Kdo jsou bódhisattvové

autor: | 10. 05. 2022 | O buddhismu

V buddhismu je možné často narazit na pojem bódhisattva. Mnohdy ovšem není jasné, kdo to bódhisattvové vlastně jsou a objevují se různé nepřesnosti. Proto se v tomto příspěvku podíváme na to, jak bódhisattvové fungují a v čem se odlišují od obyčejných bytostí. I přes určité zjednodušení tématu je hlavním záměrem zachytit podstatu toho, kdo bódhisattvové jsou.

Nejprve bychom se měli seznámit s pojmem bódhičitta. Bódhičitta se překládá jako „probuzená mysl“ či „probuzené srdce“ a jedná se o soucitné přání dosáhnout osvícení ve prospěch všech bytostí. Bódhičitta vyrůstá na základě soucitu a lásky ke všem bytostem. Bódhisattvové jsou bytosti, které v sobě probudily bódhičittu. Jejich smyslem je pracovat pro dobro všech bytostí bez rozdílu.

Na úrovni mahájánového buddhismu je cílem stát se bódhisattvou. Bódhisattvové přijímají závazek neopustit samsáru, dokud jsou zde nějaké bytosti, které trpí. Pomoc ostatním bytostem je tedy tou hlavní motivací. Počet bytostí je přitom ohromný, jen na této planetě žije nesmírné množství lidí a zvířat. Přijmout závazek zachránit všechny bytosti vyžaduje velkou odvahu, kterou v sobě bódhisattvové našli. Touha být prospěšný druhým je důležitější než jakékoliv individuální potřeby bódhisattvů.

Bódhisattvové se chovají k druhým vždy láskyplně a soucitně, a to i tehdy, pokud se k nim někdo chová tím nejhorším možným způsobem. Jsou štědří a trpěliví, mají vhled do prázdné podstaty všech jevů. Za žádných okolností se nedopouští negativního jednání. Jsou si neustále vědomí toho, co se odehrává v jejich mysli a nejsou pod vládou svých rušivých stavů mysli jako jsou touha či hněv.

Žebříček hodnot bódhisattvů je tedy velmi odlišný od toho našeho. Zaměřují se zcela na praxi dharmy a pomáhání ostatním. Nepřipoutávají se k pomíjivým věcem a nejsou tak ničím rozptylováni od svého záměru být užitečný všem bytostem. Jsou odhodlaní vytrvat tak dlouho, dokud se samsára nevyprázdní.

Popis bódhisattvů zní téměř neuvěřitelně. Jsou to skuteční superhrdinové. Mohou takové bytosti opravdu existovat? Bódhisattvové jsou reální, a i díky jejich aktivitám se můžeme setkávat s učeními dharmy. Nejznámějším bódhisattvou je Avalókitéšvara, který je ztělesněním soucitu. Mnoho učitelů buddhismu má vysokou úroveň duchovní realizace, ale nikdy se nechlubí tím, že jsou bódhisattvové. Když můžeme být v jejich přítomnosti, můžeme zachytit jejich neutuchající vnitřní klid, sílu, soucit a podporu k našemu vlastnímu osvobození z utrpení.

Bódhisattvové jsou nejenom reální, potřebné kvality v sobě navíc může rozvinout úplně každý. Bódhisattvou se však nestaneme ze dne na den. Praktikující nejprve přijme sliby bódhisattvy, kdy se zavazuje k tomu, že bude pracovat na tom, aby se bódhisattvou stal. Poté následuje dlouhá cesta, během které v sobě posiluje soucit a lásku ke všem bytostem. Na úrovni bódhisattvy pak existuje podle úrovně dosažení 10 různých stádií, které se nazývají jako bhúmi.

Vít Kuntoš

Autor příspěvku: Vít Kuntoš

Buddhismus představuje stále důležitější část mého života, a tak jsem se rozhodl vytvořit tyto webové stránky či knížku Buddhismus v otázkách a odpovědích. Kromě toho se věnuji vedení sekulárních meditačních tréninků, astrologii či včelaření 🙂

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Tibetské buddhistické kalendáře

Tibetské buddhistické kalendáře

Tibetské buddhistické kalendáře představují hluboce zakořeněnou tradici, která propojuje náboženské, kulturní a astrologické aspekty života v...

Šántidéva: Mistr cesty bódhisattvy

Šántidéva: Mistr cesty bódhisattvy

V kaleidoskopu duchovních tradic jasně září postava Šántidévy, významného indického mistra ze 7. století. Jeho životní příběh a učení představují...

Lhabab Düčhen

Lhabab Düčhen

Lhabab Düčhen neboli „Buddhův sestup z nebeské říše“, je posledním ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů. Tyto...

Čhökhor Düčhen

Čhökhor Düčhen

Čhökhor Düčhen neboli „Den Buddhova prvního otočení Kola Dharmy“, je třetím ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů....

Zpět na předchozí stránku

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Reklama

Pin It on Pinterest