Význam čísla 108

108 zdroj: Wikimedia commonsPři studování a praktikování buddhismu často narazíte na číslo 108, což rozhodně není náhoda. Číslo 108 bylo považováno za posvátné již v dobách Buddhy. Původ je ovšem ještě starší. Pochází z astrologického systému ve starému Sumeru před 5000 lety, kterou poté rozvinula starověká civilizace v údolí řeky Indus. Právě odtud pochází dělení týdne na 7 dní a dělení roku na 12 měsíců.

Číslo 108 bylo posvátné pro hinduisty, buddhisty i džinisty minimálně po dobu 2500 let. Stejně tak bychom toto číslo našli i v západní civilizaci. Řekové se též věnovali astrologii a číslům na základě poznatků ze starého Sumeru. V buddhismu se číslo 108 objevuje stále. Většina praxí se dělá se 108 opakováními. Modlitební korále – mála – má tradičně 108 korálků apod.

Jaký je tedy původ a význam čísla 108?

Astrologie

Jedná se o kombinaci 9 nebeských těles (hlavní planety – Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, plus Severní lunární uzel a Jižní lunární uzel) a 12 astrologických znamení. Vynásobte 9 a 12, získáte 108.

K tomuto výsledku se ovšem z astrologického pohledu lze dostat různými cestami. V astrologii existuje 27 lunárních domů (tibetsky jukar, sanskrtsky nakshatras), které odpovídají jednotlivým dnům lunárního měsíce (trvá 27,3 dne). Pokud počet lunárních domů vynásobíme číslem 4, které odpovídá 4 fázím měsíce, získáme opět 108.

Numerologie

Numerologie hledá propojení souvislostí skrze čísla. 108 má zvláštní význam nejen v Asii. Číslo 1 obvykle značí boha, 0 prázdnotu a 8 nekonečno a věčnost.

První tři čísla mají údajně velkou sílu a jejich zkombinováním dostaneme výsledek 108:
1 x (2×2) x (3x3x3) = 1 x 4 x 27 = 108

Buddhismus

Podle buddhismu je toto číslo vyjádřením možných prožitků. Existuje 6 možností či smyslů, jakými získává vědomí informace (zrak, sluch, čich, chuť, fyzický a mentální cit). Prožitky mohou být příjemné, nepříjemné či neutrální, což dává dohromady 18 možností. Dále rozlišujeme 3 časy (minulost, přítomnost, budoucnost), ve kterých můžeme prožívat, což dává 3 x 18, tedy 54. A prožitky mohou být buď ctnostné nebo nectnostné, takže 2 x 54 = 108.

Dále buddhističtí mniši nesmí porušit 108 slibů a v tantrickém buddhismu se objeve 108 svatých. Buddha Šákjamuni má celkem 108 jmen a buddhistické chrámy mají 108 schodů.

V sanskrtu je 54 písmen, každé přitom obsahuje mužský a ženský princip, takže 54 x 2 = 108. (Některé zdroje uvádí, že má sanskrt 46 písmen, ale jedná se o mrtvý jazyk, který není přesně znám).

Hinduismus

Hinduistický panteon zahrnuje 108 bohů, a tak je toto číslo považováno za posvátné.

Matematika

Pětiúhelník - zlatý řezŘekové do své architektury a umění zavedli zlatý řez, což je ideální proporce mezi různými délkami. Se zlatým úhlem rafinovaně pracuje i matka příroda.

Úhel 108 má jedinečnou vlastnost a úzce souvisí se zlatým řezem. Poměr mezi přímkou spojující dva body s úhlem 108° od sebe na obvodu kruhu a poloměrem tohoto kruhu dává dohromady zlatý řez. Stejně tak uvnitř každého úhlu pětiúhelníku se nachází přesně 108° a pětiúhelník-pentagram je ztělesněním zlatého řezu.

Podívejte se na obrázek pětiúhelníku. Zlatý řez je vyjádřený poměry přímek:

DE:EX = EX:XY = UV:XY = EY:EX = BE:AE.

Astronomie

Astronomické souvislosti nemohly být v dávných dobách známé, o to více jsou ale zajímavé. Víme je však pouze přibližně, neboť vesmírné rozměry a vzdálenosti známe pouze odhadem.

Vzdálenost mezi Zemí a Sluncem je cca 108x průměr Slunce. Pokud vezmeme průměrnou vzdálenost mezi Zemí a Sluncem (149.597.870,691 km) a vydělíme ji nejčastěji užívaným odhadem průměru Slunce (1.392.000 km) výsledek je 107,5.

Vzdálenost mezi Zemí a Měsícem je cca 108x průměr Měsíce. Střední vzdálenost mezi Měsícem a Zemí (384.400 km) vydělíme průměrem Měsíce (3.474,8 km) a získáme 110,6.

Průměr Slunce je cca 108x větší než průměr Země. Průměr Slunce (1.392.000 km) děleno střední průměr Země (12.742 km) vychází 109,2.

 

Z různých zdrojů

retro

O Redakce

Redakční články jsou překladem ze zahraničních článků či pochází z dalších dostupných zdrojů.
Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.