Význam čísla 108

autor: | 9. 03. 2017 | O buddhismu

Při studování a praktikování buddhismu často narazíte na číslo 108, což rozhodně není náhoda. Číslo 108 bylo považováno za posvátné již v dobách Buddhy. Původ je ovšem ještě starší. Prvotní význam již tedy s jistotou neznáme a můžeme se alespoň podívat na populární současná vysvětlení. Jisté je, že s trochou snahy lze na číslo 108 narazit v nejrůznějších systémech.

Podle teorií pochází obliba čísla 108 z astrologického systému ve starému Sumeru před 5000 lety, který poté rozvinula starověká civilizace v údolí řeky Indus. Právě odtud pochází i dělení týdne na 7 dní a dělení roku na 12 měsíců.

Číslo 108 je posvátné pro hinduisty, buddhisty i džinisty minimálně po dobu 2500 let. Stejně tak bychom toto číslo našli i v západní civilizaci. Řekové se též věnovali astrologii a číslům na základě poznatků ze starého Sumeru. V buddhismu se číslo 108 objevuje stále. Většina praxí se dělá se 108 opakováními. Modlitební korále – mála – má tradičně 108 korálků apod.

Zajímavosti o čísle 108

Astrologie

Může se jednat o kombinaci 9 nebeských těles (hlavní planety – Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, plus Severní lunární uzel a Jižní lunární uzel) a 12 astrologických znamení. Vynásobte 9 a 12, získáte 108.

K tomuto výsledku se ovšem z astrologického pohledu lze dostat různými cestami. V astrologii existuje 27 lunárních domů (tibetsky jukar, sanskrtsky nakshatras), které odpovídají jednotlivým dnům lunárního měsíce (trvá 27,3 dne). Pokud počet lunárních domů vynásobíme číslem 4, které odpovídá 4 fázím měsíce, získáme opět 108.

Numerologie

Numerologie hledá propojení souvislostí skrze čísla. 108 má zvláštní význam nejen v Asii. Číslo 1 obvykle značí boha, 0 prázdnotu a 8 nekonečno a věčnost.

První tři čísla mají údajně velkou sílu a jejich zkombinováním dostaneme výsledek 108:
1 x (2×2) x (3x3x3) = 1 x 4 x 27 = 108

Buddhismus

V buddhismu lze číslo 108 potkat velmi často. Různá učení jsou poskládána tak, aby číslo 108 obsahovala. Číslo může být například vyjádřením všech možných prožitků. Existuje 6 možností či smyslů, jakými získává vědomí informace (zrak, sluch, čich, chuť, fyzický a mentální cit). Prožitky mohou být příjemné, nepříjemné či neutrální, což dává dohromady 18 možností. Dále rozlišujeme 3 časy (minulost, přítomnost, budoucnost), ve kterých můžeme prožívat, což dává 3 x 18, tedy 54. A prožitky mohou být buď ctnostné nebo nectnostné, takže 2 x 54 = 108.

Dále se v tantrickém buddhismu objeve 108 svatých. Buddha Šákjamuni má celkem 108 jmen a buddhistické chrámy mají 108 schodů.

V sanskrtu je 54 písmen, každé přitom obsahuje mužský a ženský princip, Shiva a Shakti, takže 54 x 2 = 108. (Některé zdroje uvádí, že má sanskrt 46 písmen, ale jedná se o mrtvý jazyk, který není přesně znám).

Hinduismus

Hinduističtí bohové mají vždy 108 hlavních jmen. Následovníců boha Šivy (Mukhya Shivaganas)  je celkem 108. Stejně tak Krishna má 108 následovníků. Hinduisté věří, že ve vesmíru se nachází 108 světů.

Podle védské kosmologie je číslo 108 základem stvoření. Číslo 108 představuje náš vesmír. 108 reprezentuje celou naši existenci. 108 je číslo, které rezonuje po celém vesmíru.

Astronomie

Astronomické souvislosti nemohly být v dávných dobách známé, o to více jsou ale zajímavé. Víme je však pouze přibližně, neboť vesmírné rozměry a vzdálenosti známe pouze odhadem. Již podle védské kosmologie, je průměr Slunce 108x větší než průměr Země. Vzdálenost mezi Zemí a Sluncem je 108x průměr Slunce. A vzdálenost mezi Zemí a Měsícem je 108x průměr Měsíce.

Průměr Slunce (1.392.000 km) děleno střední průměr Země (12.742 km) vychází 109,2.

Pokud vezmeme průměrnou vzdálenost mezi Zemí a Sluncem (149.597.870,691 km) a vydělíme ji nejčastěji užívaným odhadem průměru Slunce (1.392.000 km) výsledek je 107,4.

Vzdálenost mezi Zemí a Měsícem je cca 108x průměr Měsíce. Střední vzdálenost mezi Měsícem a Zemí (384.400 km) vydělíme průměrem Měsíce (3.474,8 km) a získáme 110,6.

Matematika

Pětiúhelník - zlatý řezŘekové do své architektury a umění zavedli zlatý řez, což je ideální proporce mezi různými délkami. Se zlatým úhlem rafinovaně pracuje i matka příroda.

Úhel 108 má jedinečnou vlastnost a úzce souvisí se zlatým řezem. Poměr mezi přímkou spojující dva body s úhlem 108° od sebe na obvodu kruhu a poloměrem tohoto kruhu dává dohromady zlatý řez. Stejně tak uvnitř každého úhlu pětiúhelníku se nachází přesně 108° a pětiúhelník-pentagram je ztělesněním zlatého řezu.

Podívejte se na obrázek pětiúhelníku. Zlatý řez je vyjádřený poměry přímek:

DE:EX = EX:XY = UV:XY = EY:EX = BE:AE.

Věda

Životně důležité orgány lidského těla se začínají přehřívat při teplotě 108° Fahrenheita.

V periodické tabulce prvků existuje 108 prvků. Zbytek prvků, které se nachází po prvku Hassium, nemají dlouhého trvání. Hassium, 108. prvek, je nejtěžším prvkem periodické tabulky a má 108 protonů.

 

Z různých zdrojů

Redakce

Autor příspěvku: Redakce

Redakční články jsou překladem ze zahraničních článků či pochází z dalších dostupných zdrojů.

Tento článek mohl vzniknout díky štědrosti podporovatelů BuddhaWebu!
Staňte se i vy podporovatelem a získejte za to bonusový obsah.
DĚKUJEME 🙏🙏🙏

Další články

Šántidéva: Mistr cesty bódhisattvy

Šántidéva: Mistr cesty bódhisattvy

V kaleidoskopu duchovních tradic jasně září postava Šántidévy, významného indického mistra ze 7. století. Jeho životní příběh a učení představují...

Lhabab Düčhen

Lhabab Düčhen

Lhabab Düčhen neboli „Buddhův sestup z nebeské říše“, je posledním ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů. Tyto...

Čhökhor Düčhen

Čhökhor Düčhen

Čhökhor Düčhen neboli „Den Buddhova prvního otočení Kola Dharmy“, je třetím ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů....

Saga Dawa Düčhen

Saga Dawa Düčhen

Saga Dawa Düčhen neboli „Svátek Vaišákhy“, je druhým ze čtyř hlavních velkých buddhistických svátků – z tibetštiny düčhenů. Tyto svátky jsou spojené...

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Buddhistický e-shop

Reklama

Pin It on Pinterest