BuddhaWeb

Buddhismus jako nadčasová moudrost

Citáty Buddhy Šákjamuniho

Buddha Šákjamuni zdroj: Wikimedia commonsInspirujte se moudrými slovy, které pronesl Buddha Šákjamuni. Tato slova vychází z osvícené mysli a mají moc proměnit naše životy…

Říká se, že Buddhovi byla jednou položena otázka: „Co jsi získal z meditace?“ a Buddha odpověděl: „Nic. Ale řeknu ti, co jsem ztratil. Vztek, úzkost, depresi, nejistotu a strach ze stáří a smrti.“

„Nevěřte ničemu jen proto, že jste to slyšeli. Nevěřte ničemu jen proto, že to říká mnoho lidí. Nevěřte ničemu jen proto, že jste to četli ve svatých knihách. Nevěřte ničemu jen proto, že to řekli vaši učitelé. Nevěřte tradicím jen proto, že jsou drženy po mnoho generací. Po důkladném pozorování a analýze, poté, co jste zjistili, že něco odpovídá důvodu a vede k dobru a prospěchu jednotlivce a všech, poté to přijměte a žijte dle toho.“

„Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.“

„Kolik svatých slov jste přečetli, kolik svatých slov jste vyřkli, co však zmohou když podle nich nejednáte.“

„Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.“

„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“

„Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován.“

„Manželství je přístřešek, do něhož při každé bouři trochu zateče.“

„Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.“

„Čím jste, je to, čím jste byli, a čím budete, je to, co děláte teď.“

„Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést.“

„Není nic horšího než pochybnosti. Pochybnosti rozdělují lidi. Je to jed, který rozloží přátelství a rozbíjí vztahy. Je jako trn, který dráždí a bolí. Je jako meč, který zabíjí.“

„Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny.“

„Tři věci dlouho neutajíš: slunce, měsíc a pravdu.“

„Záští nezaniká záštím, ale láskou.“

„Můžete ztratit jen to, k čemu jste připoutáni.“

„Neusmrcujte, nýbrž ctěte život.“

„Láska utopí ve svých hlubinách mnohé zlo, které chtělo bujet.“

„Tajemství zdravého těla a mysli nespočívá v truchlení nad minulostí ani ve strachu o budoucnost, ale ve vědomém a plném prožitku přítomnosti.“

„Mír pramení z vnitřku. Nehledejte ho mimo sebe.“

„Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.“

„Můžete prohledat celý vesmír ve snaze najít někoho, kdo si zaslouží vaši lásku víc než vy samotní, nikoho takového však nenajdete.“

„Na co dnes myslíš, tím zítra budeš.“

„Je jen jedna doba, kdy je podstatné růst. Ta doba je teď.“

„Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.“

„Ženy mají rády zanedbané muže, neboť se mohou cítit nepostradatelné jako jejich pečovatelky.“

„Nerozžíhejte lásky a nepopálíte se!“

„Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.“

„Ať byl včerejšek jakkoliv komplikovaný, můžeš dnes, teď hned, začít znovu.“

„Ty, tak jako nikdo jiný v celém vesmíru, si zasloužíš svoji lásku a přívětivost.“

„Dělej dobro a dobro se ti vrátí.“

„Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit; spálíte se jenom vy.“

„Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.“

„Velká láska se podobá útrapám válečných výprav.“

„Láska těl je ostřejší než kopí, kterým se krotí divocí sloni. Je palčivější než plamen, je jako šíp, zabodnutý do mysli člověka.“

„Nedělejte ohňů, nepopálíte se; zřekněte se lásky, nepoznáte žalu.“

„Santalové dřevo, dřevo aloe, modrý lotos, rozkvetlý jasmín – i mezi těmito voňavými věcmi je ze všeho nejlepší vůně čestného jednání.“

„“Moudrý muž poznal, že svět není než iluzí, proto se nechová, jako by byl svět skutečný, a (tudíž) uniká všemu utrpení.“

„Život není problém, který je třeba řešit, je to skutečnost, kterou je třeba poznat.“

BuddhaWeb.cz - na texty se vztahují autorská práva © 2016 Frontier Theme