Tibetské buddhistické kalendáře

autor: | 19. 06. 2024 | O buddhismu

Tibetské buddhistické kalendáře představují hluboce zakořeněnou tradici, která propojuje náboženské, kulturní a astrologické aspekty života v Tibetu. Nejsou jen pouhým prostředkem pro sledování času, ale také důležitým nástrojem pro plánování duchovních a světských aktivit. Používají se pro určení vhodných dnů pro různé náboženské obřady, oslavy a osobní aktivity, jako jsou svatby nebo zahájení nových projektů. Tibetské kalendáře zahrnují složité astrologické výpočty a kombinují znalosti z indických a čínských astrologických systémů, které byly v průběhu staletí přizpůsobeny a rozvíjeny tibetskými učenci.

Tradice tibetských kalendářů

V tibetském buddhismu jsou oblíbené zejména dvě tradice tibetských kalendářů Phukluk a Tsurluk. Významné dny vychází v obou systémech často stejně, ale někdy se mohou termíny o několik dnů lišit.

Phukluk – astrologická tradice Phukpy

Phukluk je hlavní kalendářní systém Tibetu, který vznikl na základě prací Phukpy Lhündruba Gjatsa. Tento významný astrolog v roce 1447 n.l. sepsal astrologický traktát nazvaný “Ústní učení Pundariky” (tib. pad dkar zhal lung). Tento traktát položil základy systému známého jako Phukluk, který se stal oficiálním kalendářem Tibetu a je široce používán velkou částí Tibeťanů.

Tsurluk – astrologická tradice Tsurphu

Tsurluk nebo Tsur je druhý významný kalendářní systém v Tibetu, který vznikl v klášteře Tsurphu. Tento systém založil 3. Karmapa Rangdžung Dordže (1284-1339), který sepsal traktát “Výpočet života” (tib. rtsis kun bsdus pa). Tradice Tsurluk se dále rozvíjela za vlády 7. Karmapy Čhödag Gjamčeho (1454-1406).  Džamjang Čenmo Döndrup Öser v té době složil řadu hlubokých pokynů k traktátu 3. Karmapy a vypracoval základní tabulky potřebné pro roční kalendářní výpočty. Od té doby se systém Tsur rozšířil daleko a široko.

1. Džamgön Kongtul Jönten Gjamco (1813-1899) dokončil kompilaci nedokončeného manuálu Cišung Legshej Kuntu a díky jeho práci byli četní učenci schopni tento astrologický systém využívat. Během období 15. Karmapy Khakhjab Dordžeho (1871-1922) a 16. Karmapy Rangdžung Rigpä Dordžeho (1924-1981) inicioval nejvzdělanější dvorní mistr výpočtů Ketčo Öser Rabten nový přístup k systému Tsur a sestavil data potřebná pro každoroční astrologické almanachy. Tento systém byl nepřerušeně používán pro výpočet kalendáře v Rumtek Šedrup Čokhorling, sídle Jeho Svatosti Karmapy. Tento kalendář doporučuje používat i 17. Karmapa Thinlä Thajä Dordže.

Moderní tibetská astrologie kombinuje dva hlavní typy výpočtů:

a) Predikce vycházející z konfigurace elementárních a zvířecích znaků

Tento systém čerpá z čínské astrologie a popisuje různé vzorce událostí a aktivit v průběhu času pomocí dvanácti zvířecích znaků a pěti elementů. Kombinace těchto znaků poskytují názvy pro každý rok šedesátiletého tibetského cyklu, například rok Vodního Tygra (2022-2023).

b) Kalendářní, astronomické, astrologické a matematické výpočty

Tento systém pochází z indické astrologie a vychází z učení Kalachakra tantry. Tento systém propojuje pohyby nebeských těles, jako jsou cykly slunce a měsíce, s aktivitami jednotlivce. Rytmy a pohyby astronomických těles jsou považovány za rozšíření vnějšího a vnitřního já, takže vztahy planet a hvězd, fyzického těla jednotlivce a jeho emočního komplexu jsou vnímány jako součást jednotného systému.

