I mniši píšou testy zdroj: Wikimedia commonsBuddhismus se v průběhu historie vyvíjel v různých zemích a kulturách, a proto se postupně objevilo několik různých směrů a škol. Ty se dají shrnout do 3 následujících základních směrů. Nelze říct, že by nějaký směr byl lepší či horší, všechny jsou si rovny. Každý si tak může vybrat takový, který co nejvíc vyhovuje jeho individuálnímu nastavení. Podívejme se na hlavní rozdíly mezi těmito směry.

Théraváda

Théraváda znamená “učení starších” a představuje malou cesta. Vyskytuje se nejvíce na jihu Asie – na Srí Lance, v Barmě, Thajsku či Kambodži. Jedná se o nejvíce konzervativní směr, který zachovává věrnost starým učením Buddhy. Učení théravády vychází z pálijského kánonu Tripitaka (“Trojí koš”).

Základem je praktikování meditací a čisté morálky, důležitý je princip neubližování. Podle této školy je pravým následováním Buddhy pouze mnišství a mniši se tak těší velké úctě. Cílem je stát se arhatem, kdy praktikující dosáhl konečného vysvobození z cyklu znovuzrozování (nirvány).

Mahájána

Nazývá se “velká cesta”. Její největší rozšíření je v severní a střední Asii – severní Indie, Nepál, Čína, Korea, Japonsko, Tibet, Vietnam, Malajsie, Taiwan a Mongolsko. Do mahájány spadá mimo jiné i zen buddhismus.

Narozdíl od thérávády přijímá i nové interpretace samotného učení Buddhy a nové učitele. Mahájána činí osvícení dostupné všem – i laikům, nejenom mnichům a mniškám. Velký důraz se klade na rozvoj soucitu a lásky, probuzení se stává prostředkem pomocí ostatním bytostem od utrpení. Cílem je stát se bódhisattvou, kdy praktikující dosáhne probuzení, ale setrvává v cyklu znovuzrozování, aby pomáhal vysvobodit se všem cítím bytostem.

Vadžrajána

Vadžrajána se překládá jako nezničitelná či diamantová cesta. Někdy se používá výraz tantrický buddhismus, neboť vychází z posvátných textů, zvané tantry. Může být brána jako součást mahájány. Vyskytuje se především v Tibetu.

Kromě metod předchozích směrů využívá i další postupy. Praktikující se zejména identifikují s konečným stavem – osvícením, skrze identifikaci se svým učitelem – lamou. Iniciace od realizovaného učitele je nezbytným předpokladem. Tuto cestu je snadné implementovat do běžného života, nicméně je vhodná především pro ty, kdo mají dlouholeté zkušenosti z buddhismem, ať už ze současného života či z minulých.