Lotos - symbol osvícení zdroj: Pixabay.comDosažení stavu osvícení je primární cíl buddhismu. Nicméně je těžké osvícení srozumitelně a ve stručnosti definovat. Jednak proto, že se jedná o stav mimo klasický rámec uvažování, kde běžná slova a pojmy nestačí. A jednak proto, že existují různé nuance v chápání osvícení napříč různými buddhistickými školami.

Přesto je možné osvícení popsat jako rozpoznání pravé podstaty mysli a reality. Proto se o osvícení někdy hovoří i jako o probuzení. V sanskrtu se osvícený nazývá “buddha” a Buddha Šákjamuni, dostal svoje jméno právě proto, že jako první dosáhl plného probuzení svojí mysli.

Osvícení je stav, který se týká našeho vědomí. Osvícená mysl vnímá naplno jednotu veškerého bytí. Neexistuje nadále oddělenost mezi “já” a “ty”. Proto jsou osvícené bytosti plné bezmezné bezpodmínečné lásky a soucitu, ztratily jakoukoliv připoutanost ke svému iluzornímu egu.

Jedná se o nejvyšší stav moudrosti a absolutního štěstí. Tento stav je nepodmíněný a věčný. Zároveň je osvícení dostupné všem bez rozdílu. Všichni totiž v sobě máme potenciál osvícení, který lze rozvinout hromaděním pozitivních karmických zásluh, meditacemi a dalšími buddhistickými technikami.

Osvícená mysl se může vymanit ze samsáry, koloběhu znovuzrozování. To je cílem thérávádových škol. Tento cíl se nazývá jako nirvána. V mahájáně je ovšem ideálem dosažení bódhisattvy. Bódhisattva je ten, kdo dosáhl probuzení, ale setrvává v samsáře za účelem pomoci všem ostatním cítícím bytostem, aby i ony dosáhli tohoto nejvyššího stavu.

Osvícení je v buddhismu symbolizované květem lotosu. Protože vyrůstá z bahna, prodírá se špinavou vodou a vykvétá nad hladinou čistý a zářivý. Podle mýtů byl právě lotos prvním květem, který se objevil na světě.