozením, okamžiku zrození a existence před smrtí.

Symbolické ztvárnění: Těhotná žena. Tento symbol ukazuje moment, kdy je karmický otisk připraven přinést nový život a všechny podmínky jsou připravené pro jeho realizaci.

 1. Zrození

Zrození je první okamžik, kdy se karmicky získané složky objeví v novém životě. Tento článek znamená začátek nového cyklu existence, který je výsledkem předchozích karmických činů.

Symbolické ztvárnění: Žena rodící dítě. Tento symbol ukazuje okamžik zrození nového života a začátek nového cyklu existence.

 1. Stárnutí a smrt

Stárnutí a smrt zahrnují celý proces od okamžiku zrození až po smrt. Tento článek znamená nevyhnutelný konec každého života a návrat k cyklu závislého vznikání.

Symbolické ztvárnění: Mrtvola nesená na pohřeb. Tento symbol představuje nevyhnutelný konec každého života a návrat k cyklu závislého vznikání.

Závěr

Učení o 12 článcích závislého vznikání poskytuje hluboký vhled do podstaty lidského utrpení a jeho příčin. Porozumění těmto článkům a jejich vzájemným vztahům je klíčové pro každého, kdo hledá cestu k osvobození a osvícení. Skrze toto učení můžeme pochopit, jak se osvobodit z nekonečného cyklu samsáry a dosáhnout osvícení.

Vít Kuntoš

Autor příspěvku: Vít Kuntoš

Buddhismus představuje stále důležitější část mého života, a tak jsem se rozhodl vytvořit tyto webové stránky či knížku Buddhismus v otázkách a odpovědích. Kromě toho se věnuji vedení sekulárních meditačních tréninků, astrologii či včelaření 🙂

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Osm veršů tréninku mysli

Osm veršů tréninku mysli

Osm veršů tréninku mysli od Geše Langri Tangpy představuje esenci mahájánového buddhismu, směřující k transformaci srdce a mysli. Každá věta tohoto...

Osm vědomí

Osm vědomí

Buddhismus se zabývá studiem naší mysli. Buddha spolu s realizovanými mistry získali prostřednictvím hlubokých meditačních zkušeností bezprostřední...

Sútra srdce

Sútra srdce

Sútra srdce, známá také pod názvem "Pradžňápáramita Hrdaja", představuje krátký, ale pronikavý a základní text mahájánového buddhismu. Tato sútra se...

Zpět na předchozí stránku

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Buddhistický e-shop

Reklama

Pin It on Pinterest