V jižních Čechách najdete výstavu, která zaujme každého buddhistu. V třeboňské vodárenské věži se nachází Galerie buddhistického umění, kde najdete unikátní sbírku 140 thangk a maleb. Thangky pochází z Mongolska, Tibetu, Japonska a Číny.

Již samotná budova vodárny je impozantní. Věž byla vybudovaná v roce 1909 známým architektem Janem Kotěrou. V rovinaté krajině je 32 metrů vysoká věž nepřehlédnutelná. V roce 2005 věž pronajal Milan Klečka, který ji zrekonstruoval a pořídil zde stálou expozici. Slavnostní otevření Galerie pak proběhlo 19. května 2013 za přítomnosti Jeho Ctihodnosti Chamba Lamy D. Čojdžamce, vedení velvyslanectví Mongolska v ČR a českých politiků.

Oválný tvar vodárny vytváří unikátní prostor, kde vynikají velké thanky, které dosahují i několika metrů. Množství thangk je vskutku dechberoucí. Najdeme na nich buddhy, bódhisattvy či hněvivá božstva v nejrůznějších podobách. Thangky pochází především z doby od 18. do první poloviny 20. století.

Výstava je otevřená pouze o víkendech letních měsíců. Vždy v celou hodinu je možný vstup s průvodcem, který vám sbírku představí. Konkrétní možnost prohlídky najdete zde.

U vodárny je přilehlý i meditační park “Zahrada soucitu”. Tento park je otevřený stále. Najdete na něm sošku ženské bódhisattvy soucitu Kuan Jin. V parku se nachází i památník věnovaný obětem 2. světové války.