Asketický Gautama zdroj: Wikimedia commonsPrvní historický Buddha se narodil jako princ Gautama Siddhártha v době cca 600 př. n. l. v oblasti Himalájských hor, nedaleko hranic Nepálu v dnešní Indii. Podle jména rodu bývá nazýván jako Buddha Šákjamuni. Jeho otec byl král a matka Májá Devi byla neplodná. Otěhotněla nečekaně poté, co se jí zdál sen o bílém slonu, který vstoupil do jejího lůna.

Narození Gautamy předcházelo několik zvláštních přírodních úkazů. V čase narození astrologové předpověděli, že se Gautama bude velmi respektovaný – buď jako velký král či jako duchovní učitel. Vše mělo záležet na tom, jakou cestu si Gautama zvolí. Otci se zamlouvala pouze varianta, že bude velkým vůdcem. Druhé možnosti se natolik obával, že se rozhodl učinit opatření. A tak byl Gautama vychováván v obrovském přepychu, kdy se mohl oddávat zábavám všeho druhu a byl držen v luxusním prostředí paláce. Protože mu nic nechybělo, neměl zapotřebí přemýšlet nad filozofickými a duchovními otázkami. Nic nemělo zabránit tomu, aby se z něj stal slavný panovník.

Ve svých 16 letech se Gautama oženil a stal se otcem. Zlom v životě nastal v jeho 29 letech, kdy zaslechl nádhernou hudbu v zahradě za zdmi paláce. Zatoužil více poznat život mimo palác a rozhodl se uskutečnit tajně několik výletů mimo luxusní prostory paláce. Během těchto cest postupně spatřil nemohoucího starce, nemocného muže, mrtvého muže a asketu. Zjistil, že život ve skutečnosti není ideální a že obsahuje mnoho utrpení a pomíjivosti.

Střetnutí s tvrdou realitou vedlo ke Gautamově rozhodnutí opustit domov a pátrat po opravdovém štěstí. Opustil nejenom přepych, ale i manželku s čerstvě narozeným synem. Našel si učitele a začal studovat jógu. Poté se setkal s askety, ke kterým se připojil a začal se věnovat praktikám odříkání. Nicméně hladovění a další asketické techniky ho dovedly k oslabení těla a cítil, že toto není správná cesta.

Rozhodl se jít tedy střední cestou, která spočívá ve vyhýbání se extrémům. Tedy život bez přílišného luxusu i přílišné askeze. Posílil svoje tělo a mohl více rozjímat pomocí meditací. Usedl a začal meditovat pod svatým stromem Bódhi, na břehu řeky Nairaňdžany (pál. Néraňdžara) v Bódhgaji v Indii. Seděl tam a meditoval po 49 dní, když začal odhalovat skutečnou podstatu karmy, pravdu o utrpení i pomíjivosti. Ve svých 35 letech dosáhl plného probuzení mysli – osvícení.

Gautama setrval nějakou dobu v novém stavu mysli a rozhodl se prozatím z hlubokého soucitu s druhými nevstoupit do nirvány. Místo toho začal předávat cestu k osvícení. Po dalších 45 let svého života putoval po Indii a předával svoje poznání. V 80 letech opustil svoje tělo a vstoupil do nirvány, kdy definitivně opustil řetěz znovuvtělování.