Fenomén Lumír Láska (původním jménem Jiří Skála), který se sám prohlašuje za buddhu Maitréju, se rozhodl kandidovat na prezidenta. Kdo by nechtěl mít za prezidenta dokonalou osvícenou bytost? Bohužel Lumír Láska žádné známky dosažení buddhovství ve skutečnosti nenese. Naopak jeho skupina Srdce Dharmy nese rysy nebezpečné sekty.

Lumíru Láskovi jsme na BuddhaWebu již prostor věnovali. Varovali jsme před ním v článku Pozor na sekty. Česká mniška Tenzin Palmo sepsala podrobný komentář, který popisuje kvality skutečného historického buddhy podle tradičních učení a mapuje některá Lumírova vyjádření. Lumír žádným buddhou není – svým jednáním a názory odporuje všemu, co buddhismus o realizovaných bytostech říká. Seriózní buddhistická komunita dává od Lumíra Lásky ruce pryč a považuje jej v lepším případě za bizarní a v horším případě za nebezpečný úkaz.

Že je Lumír a jeho uskupení problematické, potvrzují různé prosakující informace od bývalých členů jeho sekty. Mnoho lidí na sociálních sítích svoje zkušenosti se sektou sdílelo. Hovoří o manipulativním jednání Lumíra a jeho soukmenovců. Pro ilustraci uvádíme ukázku z jednoho takového příspěvku. Celý příspěvek o zkušenosti s Lumírem máme zálohovaný a můžeme se zájemci sdílet:
…Co jsem v Srdci Dharmy sama zažila v konverzacích psaných, ve videokonferenci, v telefonátech s Lumírem? Vyhrožování, zastrašování, vulgarity, pomlouvání a zesměšnování jiných lidí, kteří nejsou “členem” “jejich” skupiny, absolutní nerespekt k práci individuality a její modifikace nebo rovnou ničení bez předešleho upozornění, pokrytectví, hamižnost, zištnost, zneužívání jiných…

Srdce Dharmy se snaží získat nové příznivce za každou cenu. A to je zřejmě i důvod, proč se Lumír pokouší získat hlasy a kandidovat. Zřejmě je mu jasné, že se prezidentem stát nemůže. I transparentní účet za účelem podpory prezidentské kampaně má po téměř měsíci existence zůstatek pouhých 100 Kč, které si na něj Lumír poslal sám. Kandidaturou ovšem může získat pozornost médií a oslovit nové zájemce o svoji sektu. Blesk na něj již upozornil a další mohou následovat. Proto na jeho aktivitu tímto článkem znovu upozorňujeme.