Kombinace elementů

V systému skar rtsis (indický původ) se pro určení rytmů dne používá konfigurace zvěrokruhu. Hlavním prostředkem pro stanovení příznivosti dne je výpočet kombinací elementů, které ovládají daný den. Existují čtyři elementy (voda, země, oheň a vítr) a každé lunární znamení je spojeno s určitým elementem. Planety jsou rovněž spojeny s elementy a kombinace elementu planety s elementem lunárního znamení poskytují vodítka k energii dne. Následuje podrobný popis těchto kombinací:

Příznivé kombinace

  • Země se zemí: kombinace dvou zemských elementů je považována za velmi příznivou. Energie tohoto dne podporuje dosažení cílů a je příznivá pro zahájení stavebních projektů.
  • Voda s vodou: energie tohoto dne podporuje osobní aktivity, jako je účast na náboženských obřadech, které mohou prodloužit život a zvýšit energii.
  • Voda se zemí: kombinace vody a země je další příznivou kombinací. Účast na radostných aktivitách v tento den přináší velké štěstí a prosperitu.
  • Oheň s ohněm: energie tohoto dne zvyšuje přínosy činností, které poskytují materiální podporu, jako je stavba přístřeší a zajištění zásob.
  • Vítr s větrem: energie tohoto dne přináší rychlé a úspěšné dokončení aktivit, jako je náboženská praxe a cestování.
  • Oheň s větrem: energie tohoto dne podporuje shromažďování vitality a síly pro příznivé činnosti.

Nepříznivé kombinace

  • Země s větrem: pozitivní aktivity budou narušeny energií dne, která předpovídá chudobu, neúspěch a ztrátu síly, zatímco negativní aktivity budou posíleny.
  • Voda s větrem: pozitivní aktivity v tento den budou poznamenány rozdělením a nesouhlasem, zatímco negativní akce, které škodí jednotě, se zvýší.
  • Země s ohněm: aktivity v tento den budou překáženy energií dne, která bude poznamenána svárem a nespokojeností.
  • Oheň s vodou: tato kombinace předznamenává smrt a jakákoli aktivita v tento den bude čelit významným překážkám, které mohou oslabit vitalitu.

Závěr

Tibetský buddhistický kalendář je komplexní a bohatý systém, který spojuje astrologické znalosti z Indie a Číny s učením Buddhy. Díky úsilí učenců a mistrů se tento starobylý systém podařilo zachovat a modernizovat, takže i dnes může poskytovat cenné vodítko pro každodenní život a duchovní praxi. A víte, že Patroni BuddaWebu dostávají informace z tibetského kalendáře jako součást pravidelného měsíčního newsletteru? 😉

Redakce

Autor příspěvku: Redakce

Redakční články jsou překladem ze zahraničních článků či pochází z dalších dostupných zdrojů.

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Šántidéva: Mistr cesty bódhisattvy

Šántidéva: Mistr cesty bódhisattvy

V kaleidoskopu duchovních tradic jasně září postava Šántidévy, významného indického mistra ze 7. století. Jeho životní příběh a učení představují...

Lhabab Düčhen

Lhabab Düčhen

Lhabab Düčhen neboli „Buddhův sestup z nebeské říše“, je posledním ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů. Tyto...

Čhökhor Düčhen

Čhökhor Düčhen

Čhökhor Düčhen neboli „Den Buddhova prvního otočení Kola Dharmy“, je třetím ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů....

Saga Dawa Düčhen

Saga Dawa Düčhen

Saga Dawa Düčhen neboli „Svátek Vaišákhy“, je druhým ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů. Tyto svátky jsou spojené...

Zpět na předchozí stránku

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Buddhistický e-shop

Reklama

Pin It on Pinterest