Bódhissatva Mandžušrí zdroj: Wikimedia commonsManter existuje velmi mnoho a v buddhismu jsou oblíbeným nástrojem. Podívejme se na několik dalších důležitých manter, které se v buddhismu využívají. Seznam není zcela vyčerpávající, nicméně následující mantry patří mezi ty, které jsou nejvíce užívány. Výslovnost je podobná tomu, jak mantry čteme, ale pokud budete chtít být přesní, můžete většinu manter najít na youtube.

Om ami dewa hrih

Jedná se o mantru buddhy Amitábhy, nazývaný též „Buddha Neomezeného světla“. Mantra se dá přeložit jako „Buddho Amitábho, buď laskavý“. Hrih se čte jako šrí. Tato mantra chrání před nebezpečím a překážkami, které pomáhá překonávat. Zvyšuje soucit a přináší požehnání. Recitujte mantru 108x denně, pokud si chcete zajistit zrození v Čisté zemi, ve které je snadné dosáhnout osvícení.

Om tare tuttare ture soha

Tato mantra nás spojuje s bódhisattvou Zelenou Tárou (tára v sanskrtu znamená hvězda), která reprezentuje ženský aspekt soucítění. Zelená Tára reprezentuje aktivní stránku soucítění, který napomáhá osvícení, a je považována za ochránkyni Tibetu. Tára chrání před vším zlem a můžeme ji říkat vždy, když se bojíme či se nám nedaří. Mantra je používána k překonání fyzických, psychických a emočních překážek a překážek ve vztazích. Odstraňuje lpění a přináší vnitřní klid a jasnost. Soha se čte jako sóhá, případně podle některých tradic sváhá.

Tibeťané tuto mantru říkají tehdy, když jsou nemocní, když odchází na delší cestu, doufají v úspěch či hojnost. To však není hlavním smyslem mantry. Skrze mantru žádáme osvobození od mentálních klamů a negativních emocí, které nás oddělují od skutečné svobody a dosáhnout osvícení pro dobro všech cítících bytostí.

Om tare tuttare ture mama ayuh punya jñana pustim kuru soha

Mantra Bílé Táry, ktrerá ztělesňuje plodný a mateřský aspekt soucítění, je spojená s dlouhou životností. Mantra se může recitovat s tím, že myslíte na určitou osobu. Přináší dlouhý život, zásluhy a moudrost.

Tayata om bekanze bekanze maha bekanze radza samudgate soha

Jedná se o mantru Buddhy medicíny, který je považován za zdroj umění léčit. Recitování mantry pomáhá odstranit problémy a neštěstí. Zároveň umožňuje získat úspěch, štěstí a vnitřní růst. Kdo ji recituje, ale i ten kdo mantru slyší (včetně zvířat), se nikdy nenarodí v nižších sférách. Pokud je mantra recitována v době smrti, budete znovuzrození v Čisté zemi. Proto by měla být mantra recitována nejen za účelem léčení, ale pro prospěch lidí i zvířat živých i umírajících.

Om a rapa ca na dhih

Mantra bódhisattvy Mandžušrí, který je považován za nejstaršího a nejvýznamnějšího bódhisattvu. Mantra je vhodná pro zlepšení paměti, mluveného projevu, psaní a literárních schopností. Podporuje moudrost, pomáhá při studiu.

Om gate gate paragate parasamgate bodhi soha

Důležitá buddhistická mantra by se dala přeložit jako “Tomu co je za vším, tomu co je za tím co je za vším, osvícení, věnuji svůj zpěv.” Zbavuje nás iluzorního vnímání světa a pocitu oddělenosti. Vede nás k uvědomění, že jsme všichni součástí jednoho celku. Podporuje v nás ukotvení v přítomném okamžiku.

Om vajrapani hum

Mantra bódhisattvy Vajrapani, který reprezentuje energii osvícené mysli a stejně tak tuto kvalitu i reprezentuje mantra. Tato mantra nám pomáhá získat přístup k nezkrotné energii, kterou Vajrapani symbolizuje.